Damgaards bank taber og svinder uden plan

Cantobank - der er 100 pct. ejet af Erik Damgaard - tabte også penge i 2010. Samme billede vil gentage sig næste år, hvis der ikke findes en ny forretningsmodel.

Et altdominerende ejendomsudlån og mange store arrangementer tynger stadig Erik Damgaards Cantobank, der tabte 9,7 mio. kr. i 2010.

Banken forsøger at skaffe sig af med store dele af ejendomsudlånet - men har stadig ikke nogen offentlig plan for, hvad man ellers vil lave. Det fremgår af bankens regnskab.

I 2009 viste bundlinjen tab på 113,7 mio. kr., hovedsagligt forårsaget af store nedskrivninger på bankens massive udlån til ejendomssektoren.

Ved en inspektion sidste efterår påpegede Finanstilsynet over for banken, at det er nødvendigt for banker at have en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Det har banken stadig ikke - man forventer også i 2011 at tabe penge på den primære forretning, der er udlån til ejendomsinvesteringer. Den forretning andrager næsten 100 pct. af bankens udlån, skriver ledelsen i regnskabet.

Tilsynsklage

Samtidig klagede tilsynet også, at banken havde alt for mange store engagementer. Her har regelskift og realiseringer dog hjulpet med tallene, og i dag er banken nede på ét engagement, der overstiger lovgrænsen på 20 pct. af basiskapitalen. Det engagement skal være afviklet inden den 29. april - en frist, der dog kan blive udskudt.

Den samlede sum af store engagementer bryder dog med Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, idet tallet lander på 138 pct. af basiskapitalen - over grænsen på 125 pct.

Renteindtægterne faldt med 40 pct. i 2010. Faldet skyldes ifølge banken hovedsagligt afviklede udlån. Canto er i løbet af 2010 gået fra 258 mio. kr. til 186 mio. kr. I realiteten er krediteksponering dog også påvirket af nedskæringer på finansgarantierne. Ifølge banken er eksponeringen derfor sænket fra 303 mio. kr. til 186 mio. kr.

Højrente

Banken har dog en solid likviditets- og kapitalsituation, med en overdækning på 17 procentpoint over det meget høje individuelle solvensbehov på lige over 24 pct. 99 pct. af bankens indlån står ifølge banken på konti, der har under 750.000 kr. på regnskabet - et tal, der er vigtigt, idet alt over det beløb ikke er sikret ved et bankkrak.

Indlånet steg fra 320 mio. kr. i 2009 til 324 mio. kr. i 2010.

Cantobank har i store del af 2010 kørt med meget konkurrencedygtige tilbud om højrentekonti. Det har dog ikke være muligt at få bekræftet fra bankens side, om der er derfra, den mindre vækst i indlånet stammer.

De mange penge på kistebunden har ladet banken annullere sin 200 mio. kr. statsgaranterede obligationsudstedelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også