Ny justering af prospektgrænsen – både op og ned på samme tid?

KLUMME: I et under-radaren-flyvende lovforslag lægges der op til endnu en ændring af de danske prospektregler. Michael Camphausen, partner i Camphausen|Co Advokatfirma og ph.d. i finansiel regulering, ser nærmere på den foreslåede ændring, som på samme tid er godt nyt og skidt nyt for de danske kapitalsøgende virksomheder.
Michael Camphausen
Michael Camphausen
Af Michael Camphausen, Partner, Advokat, PhD i Camphausen|Co

Trofaste læsere af denne klumme vil (måske) kunne huske mit tidligere indlæg om den tiltrængte lempelse af prospektkravene, som vi omsider fik gennemført herhjemme ved årsskiftet i forbindelse med overgangen fra den tidligere værdipapirhandelslov til den nuværende kapitalmarkedslov (MiFID II implementeringsloven).

Formålet var som bekendt at give de små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) – herunder iværksættere, startups, fintechs m.fl. – lettere adgang til at rejse kapital og hente finansiering direkte hos investorerne på kapitalmarkedet; og den regulatoriske lempelse bestod således i helt at afskaffe prospektpligten for de små udbud til offentligheden af omsættelige værdipapirer under 5 mio. euro.

Dermed stod kun tilbage prospektkravet om at offentliggøre et tilsynsgodkendt prospekt for de store udbud til offentligheden af omsættelige værdipapirer – dvs. aktier, obligationer mv. – over 5 mio. euro (og naturligvis for optagelse af omsættelige værdipapirer til handel på et reguleret marked – dvs. ved en børsnotering).

Men nu, allerede få måneder efter denne lempelse af prospektpligten, er man klar til endnu engang at justere på prospektreglerne herhjemme, nærmere bestemt på den nævnte prospektgrænse på de 5 mio. euro ved offentlige udbud af omsættelige værdipapirer.

Fremover vil grænsen for prospektpligt således blive hævet til 8 mio. euro (beregnet over en periode på 12 måneder), så længe der ikke samtidig eller senere er behov for at anmode tilsynet om et såkaldt godkendelsescertifikat for det pågældende udbud til offentligheden af de omsættelige værdipapirer.

Ordningen med et godkendelsescertifikat dækker over muligheden for at anvende prospektet i et andet EU-land (den udstedende virksomheds passporting af prospektet, så at sige) og for på denne vis at rette udbuddet af værdipapirerne mod investorer også uden for landets grænser.

Så langt, så godt. Men prospektgrænsen flyttes ikke kun op. Faktisk sættes prospektgrænsen også ned.

For i de tilfælde, hvor der netop bliver tale om et grænseoverskridende udbud af værdipapirerne til investorer i et andet EU-land, og hvor der derfor kan blive behov for at anmodet tilsynet om det nævnte godkendelsescertifikat, sænkes prospektgrænsen nemlig fremover helt ned til 1 mio. euro (også beregnet over en periode på 12 måneder).

Lempelse og/eller stramning

Dette medfører alt andet lige, er det fremover kun er udbud under 1 mio. euro, som aldrig bliver omfattet af prospektpligten, og hvor der således aldrig skal udarbejdes og offentliggøres et tilsynsgodkendt prospekt af den udstedende virksomhed.

Men idet de fleste udbud herhjemme ikke er rettet mod investorer i andre EU-lande, vil det heldigvis – formodes det – være den nye højere prospektgrænse på de 8 mio. euro, som i praksis vil være gældende; og dermed skulle justeringen af prospektreglerne gerne i langt de fleste tilfælde opleves som endnu en lempelse og altså ikke som en unødig stramning.

Med andre ord indebærer justeringen, at der for den store del af de udbud af omsættelige værdipapirer, der er rettet mod danske investorer og foretaget af udstedende virksomheder i Danmark, og som kræver offentliggørelsen af et prospekt, vil være en reel prospektgrænse for udbud til offentligheden ved 8 mio. euro.

Det må dog erkendes, at flere og flere virksomheder herhjemme – især i lyset af digitaliseringen – ikke blot er baseret på grænseoverskridende aktiviteter og udenlandske kunder, men også udenlandske investorer. Man starter måske nationalt, men skalering sker ofte internationalt.

Sådanne internationale virksomheder må blot håbe på, at alle de andre EU-lande også hæver prospektgrænsen til 8 mio. euro og dermed i praksis gør det unødvendigt at anmode om et godkendelsescertifikat ved et grænseoverskridende udbud under prospektgrænsen.

Lovforslaget herom forventes vedtaget sidst på måneden, således at den nye prospektgrænse – eller rettere de nye prospektgrænser (op eller ned) afhængig af den konkrete situation – kan få virkning fra den 21. juli i år.

Denne kommende lovændring vil i øvrigt betyde, at vi herhjemme allerede vil have indrettet os på den kommende EU-prospektforordning, hvilken forordning helt kommer til at erstatte nationale prospektregler fra den 21. juli næste år (dvs. de nye danske prospektkrav indført i den nye kapitalmarkedslov snart skal skrives helt ud af loven igen).

Det er endnu et markant eksempel på, at EU på det finansielle område (hastigt) går fra klassisk direktiv-regulering til totalharmoniserende forordninger, som (på godt og ondt) gælder direkte i alle EU-lande uden national implementeringslovgivning.

Sammenfatning

Fremover kan kapitalmarkedslovens grænse(r) for prospektpligt opstilles således:

  • Udbud under 1 mio. euro: ingen prospektpligt
  • Udbud mellem 1-8 mio. euro: ingen prospektpligt, hvis ingen anmodning om godkendelsescertifikat for udbuddet
  • Udbud over 8 mio. euro: prospektpligt

Det bemærkes, at de almindelige prospektundtagelser i den supplerende prospektbekendtgørelse naturligvis fortsat gælder.

Af Michael Camphausen, Partner, Advokat, PhD i Camphausen|Co

Twitter: www.twitter.com/m_camphausen

E-mail: mca@camphausen.dk

Læs tidligere klummer af Michael Camphausen her:

Reguleringen af bankerne i lyset af digitaliseringen – tid til en modernisering?

Nye PSD2 licenser ved årsskiftet – klar hertil?

Den nye betalingslov og brugen af betalingsdata – opgør med dansk særregel? 

Adgang til kapitalmarkedet – unødige danske prospektkrav?

Nye investeringsplatforme – hvorfor dog så kapitalkrævende?

Bankernes kæreste eje – skal nu deles med andre? 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også