FinansWatch

Pensionskasse banket på plads af tilsyn

Først en påtale fra Finanstilsynet af dumping af syge og ældre - og så en vildledende pressemeddelse, der måtte skrives om efter kritik fra Finanstilsynet. Det har ikke været en let dag for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger - PJD - er glade for, at Finanstilsynet påtale i dag ikke betyder, at pensionkassen skal ændre noget i den sag, hvor PJD i efteråret opsagde forsikringer for en række ældre eller kronisk syge personer.

Det fremgik tidligere i dag af i første sætning af en meddelelse fra selskabet.

Problemet er bare, at Finanstilsynet slet ikke har undersøgt om noget bør ændres. Tilsynet oplyser over for FinansWatch, at påtalen ikke kunne have været meget skarpere. Men at eventuelle ændringer må komme fra en retssag ført af Forbrugerombudsmanden, i det tilsynet i denne sag teknisk set slet ikke kan kræve ændringer.

"Jeg vil sige det sådan, at vi meget klart har slået fast, at de har overtrådt god skik - og vi anser det for alvorligt. Vi mener ikke, at det her bare er en mild påtale - vi er gået stort så langt som vi kan inden for vores rammer," siger vicekontorchef i tilsynet Ulla Brøns Petersen til FinansWatch.

Tilsynet har nu videresendt sagen til Forbrugerombudsmanden. Her oplyser man til FinansWatch, at den vil blive taget til overvejelse umiddelbart efter påske.

PJD har efter at have hørt Finanstilsynets kommentarer ændret på pressemeddelelsen.

Kommet i klemme

Grunden til, at tilsynet ikke kan komme med påbud om ændring er ifølge Brøns Petersen, at sagen omhandler en direkte strid mellem forbrugerne og pensionskassen.

"Der er en arbejdsdeling i lov om finansiel stabilitet, der betyder at vi ikke kan afgøre konkrete tvister mellem et selskab og en forbruger. Og det er det, denne sag drejer sig om. Derimod har vi forpligtigelse til - hvis vi tror nogle forbrugere er kommet i klemme - til at gå til Forbrugerombudsmanden. Og det har vi så valgt at gøre i denne sag," siger Ulla Brøns Petersen

Dermed kan indledningen på PJD's pressemeddelelse - hvor man glæder sig over, at tilsynet ikke har fundet grund til ændringer i en påtale, der i første sætning slog fast, at kunderne hverken var blevet behandlet redeligt eller loyalt - opfattes som en anelse vildledende.

PJD har da også efter spørgsmål fra FinansWatch valgt at ændre ordlyden på pressemeddelelsen. Det fremgår ikke af PJD's hjemmeside, at teksten er blevet ændret fra originalen, men nu lyder første sætning:

"Vi er en medlemsejet pensionskasse, og vi har kun medlemmerne at tage hensyn til, så vi er tilfredse med afgørelsen. Skulle der komme en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden, behandler vi den selvfølgelig ligeså seriøst, som vi har gjort med de henvendelser, der er kommet fra Finanstilsynet," skriver adm. direktør Erik Adolphsen.

Præcis hvordan medlemmerne kan være tilfredse med at blive behandlet uredeligt og uden loyalitet fremgår ikke af meddelelsen.

Droppede syge og gamle

Sagen startede sidste år, da DR kunne afsløre, at tre de tre pensionskasser under paraplyen Unipension havde opsagde forsikringsaftalerne for en række medlemmer i alderen 60-67, og for en række kronisk syge medlemmer.

I december sidste år valgte de to andre pensionskasser - Arkitekternes Pensionskasse og MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer - under samarbejdet Unipension at tage imod et vink fra tilsynet og udsætte opsigelserne til 2015.

PJD nægtede altså at bøje sig - men udskød dog opsigelserne til efter sagen var blevet behandlet hos tilsynet.

”Det er vores opfattelse, at pensionskassen handlede i strid med god skik, at de meddelte medlemmerne at deres gruppeforsikringer var opsagt. PJD’s pensionstilsagn indeholder et tilsagn om at være dækket af en gruppeforsikring. Derfor kan pensionskassen ikke blot fjerne dækningen for en lille gruppe af medlemmer," skrev Finanstilsynets i dag i afgørelsen.

Det var den behandling, PJD havde ventet på. Men på trods af kritikken oplyser PJD over for FinansWatch, at man foreløbigt intet har tænkt sig at gøre ved de allerede behandlede sager.

Tilsyn skælder ud på pensionskasse

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs