Alle danske banker klarer testen

Både Jyske Bank, Danske Bank, Nykredit og Sydbank har klaret EU's Stresstest, mens svenske Nordea også klarer frisag. Opdateret.

De fire danske banker, der deltog i EU's Stresstest har alle klaret skærene - helt som forventet. Dermed har både Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank nu bestået testen to år i træk, mens Nykredit for første gang har bestået prøven, efter ikke at have deltaget i 2010.

Også svenske Nordea har klaret sig solidt igennem testen.

"Danske Bank klarer som ventet den gennemførte stresstest godt, da vores kapital i selv det værste scenarie ligger langt over myndighedernes grænse. Stresstesten viser desuden, at Danske Banks eksponering mod statsobligationer med dårlig kreditrating er yderst begrænset,” skriver Danske Banks økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen i en meddelelse.

I det værste af stress-scenarierne ender Danske Banks core tier 1-kapital ultimo 2012 til 13 pct. efter overgangsreglerne til CRD (Capital Requirements Directive) sammenlignet med 10 pct. ultimo 2010.

Tjener i værste scenarie

"Stresstesten bekræfter resultaterne af tidligere test. Nordea har en stærk balance og en solidt funderet lønsomhed. Selv i det værste scenarie er Nordea stadig lønsom," skriver Christian Clausen, koncernchef i Nordea, i en kommentar.

Nordeas kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital (efter overgangsbestemmelser) forbedres fra 8,9 pct. i 2010 til 9,5 pct. i 2012 i det negative stressscenarie. Før overgangsbestemmelser ændres den fra 10,3 pct. i 2010 til 9,6 pct. i 2012 i samme stress-scenarie. Den årlige nedskrivningsandel overstiger ikke 0,8% pct. i noget scenarie.

Tilfredse med test

Også Sydbank er glade for deres resultat af testen, der ifølge en fondsbørsmeddelelse fra banken viser "modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i 2011 og 2012, og ingen nævneværdig eksponering mod stater og pengeinstitutter i lande med forhøjet risiko," samt en "meget robust kapitalstruktur."

Sydbanks egentlige kernekapitalprocent stiger til 13,6 under stressscenariet i 2012 sammenlignet med 12,4 ultimo 2010. Svarende til 8,6 procentpoint mere end det fastsatte minimum på 5 pct.

Også Nykredit er tilfredse med deres bestået-karakter:

"Nykredit bemærker med tilfredshed, at koncernen klarer sig flot igennem stresstesten. Således er Nykredits Core Tier 1-kapitalprocent (som defineret af EBA) på 9,4 pct. ultimo 2012 i stress-scenariet, hvilket er langt over stresstestens succeskriterium på 5 pct.

Ultimo 2010 var Nykredits Core Tier 1-kapitalprocent (som defineret af EBA) på 8,8 pct.

I det negative økonomiske scenarie vil den egentlige kernekapitalprocent stige til 12,8% ultimo 2012 mod 12,1% ultimo 2010.

Betryggende

I Jyske Bank er der også tilfredshed at spore over resultatet.

”EU-stresstesten bekræfter Jyske Banks solide kapitalforhold og -struktur. I både 2011 og 2012 er de beregnede niveauer fuldt ud betryggende i forhold til forretningsstrategien og myndighedernes krav," skriver bankens ordførende direktør, Anders Dam, i en meddelelse.

Jyske Bank har ultimo 2012 en egentlig kernekapital på 14,2 mia. kr. i det mest negative økonomiske scenarie, svarende til en overskydende kernekapital på 8,6 mia. kr. i forhold til minimumskriteriet.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også