Ny bankdirektør var kreditchef mens vennelån stod på

Den nuværende ledelse i Sparekassen Østjylland stod for at vurdere bankens udlån i dele af den periode, Finanstilsynet har politianmeldt bankens tidligere adm. direktør for at være involveret i vennelån.

De vennelån, Finanstilsynet har beskyldt den tidligere Sparekassen Østjylland-direktør Henrik Westergaard for at være involveret i fra 2004 til 2009 løb, mens to af bankens nuværende direktører sad i helt centrale kreditpositioner.

Den nuværende adm. direktør Henning Niekrenz var således kreditchef indtil 2009, mens den nuværende direktør for kreditområdet, Réne Nymann, var chef for den interne revision i banken.

På trods af de centrale poster i forhold til udlån mener Henning Niekrenz ikke, at hverken han eller Réne Nymann har noget at svare for i sagen.

”Som udgangspunkt ønsker vi selvfølgelig ikke at kommentere en igangværende sag. Det må være op til SØK og Finanstilsynet. Men jeg vil godt gøre opmærksom på, at vi kun har kendt til sagen i ganske kort tid, siden sidste måned. Og anmeldelsen er jo ifølge tilsynet fra helt tilbage i november 2010,” siger Henning Niekrenz til FinansWatch og fortsætter:

”Jeg har sat mig ned og snakket med Réne (Nymann, red.,) der jo var revisionschef i perioden – mens jeg jo dengang var kreditchef – og vi har bestemt ikke kendskab til, at der har været lån og kreditter, der skulle rapporteres til bestyrelsen, som ikke er blevet rapporteret. Det kan vi sige helt klart.”

Bankdirektører politianmeldt for indbyrdes vennelån 

"Vi har ikke kendskab til, at der er foregået noget, der ikke skulle"

Finanstilsynet offentliggjorde tirsdag, at man helt tilbage i november 2010 havde politianmeldt to nu tidligere bankdirektør for vennelån, men at man hidtil havde hemmeligholdt anmeldelsen af hensyn til efterforskningen.

De to bankdirektører skulle angiveligt have givet hinanden vennelån på kryds og tværs af deres egne ejendomsselskaber og banker. Sagen drejer sig om to tidligere direktører fra henholdsvis Sparekassen Østjylland og Den Jyske Sparekasse, Henrik Westergaard og Robert Kristiansen.

Anmeldte bankdirektører i net af ejendomsinvesteringer 

Westergaard blev fyret af andre årsager i 2009, mens Kristiansen gik på pension som 60-årig med udgangen af 2007. Henning Niekrenz tog over, da Westergaard forlod banken.

For Henning Niekrenz er det centralt, at det alene er den involverede direktørs ansvar, at lån omfattet af loven om finansiel virksomheds paragraf 76, der kræver, at bestyrelsen bliver forelagt lån, som direktøren har en væsentlig personlig interesse i, rent faktisk også lander på bestyrelsens bord.

”Hvis der har været lån, som en direktør kan have haft personlig interesse i og skullet rapportere i forhold til paragraf 76, så er det ikke noget, vi har haft kendskab til. Men den konkrete sag vil jeg ikke kommentere – det er SØK’s og Finanstilsynets arbejde. Men vi har ikke kendskab til, at der er foregået noget, der ikke skulle,” siger Sparekassen Østjylland-direktøren til FinansWatch og uddyber:

"Man kan ikke se alle lån"

”Jeg har som kreditchef ikke stødt på noget som helst, der skulle have været rapporteret til bestyrelsen, og som ikke er blevet det. Og det har intern revisor heller ikke. Det er foregået det, der skulle foregå. Og så er direktører altså selv ansvarlige for paragraf 76.”

Hvis en direktør godkender lån af en hvis størrelse i en bank på størrelse med jeres, så går det vel ikke kreditchefen forbi?

”Man kan ikke se alle lån. Men over en hvis størrelse vil man nok være opmærksom på dem. Hvor grænsen for det går, er en forretningshemmelighed. Men hvis man opdager noget, der skal rapporteres til bestyrelsen, så vil det selvfølgelig blive det.”

Bestyrelsesformand Pernille Dejgaard henviser alle kommentarer i relation til sagen til Henning Niekrenz.

”Vi har aftalt, at al kontakt med pressen i denne sag går gennem Henning. Jeg kan godt se, at det er uheldigt, når du nu spørger til Henning. Men det er Henning, du skal spørge,” siger hun til FinansWatch.

Over 30 mio.

Ifølge Finanstilsynets pressemeddelelse om politianmeldelsen for vennelån beløb lånene mellem de to direktør og deres firmaer sig i de to banker til over 30 mio. kr.

Lånene foregik ifølge FinansWatch oplysninger på den facon, at måde, at Henrik Westergaard fra Sparekassen Østjylland lånte penge på meget favorable vilkår hos Den Jyske Sparekasse, mens Robert Kristiansen lånte penge hos den Hammel-baserede bank, hvor forretningspartneren Henrik Westergaard sad for bordenden.

Ved at låne hos hinanden slap de to bankdirektører for at låne-sagerne skulle optræde i årsrapporterne, hvor der skal oplyses om koncerninterne lån. Angiveligt foregik långivningen uden at bestyrelsen var inde over, selvom det var lån af en sådan størrelse, at det normalvis skulle behandles af bestyrelsen.

Det bakkes op af tilsynets meddelelse:

”Lånene blev ydet på vilkår, der var favorable i forhold til normal markedspraksis. Det skete blandt andet ved at yde lån uden sikkerhed (blanco-lån) på gunstige rentevilkår, flere års afdragsfrihed samt begrænsninger i låntagernes personlige hæftelse,” skrev tilsynet således og tilføjer denne kommentar fra direktør i tilsynet Ulrik Nødgaard:

”Sagsforløbet har afdækket, at de to direktører personligt var involveret i at bevilge hinanden lån, også selv om der var tale om lånebeløb af en størrelse, der lå langt under deres normale bevillingsgrænser. Det bestyrker vores opfattelse af, at de handlede i strid med loven.”

Ingen tab på vennelån

I Sparekassen Østjylland gør Henning Niekrenz klart, at banken hverken har lidt tab eller taget nedskrivning på lån i forbindelse med sagen – og at Henrik Westergaards fyring i 2009 skete af andre årsager.

”Henrik Westergaard blev jo afskediget fordi han og bestyrelsen var uenige omkring strategien. Der var jo kommet andre tider. Dengang lavede man jo lån på andre vilkår og til andre rentesatser. Man ville gerne vækste. Nu bliver der jo talt om påståede vennelån – jeg vil gerne sige, at det er ikke noget, man kunne overveje i dag. Det ville aldrig forekomme. Det er slet ikke noget, vi vil have noget med at gøre. Det har intet at gøre med vores strategi. Det var jo andre tider,” siger Niekrenz til og fortsætter:

”Jeg kan sige meget klart, at banken hverken har lidt tab eller taget nedskrivningerne på lån af den omtalte type. Det er meget vigtigt for os at slå det fast over for kunderne.”

Politianmeldte bankdirektørers selskaber i økonomisk uføre

 

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også