FinansWatch

Østjydsk Bank igen i solvensproblemer

Store nedskrivninger betydet, at Østjydsk Bank ikke har kapital nok til at overholde solvenskravet. Banken undersøger nu fusion og frasalg.

Max Hovedskov

Østjydsk Bank lever nu igen ikke op til sit individuelle solvensbehov. Det står klart, efter Finanstilsynet har fundet ekstraordinære nedskrivninger for 216 mio. kr. på en inspektion.

Banken faldt under sit individuelle solvensbehov i starten af 2013, men kom gennem filialsalg og en aktieemission tilbage på den rigtige side af kapitalkravet igen.

Lige indtil Finanstilsynet i maj og juni i år kom på opfølgsningsbesøg. Her har man gennemgået de 87 største engagementer samt taget en stikprøve på 180 mindre engagementer. På de største engagementer er der fundet nedskrivninger for 69 mio. kr., mens der er fundet et nedskrivningsbehov på 147 mio. kr. ud fra stikprøven.

"Det store mernedskrivningsbehov skyldes hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsengagementer, hvor banken ikke har været tilstrækkeligt tæt på engagementerne og har overvurderet værdien af de pantsatte aktiver. Banken nedskriver endvidere ikke hurtigt nok. Banken fik påbud om løbende at opgøre og udgiftsføre nedskrivningerne," skriver Finanstilsynet.

På de største kunder lå nedskrivningerne fortrinsvis på lokale ejendomsengagementer, som der allerede var konstateret OIV på.

"Mernedskrivningerne på disse kan henføres til, at banken i flere tilfældet har forøget engagementerne som følge af fortsat negativ drift, at banken for tidligt har tilbageført nedskrivninger, samt at nogle engagementer har udviklet sig dårligere siden foråret 2013. I enkelte tilfælde har banken endvidere overvurderet værdien af nogle projekter," skriver tilsynet.

Bankens solvens er nu skønnet at være 10,2 pct. mod et solvensbehov på 12,9 pct. Da banken overholder lovens krav på 8 pct., får man under skærpet tilsyn lov at fortsætte driften. Finanstilsynet skal have en genopretningsplan senest 10. juli, hvor banken tager stilling til mulige løsninger på kapitalproblemerne.

Samtidig må banken ikke udbetale udbytte, indfri kapital eller påtage sig nye ricisi.

"I denne forbindelse har bankens bestyrelse engageret Deloitte Corporate Finance som rådgivere i en struktureret proces, som skal medvirke til at afklare de bedst mulige veje for at sikre bankens fremtid under hensyn til bankens aktionærer, kunder og medarbejdere. Processen omfatter en sondering af mulighederne for at få tilført ny kapital, ligesom mulighederne for fusion eller salg af banken undersøges nærmere," skriver banken til fondsbørsen.

Mens ledelsen i Østjydsk Bank arbejder med en ny genopretningsplan, som skal sikre overlevelse, så er man langt fra enig med Finanstilsynet i, hvordan verden ser ud.

”Det er meget beklageligt, at banken er kommet i denne situation, og jeg vil gerne understrege, at vi ikke er enige i Finanstilsynets vurdering af behovet for nedskrivninger. Lad mig også pointere, at vi ikke siden Finanstilsynets sidste besøg har indgået et eneste nyt større engagement. Vi har det seneste år arbejdet målrettet med at afvikle en række nødlidende erhvervsengagementer og har gennemført forbedringer i vores kreditstyring. Det anerkender Finanstilsynet også i deres redegørelse. Vi har imidlertid taget redegørelsen til efterretning og arbejder nu målrettet på at afklare, hvordan vi bedst muligt kommer videre. Vi vil se på alle muligheder, herunder også fusion eller et salg af banken. Samtidig har vi fuld fokus på at drive banken videre til glæde for vores aktionærer, kunder og medarbejdere,” siger bankdirektør Max Hovedskov i meddelelsen til fondsbørsen.

Hovedskov: 115 millioner er nok 

AL og Købstædernes ejer en femtedel af Østjydsk 

Østjydsk Bank bruger Aarhus-politiker i kriseoprydning

Bank misinformerede om fyret direktørs hus 

Forsker: Østjydsks aktieplan er en skidt investering 

Fondsbørsen påtaler Østjydsks kreditkultur  

Østjydsk Bank godt på vej med genopretningsplan

Kortlægning: Sådan sminkede Østjydsk Bank problemkunder 

Østjydsk: Ny direktør skal rydde op i svagt dokumenteret låneområde 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs