FinansWatch

Debat: Bedre adgang til data skal styrke forbrugerne og øge innovationen i forsikrings- og pensionsbranchen

OPEN INSURANCE: Der skal være fokus på frivillighed og plads til nationalt tilpassede løsninger, når EU lægger rammer ned om datadeling i pensions- og forsikringsbranchen, skriver Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension. Her frygter man et regelsæt, som i sidste ende vil komme tech-giganterne til gavn.

Foto: PR / Forsikring og Pension

Der er et stort potentiale i datapartnerskaber og samarbejde om øget datadeling for forsikrings- og pensionsbranchen. Men det kræver, at man fra EU's side løfter blikket og evner at sætte initiativer som Open Insurance ind i en større sammenhæng og se værdikæderne på tværs af forskellige sektorer.

Krav om datadeling må ikke begrænses til den finansielle sektor. Ved at give virksomhederne adgang til flere data på lige vilkår skaber man grundlaget for, at de kan indgå i samarbejder og skabe innovation på produkter og service.

Forsikring & Pension mener, at fokus først og fremmest bør være på at sikre rammevilkårene for udveksling af data på tværs af sektorer og med det offentlige. Det bør ske i frivillige partnerskaber og indbyrdes samarbejde for at styrke den digitale udvikling i samfundet.

Vores branche har allerede vist, at der på frivillig basis kan etableres samarbejder om datadeling, som i høj grad skaber værdi og transparens for kunderne.

Sektoren har etableret en række fælles brancheløsninger, blandt andet Pensionsinfo, Forsikringsguiden og branchens fælles infrastruktur-løsninger med online skadehistorik og opsigelser, der sikrer, at kunderne nemt kan skifte selskab.

Derfor skal der i Open Insurance være fokus på frivillighed og plads til at skabe nationale løsninger tilpasset de enkelte markeder. Vi frygter et regelsæt, der ensidigt pålægger én branche at udskille en masse data, som tech-giganter og andre virksomheder frit kan høste. Det vil være både dyrt og urimeligt for forsikrings- og pensionsbranchen og for vores kunder.

Fokus på datadeling på tværs af sektorer

Særligt på forebyggelsesdagsordenen ligger der et stort samfundsmæssigt potentiale i at dele data for at forebygge og forhindre skader. Her vil en ambitiøs tilgang til udveksling af for eksempel klimadata, IOT-data og data opsamlet fra biler kunne skabe innovation og stor værdi for kunderne. På klimaområdet vil forbedret adgang til virksomhedernes ESG-data kunne understøtte branchens investeringer i "grønne" virksomheder.

Hvis Open Insurance skal fungere, nytter det ikke bare at have store mængder data og en håndfuld gode intentioner. Man bliver fra EU's side nødt til at se, hvor det giver mening for samfundet som helhed at åbne op for data – ellers svarer det til, at man bygger store forkromede motorveje, men insisterer på at trafikken kun må køre i én retning – ud af sektoren.

Der skal sikres en rimelig balance i datadelingen, så forskellige sektorer ikke reguleres forskelligt og dermed får uens konkurrencevilkår. En form for gensidighed i krav til datadeling og bedre muligheder for datadeling på tværs af sektorer er essentielt, ellers bliver det netop konkurrenceforvridende.

Bedre digital integration med den offentlige sektor

Fælles dataformater og standarder er en forudsætning for, at der kan skabes større udveksling af data mellem for eksempel den offentlige og den private sektor. Indsatsen bør derfor starte her. Det er en væsentlig barriere, at der i dag ikke findes en ensartet praksis og brug af standarder for datadeling på tværs af EU.

Bedre udveksling af data mellem den offentlige sektor og forsikrings- og pensionsbranchen vil i høj grad kunne skabe værdi og sikre en bedre service for branchens kunder.

Blandt andet ved at fokusere på kundernes "brugerrejser" på tværs af den offentlige og den private sektor. For eksempel vil bedre digital udveksling af data fra sundhedssektoren, som kunderne allerede i dag sender til deres forsikringsselskaber i forbindelse med erstatningskrav, kunne effektivisere sagsbehandlingen til fordel for kunderne.

Samtidig ligger der et stort potentiale i samarbejder og partnerskaber med den private sektor. For eksempel det samarbejde, som forsikringsbranchen har haft med de danske kommuner om udveksling af skadesdata i forbindelse med oversvømmelser, som kommunerne har kunnet anvende effektivt i deres arbejde med forebyggelse af klimaskader.

Konklusionen er, at der er et stort potentiale i en åben dataøkonomi, men det kræver, at man fra EU's side løfter blikket og evner at sætte initiativer som Open Insurance ind i en større sammenhæng, og se værdikæderne på tværs af forskellige sektorer.

Ved at give virksomhederne adgang til flere data på lige vilkår skaber man grundlaget for, at de kan indgå i samarbejder og skabe innovation på produkter og service: Det gavner både kunderne og samfundet og skaber den bedste grobund for at forløse potentialet i den fælleseuropæiske data strategi.

Europæisk forsikringsvagthund lægger op til fælles retningslinjer for deling af data – men Tryg vil hellere konkurrere frit 

Mere fra FinansWatch

Valgkampen var smal og hård - nu skal bestyrelsen i P+ have fokus på hele medlemsskaren

Uenighed er en del af et sundt medlemsdemokrati, men når man samles i en bestyrelseslokale er der ikke plads til særinteresser. I stedet skal fokus være på hele medlemsskaren. Sådan lyder det fra bestyrelsesformand i pensionskassen P+, Kim Duus, der efter en konfliktfyldt valgkamp til fire poster i pensionskassens bestyrelse nu skal have skabt fælles fodslag.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs