FinansWatch

Debat: EU-lovgivning må ikke ødelægge virksomhedernes innovationskraft

OPEN INSURANCE: Delingen af data kan ændre grundlæggende på forsikringsselskabers forretningsmodel i fremtiden, men det er vigtigt, at potentialet bliver bakket op af de rigtige rammevilkår, mener Lars Bonde, der er koncerndirektør i Tryg.

Lars Bonde er koncerndirektør i Tryg. | Foto: PR/Tryg

Open Insurance bliver i stigende grad diskuteret som et parameter, der kan ændre på forsikringsmarkedet i fremtiden. Selvom det endnu er uklart hvordan en eventuel lovgivning på området vil se ud, er vi i fuld gang med at se ind i hvilke innovationsmuligheder, det vil føre med sig for Tryg – men også hvilke ulemper en fælles EU-lovgivning kan have af konsekvenser med ulige konkurrencevilkår, hvis ikke håndteret rigtigt.

I fremtiden vil der kun opstå flere nye økosystemer med udgangspunkt i kundernes værdikæde, som erstatter den klassiske industriopdeling.

Det kan potentielt betyde, at forsikring som et selvstændigt produkt i nogle tilfælde muligvis helt vil forsvinde og i stedet blive en integreret del af andre produkter. Når man for eksempel køber en ny bil, vil forsikringen være en integreret del af bilkøbet. Det sker allerede flere steder i dag – og vi kan komme med mange andre lignende eksempler.

Det har vi eksperimenteret med længe i Tryg. Vi er for eksempel det selskab i Norden, der har udviklet flest forsikringsløsninger til deleøkonomiske platforme. Siden 2017 har vi skræddersyet op mod 50 pay-per-use-løsninger til deletjenester som fx GoMore og HappyHelper. Det giver værdi for alle parter.

For den nye startup har det givet et kvalitetsstempel at have en etableret spiller i markedet bag sig. For os i forsikringsbranchen giver det mening at være til stede, der hvor kunderne er. Og for forbrugerne har det givet en ekstra tryghed i at turde at bruge platformene. For hvis nu, noget skulle gå galt.

På samme måde har det ligeledes givet mening for os at skræddersy innovative forsikringsløsninger til for eksempel bankappen Lunar, pensionsappen Grandhood og økonomiplatformen Zenegy. Ved at koble en forsikringsløsning på deres produkt har vi sammen sikret bedre og mere enkle kundeoplevelser, fordi det hele er samlet et sted for forbrugerne.

Ens rammebetingelser for alle sektorer

Den innovationsrejse agter vi selvfølgelig at fortsætte de kommende mange år, hvor vi hele tiden vil teste, hvilke nye kundeoplevelser vi i fremtiden skal skabe sammen med andre, og hvordan vi hurtigere kan bringe dem i markedet, blandt andet i kraft af open insurance.

Men det er afgørende, at der bliver sat nogle ordentlige standarder for bedre at kunne udveksle data mellem for eksempel forsikringsbranchen og andre sektorer. Og at det kommer til at ske på de samme rammevilkår uanset hvilken sektor, man tilhører, så der ikke er nogen, der får en uretmæssig konkurrencefordel.

Det vil for eksempel ikke være rimeligt, hvis forsikringsbranchen bliver underlagt ét sæt regler, og at der så til gengæld er andre spilleregler for techgiganterne. Lykkes man til gengæld med at lave nogle ensartede rammer, vil det kunne skabe værdi og sikre en bedre service for branchens kunder.

Og så vil et ønske fra os til EU-lovgiverne være, at de ikke skal detailregulere eller blande sig for meget men derimod overlade det til de frie markedskræfter.

I Norden og i Danmark ser vi generelt høj kundetilfredshed og høj tillid til forsikringssektoren. Der er et bredt konkurrenceudbud, hvilket i stigende grad er drevet af selskabernes evne til at differentiere sig på såvel produkter, services og kundeoplevelser.

Sammenlignet med den internationale forsikringsscene – herunder den europæiske – er vi langt fremme i forhold til differentiering på produkter og ydelser til gavn for kunderne. Målet må derfor aldrig være, at vi skal gøre alting 100 pct. ens. For det vil dræbe forsikringsbranchens innovationskraft. Og det vil gå ud over kunderne. 

Så ja tak til ens rammebetingelser for alle sektorer – men et stort nej tak til detailregulering.

Læs de andre debatindlæg i FinansWatchs serie om Open Insurance her:

Debat: Open Insurance giver store muligheder – men også forpligtigelser 

Debat: Bedre adgang til data skal styrke forbrugerne og øge innovationen i forsikrings- og pensionsbranchen

Europæisk forsikringsvagthund lægger op til fælles retningslinjer for deling af data – men Tryg vil hellere konkurrere frit

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs