FinansWatch

Bernstein bakker op om international afviklingsplan

Nationalbanken er helt på linje med kommende internationale regler til en nænsom aflivning af lidende storbanker - og understreger samtidig, at banken føler, den har en vigtig rolle at spille i sådan en proces.

G20-landenes internationale råd for finansiel stabilitet, The Financial Stability Board, får fuld opbakning fra Nationalbanken til en række agressive tiltag der på langt sigt skal sikre en afviklingsmodel for systemisk vigtige banker.

Det gør nationalbankdirektør Nils Bernstein klart i et høringssvar til rådet, der tidligere på sommeren kom med et udkast til, hvordan man sikrer, at et krak af Lehman'ske proportioner aldrig igen vil sætte gang i en uoverskuelig dominoeffekt.

”Oprettelsen af et veldefineret sæt af værktøjer og bemyndigelser er essentielt for at kunne behandle en nødlidende SIFI (systemisk vigtigt finansielt institut, red.) på en facon, der minimerer den potentielle følgevirkning på den finansielle stabilitet. Nationalbanken støtter de mål og den retning, der er fremlagt i FSB’s forslag, og finder det samtidig vigtigt, at der bliver taget mere vidtgående skridt for at sikre ens konkurrencevilkår på tværs af landene for både SIFI og ikke-SIFI’s,” skriver banken.

Tab til aktionærerne

FSB vil blandt andet give de udpegede nationale myndigheder en række udvidede værktøjer, inklusive muligheden for en bail-in, til at afvikle en bank. Samtidig vil man lovfæste en række specifikke, individuelle aftaler om, hvad der skal ske på tværs af landegrænserne, hvis en bank, der har stor betydning i flere lande – for eksempel Nordea i Danmark og Sverige – skulle komme i problemer.

Man vil også pålægge både finansielle institutioner og myndigheder at udarbejde detaljerede planer for hvilke dele af en institut, der kan afvikles – og hvordan. Planerne skal inkludere skridt, der kan tages for at løsne op for komplekse firmastrukturer og forretninger i tilfælde af problemer.

Og Nationalbanken gør klart, at man finder det vigtigt, at reglerne dækker alle banker - og at de sikrer, at aktionærer og kreditorer også lider tab.

”Nationalbanken deler EU-kommissionens holdning om at det altoverskyggende mål for et nyt europæisk regelsæt bør være at sikre, at alle banker kan gå ned på en måde, der sikrer det finansielle systems stabilitet og minimerer omkostningerne for offentligheden samt økonomisk skade. Derfor er det Nationalbankens holdning, at EU-kommissionen bør følge tanken om at alle banker skal være underlagt et afviklingsregime," skriver banken og fortsætter:

Vi er vigtige

”Hvis det skal være troværdigt må afviklingsregimet inkludere tiltag, der reducerer moral hazard gennem en passende allokering af tab til aktionærer og kreditorer og den deraf følgende beskyttelse af offentlige midler,” skriver Nationalbanken, og understreger, at man ser sin egen rolle i sagen som en tungtvejende faktor:

Endelig understreger Nationalbanken - der tidligere har kæmpet for at få Finanstilsynet flyttet fra Økonomi- og erhvervsministeriets ansvar og ind under Bernsteins greb - at man ser centralbankerne som en afgørende spiller i en sådan proces.

”Nationalbanken finder det vigtigt at understrege, at centralbanker er en vigtig faktor i krisestyring og afvikling. Det må holdes for øje under udviklingen og udformningen af et regelsæt. En passende involvering af centralbanker er altafgørende for succesfuldt at kunne mindske de systemiske påvirkninger fra en afviklingsproces.”

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs