FinansWatch

S-ordfører om hvidvaskkamp: Reguleringen af civilsamfundet er nærmest fundamentalistisk og dybt indgribende

FORNUFT ELLER REGELTYRANNI: Aktører, der har tilsidesat kampen mod hvidvask i forsøg på at skabe kortsigtede fortjenester, kan se frem til yderligere indsatser. Samtidig skal vi løbende overveje, om reguleringen af civilsamfundet er blevet for hård, skriver Orla Hav, Socialdemokratiets erhvervsordfører, i dette debatindlæg.

Foto: Jens Dresling

Er kampen mod hvidvask for lidt eller for meget?

Svaret på dette spørgsmål er ikke enkelt, fordi hvidvask af penge har så mange facetter og afskygninger, at det kan være svært at gennemskue; men det er med god grund, at velordnede samfund har strammet grebet om hvidvask, fordi det helt enkelt er med til at undergrave samfund.

Et forsøg på at indkredse begrebet hvidvask findes på et af nettets opslagsværker: "Hvidvaskning er en eller flere økonomiske transaktioner, der foretages med henblik på at skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling, f.eks. salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning, tyveri eller røveri. Hvidvaskningen har således til at formål at forandre de illegale, "sorte penge" til legale, "hvide penge", som kan anvendes normalt."

Alle de nævnte handlinger strider mod den orden, som velordnede samfund holder højt i de retsprincipper, der indlægges i lovgivning og måder at lede et samfund på.

Dertil kommer, at det efterlader store sociale- og sundhedsmæssige spor i et samfund. For hvem af os ser ikke med gru ind i narkoens forråede verden?

Det er et anslag mod de almindelige principper for ejendomsret, der ligger til grund for samfunds orden og velstand.

Yderligere indsatser

Oven i denne indvortes uorden kan man så lægge mulighederne for at destabilisere samfund og verdensorden med midler fra den sorte økonomi. Terror er et frygtet middel til at fremme mørke dagsordner for samfund. Listen over ugerninger med tab af menneskeliv og frygt er lang, og mulighederne for at bekæmpe sådanne anslag mod mennesker og samfund forringes afgørende ved, at finansieringen ofte har været penge uden adresse, måske hvidvaskede.

Således er der alle mulige gode grunde til at gøre en indsats mod hvidvask. Socialdemokratiet har støttet de lovinitiativer, der har skærpet indsatsen mod hvidvask, og vi hilser med glæde, at emnet er på dagsordenen i de internationale samfund og fora, som beskæftiger sig med reglerne for omgang med penge.

Jeg vil gerne give en anerkendelse til den del af banksektoren, der har sat systematisk ind for at bekæmpe hvidvask eller brud på retsprincipperne. Denne indsats står i kontrast til de aktører, der har tilsidesat kampen mod hvidvask i forsøg på at skabe kortsigtede fortjenester.

Den sidste gruppe kan se frem til yderligere indsatser for at sikre ordentlighed i deres virke.

Vi skal passe på civilsamfundet

Er alt så godt? Vel, ikke ubetinget!

For på den anden side har jeg det personligt svært med den nærmest fundamentalistiske tilgang, vi har bygget ind i reguleringen af vores civilsamfund begrundet i bekæmpelse af hvidvask, måske ubevidst; men ikke desto mindre dybt indgribende.

Jeg sidder selv i bestyrelsen for et friplejehjem. Alle bestyrelsesmedlemmer sidder af interesse og con amore, men alligevel skal medlemmerne indkaldes enkeltvis af deres bank og redegøre for deres relationer til den "suspekte” folkevalgte, der i øvrigt sidder på samme vilkår som den øvrige bestyrelse. Det synes jeg er at gå for langt, for det virker afskrækkende for vores foreningsorganiserede Danmark.

Sandheden er jo, at en bestyrelse træffer afgørelser i fællesskab og ikke har noget med den daglige administration og omgang med penge at gøre. I min fantasi har jeg svært ved at se anslag mod samfundets økonomi ad denne vej.

Vi bør løbende overveje om hammeren er blevet for stor, og om vi risikerer at smadre noget af det smukkeste, vi kender i vores samfundsmodel: Et foreningsliv, der tager medansvar for kerneopgaver i velfærdssamfundet.

Ny debat om hvidvaskbekæmpelse: Er grebet strammet for hårdt?

Finanstilsynet: Bekæmpelsen af hvidvask stiller krav til os alle

Formand for hvidvask-taskforce: Kampen kan aldrig vindes helt, men vi kan sørge for bedre dørvogtere 

Venstre-ordfører: Kampen mod hvidvask er langt fra slut  

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs