FinansWatch

Farlig kapitalfremtid truer i sparekasse

Sparekassen Østjylland har kontroversielt besluttet at beholde både Scandinotes- og Kalvebod Brygge-papirer efter første call. I horisonten lurer et dyrere og dyrere statslån.

Foto: CHRISTOFFERSEN EMIL RYGE

Som ét af seks pengeinstitutter har Sparekassen Østjylland gjort klart, at man ikke agter at tilbagebetale den kapital, man har hentet via Nykredits Kalvebod Brygge-papirer ved den dato, investorerne oprindeligt forventede.

Men som det eneste af de institutter nægter Østjylland samtidig også at sende Scandinotes-investorerne deres kapital tilbage. Og kun få år fremme i tiden lurer store statslån til både kapital og likviditet.

Stribe af banker holder på kontroversiel kapital

Solvensen i Sparekassen Østjylland var ved halvåret på 16,1 pct., mens solvensbehovet ifølge bankens opgørelse var på 11,88 pct. De to lån med første call i november udgør 175 mio. kr. af bankens kapital, mens statslånet tegner sig for 300 mio. kr. I alt udgør den lånte kapital 532 mio. kr. af bankens kapital.

Halvdelen af kapitalen løber ud

Banken har garantikapital på 258,6 mio. kr. og overført overskud på 234,7 mio. kr. De resterende 57,3 mio. kr. i efterstillet kapital udløber i 2015 og 2016.

Cirka halvdelen af Sparekassen Østjyllands kapital stammer altså fra statslån, Scandinotes og Kalvebod Brygge-papirer. De to sidste lån passerer strafrentegrænsen i november og bliver samtidig mindre og mindre værd frem mod det endelige call i 2014 – hvor statslånet efter den politiske plan skal indfries, og ellers bliver markant dyrere at indfri.

Men den indfrielse kan sparekasssen ikke slå mere end skår af, selv hvis alt går efter planen:

Har en plan

”Sparekassen har naturligvis udarbejdet en udførlig langsigtet kapitalplan, hvoraf det fremgår, at vi indfrier de to første lån ved forfald i november 2014 samt, at vi forventer at påbegynde indfrielse af den hybride kernekapital til staten allerede i 2014. Kapitalplanen er i henhold til gældende regler udarbejdet ud fra forventet udvikling i forretningsomfang, forretningssammensætning, indtjening med videre og sikrer en tilfredsstillende kapital og dermed solvens i Sparekassen,” skriver adm. direktør Henning Niekrenz i en mail til FinansWatch og fortsætter:
 
”Det er en del af sparekassens strategi, at vi vil gøre os uafhængig af funding fra andre pengeinstitutter. Jeg kan endvidere oplyse, at sparekassen har en meget tilfredsstillende basisindtjening som fortsat udvikler sig positivt. Vi forventer at komme ud af 2011 med et meget tilfredsstillende resultat.

Resultatet før skat lød for første halvår lød på en gevinst på 6,1 mio. kr. efter skat mod tab på 13,3 mio. kr. i 2010, og et katastrofale hug på 135,2 mio. kr. i 2009 og hele 169,1 mio. i 2008.

Drøftelser

Og selv om investorerne selv efter strafrenten træder ind får en temmelig ringe forrentning på ca. 4 pct. for Scandinotes og Kalvebod-lånene, så mener Henning Niekrenz ikke, at der er nogen, der bør føle sig stødt over at flere og flere pengeinstitutter afviger fra ånden i kapitalaftalerne.

”Vi har naturligvis drøftet videreførsel af de ansvarlige lån med udsteder og vurderer, at det ikke er negativt at beholde lånene til udløb. Det er meget vigtigt for os at signalere, at vi er meget påpasselige med at sikre, at der er tilstrækkelig kapital i sparekassen,” skriver Niekrenz til FinansWatch.

HSH Nordbank, der stod bag Scandiotes, har tidligere gjort klart, at det i bankens opfattelse er direkte skadeligt for et pengeinstituts rygte ikke at indfri ved første call, mens Nykredit tager noget mere roligt på at pengene ikke kommer til tiden:

”Historisk set har udstedere af efterstillet kapital med mulighed for førtidig indfrielse benyttet sig af denne mulighed i langt de fleste tilfælde, idet det modsatte kunne blive opfattet som et svaghedstegn af markedet og investorerne. Dette er fortsat tilfældet i dag, men der er naturligvis undtagelser fra reglen, om end det er få tilfælde i det store billede. Der kan være mange årsager til at nogle udstedere ikke vælger at førtidsindfri disse udstedelser, men jeg kan ikke kommentere på konkrete årsager til dette, da det givetvis vil være forskelligt fra udsteder til udsteder,” skriver underdirektør Jan K. Villadsen fra Nykredit i en mail til FinansWatch.

Landbrug og ejendom

Sparekassen har en ejendomseksponering på 17 pct. og en nogenlunde tilsvarende landbrugseksponering. Og mens Østjylland har formået at vende det, der lignede en ond tabscyklus, så har man oplevet både indlåns- og garantflugt over det sidste halve år, hvilket betyder, at udlån i forhold til indlån er vokset støt og nu ligger på 123,7 pct. mod 115,8 pct. før krisen.

Summen af store engagementer er samtidig gået fra 51,9 pct. i 2010 til 94 pct. i 2011.

Sparekassen har en akkumuleret nedskrivningsprocent på 4,8 pct., mens likviditeten er afhængig af et 750 mio. kr. stort lån givet med statsgaranti, der skal indfries i 2013.

Mere fra FinansWatch

Analyse: Finansiel Stabilitet havde hårdt brug for Højesterets dom i Roskilde Bank-sagaen

Thi kendes for ret, også magtfulde bankdirektører har et personligt ansvar for, at bankkreditter vurderes ordentligt. Højesterets dom i Roskilde Bank-sagen mejsler i granit, at “business judgement rules” ikke er et fripas for bankledelser. Afgørende, principiel dom, også for nutidens bankhåndværk, skriver FinansWatch’ Jens Chr. Hansen i denne analyse.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs