FinansWatch

Valutaafdækning eller ej?

KLUMME: "Afdækning af valuta er et strategisk spørgsmål, hvor man enten vælger at afdække eller ikke afdække," skriver Jesper Kirstein i ny klumme.

Flere er begyndt at stille spørgsmålstegn ved det fornuftige i at afdække valutakursrisikoen på internationale aktieinvesteringer.

Dette er opstået på baggrund af de seneste års markante USD-stigninger, der har betydet, at en afdækning af risikoen isoleret set har givet væsentlige tab, og at selskaber, der har afdækket valutakursrisikoen, har opnået markant lavere afkast end selskaber, som har undladt det.

Samtidig har den stigende renteforskel mellem USD og EUR (eller DKK) betydet, at de direkte omkostninger ved en valutakursafdækning er steget.

Endelig er det blevet konventionel visdom, at stigende renter i USA vil betyde, at USD vil fortsætte med at stige, og at en USD-afdækning derfor vil være decideret uhensigtsmæssig (for ikke at sige idiotisk). Så hvordan kan man overhovedet mene, at valutaafdækning er fornuftig i disse dage?

Hovedargumentet for at valutaafdække er, at valutarisikoen er usystematisk og ukompenseret.

Modstandere af valutaafdækning vil her fremføre de betydelige omkostninger, der er ved afdækning fra USD til EUR eller DKK, samtidig med, at risikoreduktionen anses for marginal eller irrelevant.

AQR påviser i artiklen: ”Risk Without Reward: The Case for Strategic FX Hedging” fra 2015, at en uafdækket international aktieportefølje i 40-års perioden fra 1975 til 2015 har haft en risiko (standardafvigelse), der er 2,2 pct. højere end en afdækket.

En risikoreduktion på 2,2 procentpoint kan forekomme marginal, men i længden betyder det, at man med samme risiko kan have en (op mod) 10 procentpoint større aktieandel i en valutaafdækket portefølje i forhold til en uafdækket portefølje.

Nok så væsentligt er, at en systematisk valutaafdækning beskytter mod større fald i USD’s værdi inden for et år og i værste tilfælde egentlige nedsmeltninger af USD.

Således kan man ikke udelukke, at der fortsat er en risiko for en større USD-nedtur, hvis f.eks. den kinesiske eller japanske centralbank vælger at sælge markant ud af sine USD-beholdninger. Den risiko garderer man sig også for ved at foretage en systematisk USD-afdækning.

Jeg vil advare mod, at man tilrettelægger din USD-afdækning efter en tro på, at man kan forudse kortsigtede bevægelser (inden for et par år) i valutakurserne og variere sin eksponering herefter. Der vil altid være nogen, der har succes med det – også op til flere gange – men jeg vil tillade mig at mene, at der i langt de fleste tilfælde er tale om held.

Det er min opfattelse, at en afdækning af valuta er et strategisk spørgsmål, hvor man enten vælger at afdække eller ikke afdække. Investorerne må tage stilling til dette og i den forbindelse vurdere, om omkostningerne ved at afdække kompenseres af en større sikkerhed.

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere