FinansWatch

Alle danske banker klarer testen

Både Jyske Bank, Danske Bank, Nykredit og Sydbank har klaret EU's Stresstest, mens svenske Nordea også klarer frisag. Opdateret.

De fire danske banker, der deltog i EU's Stresstest har alle klaret skærene - helt som forventet. Dermed har både Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank nu bestået testen to år i træk, mens Nykredit for første gang har bestået prøven, efter ikke at have deltaget i 2010.

Også svenske Nordea har klaret sig solidt igennem testen.

"Danske Bank klarer som ventet den gennemførte stresstest godt, da vores kapital i selv det værste scenarie ligger langt over myndighedernes grænse. Stresstesten viser desuden, at Danske Banks eksponering mod statsobligationer med dårlig kreditrating er yderst begrænset,” skriver Danske Banks økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen i en meddelelse.

I det værste af stress-scenarierne ender Danske Banks core tier 1-kapital ultimo 2012 til 13 pct. efter overgangsreglerne til CRD (Capital Requirements Directive) sammenlignet med 10 pct. ultimo 2010.

Tjener i værste scenarie

"Stresstesten bekræfter resultaterne af tidligere test. Nordea har en stærk balance og en solidt funderet lønsomhed. Selv i det værste scenarie er Nordea stadig lønsom," skriver Christian Clausen, koncernchef i Nordea, i en kommentar.

Nordeas kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital (efter overgangsbestemmelser) forbedres fra 8,9 pct. i 2010 til 9,5 pct. i 2012 i det negative stressscenarie. Før overgangsbestemmelser ændres den fra 10,3 pct. i 2010 til 9,6 pct. i 2012 i samme stress-scenarie. Den årlige nedskrivningsandel overstiger ikke 0,8% pct. i noget scenarie.

Tilfredse med test

Også Sydbank er glade for deres resultat af testen, der ifølge en fondsbørsmeddelelse fra banken viser "modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i 2011 og 2012, og ingen nævneværdig eksponering mod stater og pengeinstitutter i lande med forhøjet risiko," samt en "meget robust kapitalstruktur."

Sydbanks egentlige kernekapitalprocent stiger til 13,6 under stressscenariet i 2012 sammenlignet med 12,4 ultimo 2010. Svarende til 8,6 procentpoint mere end det fastsatte minimum på 5 pct.

Også Nykredit er tilfredse med deres bestået-karakter:

"Nykredit bemærker med tilfredshed, at koncernen klarer sig flot igennem stresstesten. Således er Nykredits Core Tier 1-kapitalprocent (som defineret af EBA) på 9,4 pct. ultimo 2012 i stress-scenariet, hvilket er langt over stresstestens succeskriterium på 5 pct.

Ultimo 2010 var Nykredits Core Tier 1-kapitalprocent (som defineret af EBA) på 8,8 pct.

I det negative økonomiske scenarie vil den egentlige kernekapitalprocent stige til 12,8% ultimo 2012 mod 12,1% ultimo 2010.

Betryggende

I Jyske Bank er der også tilfredshed at spore over resultatet.

”EU-stresstesten bekræfter Jyske Banks solide kapitalforhold og -struktur. I både 2011 og 2012 er de beregnede niveauer fuldt ud betryggende i forhold til forretningsstrategien og myndighedernes krav," skriver bankens ordførende direktør, Anders Dam, i en meddelelse.

Jyske Bank har ultimo 2012 en egentlig kernekapital på 14,2 mia. kr. i det mest negative økonomiske scenarie, svarende til en overskydende kernekapital på 8,6 mia. kr. i forhold til minimumskriteriet.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs