Aarhus Lokalbank kan højst tåle tab på 150 mio. kr.

Aarhus Lokalbank har sent torsdag aften udsendt de to prospekter, der skal danne grundlag for bankens redning.
RB-Børsen

Men selv hvis redningsplanen gennemføres, vil et underskud på mere end 150 mio. kr. kunne blive dødsstødet for banken. I 2010 tabte banken 201 mio. kr.

Af prospekterne, der blev udsendt via fondsbørsen omkring kl. 01.30, fremgår det, at planen er at udstede op til 7.458.975 nye aktier i en rettet emission til ejerne af kapitalbeviser i banken. Udbudskursen vil blive minimum 20,1 kr. pr. aktie à 10 kr. og maksimum 30 kr. pr. aktie. Resultatet af udbuddet offentliggøres 18. marts.

Samtidig udbyder Aarhus Lokalbank for 150 mio. kr. kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Også dette udbud er rettet til ejerne af eksisterende kapitalbeviser.

Store ricisi

"Udbuddet af de Nye Kapitalbeviser samt de Udbudte Aktier er alternative tilbud til ejerne af de Eksisterende Kapitalbeviser, som ikke er indbyrdes afhængige. Banken kan således vælge alene at gennemføre det ene af de to alternative udbud," understreges det i prospektet.

Det betyder, at indehaverne af kapitalbeviser kan vælge, om de vil have deres kapitalbeviser ombyttet til hybrid kernekapital eller aktier. De kan vælge at ombytte en del til aktier og en del til hybrid kernekapital, forklarer banken.

Prospektet indeholder et langt afsnit om risikofaktorer. Blandt andet fremhæves det, at det ikke kan udelukkes, at banken kan komme i vanskeligheder, selvom kapitalplanen gennemføres. Hvis planen ikke gennemføres i sin helhed anses risikoen for, at banken bliver nødlidende, for "betydelig."

Underskud på max 150 mio. kr.

Banken har beregnet, at hvis det kun lykkes at konvertere den statslige hybride kernekapital til aktier (hvilket allerede er sket), så vil banken kunne absorbere et underskud på 50 mio. kr. og stadig overholde solvenskravene. Hvis hele kapitalplanen gennemføres, vil banken kunne holde til et underskud på 150 mio. kr.

"Overstiger bankens underskud disse beløb, vil banken ikke længere opfylde de i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed fastsatte kapital- og solvenskrav," understreger banken i prospektet.

I 2010 fik Aarhus Lokalbank et underskud på 201 mio. kr. Nedskrivningerne var på 255 mio. kr. I 2011 venter Aarhus Lokalbank at få en basisindtjening, det vil sige før kursreguleringer og nedskrivninger, på 30 mio. kr. Dette er eksklusiv bankens del af regningen for Amagerbankens konkurs, der i en supplerende fondsbørsmeddelelse opgøres i størrelsesordnen 7 mio. kr. ved et samlet tab på 2,4 mia. kr.

Staten bestemmer bankens skæbne

Desuden fremhæves det, at staten med sin kontrollerende aktiepost på 67 pct. kan bestemme over bankens skæbne - for eksempel om banken skal fusioneres.

Derudover kan det være, at nogle af de kunder, der har mere end 750.000 kr. (grænsen for indskydergarantifonden) stående i Aarhus Lokalbank, vil trække deres penge ud. Banken påpeger, at Amagerbankens konkurs for første gang betød, at almindelige indskydere tabte penge, og det kan afskrække nogen fra at have mange penge stående i Aarhus Lokalbank. 4,7 pct. af bankens indlån, svarende til cirka 168 mio. kr., er usikrede og ugaranterede.

(RB-Børsen)

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også