FinansWatch

Nationalbanken udvider bankernes belåningsgrundlag med 400 mia. kr.

Nationalbanken præsenterer sin nye likviditetspakke til den danske banksektor, og indfører desuden et 6-måneders lån, der følger Nationalbankens udlånsrente på p.t. 1,55 pct. (Opdateret 09.22)

Så landede Nationalbankens nye lånefacilitet endelig, som den danske banksektor har ventet spændt på i ugevis.

"Udvidelsen har til formål at supplere pengeinstitutternes adgang til at optage lån og dermed at bygge bro til en situation uden statsgarantier, når disse udløber i 2012 og 2013", siger nationalbankdirektør Nils Bernstein.

"Nationalbankens sikkerhedsgrundlag udvides pr. 1. oktober 2011 med pengeinstitutters udlån af god bonitet. Udlån vil således kunne indgå som en del af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag og kan anvendes i forbindelse med de sædvanlige pengepolitiske operationer samt som sikkerhed for intradag kredit. Belåningsværdien udvides efter Nationalbankens skøn med op til 400 mia.kr.," skirver banken i en meddelelse.

Hjemmehørende i Danmark

Nationalbanken skriver en række krav til, hvilke typer af lån og kunder der kan lånes op imod.

"Nationalbanken accepterer simple fordringer og trukne kassekreditter denomineret i kroner eller euro. Debitor skal være en ikke-finansiel virksomhed, en offentlig myndighed eller en husholdning. Debitor skal være hjemmehørende i Danmark," står der i meddelelsen fra Nils Bernstein og co.

Omkring kreditvurderingen af lånene skriver banken, at den accepterer udlån, "der opfylder Finanstilsynets definitioner for udlån tilhørende bonitetskategori 3 eller 2a, jf. definition heraf på Finanstilsynets hjemmeside".

Nationalbanken skriver videre, at den vil anvende instituttets egen kreditvurdering af udlånene, som er underlagt revision og Finanstilsynets overvågning i forbindelse med inspektioner.

"Kreditvurderingen af lånene skal suppleres med revisorerklæringer, der fastslår lånenes tilstedeværelse og bonitet, samt at instituttet har de nødvendige forretningsgange og procedurer".

Gennemføre overvågning

Det står videre, at de banker, der benytter sig af Nationalbankens nye lånefacilitet, fremover vil blive udsat for et ekstra kig i lånebøgerne af Finanstilsyent.

"Finanstilsynet vil gennemføre en overvågning af alle institutter, der medregner likviditetsadgangen fra Nationalbanken i § 152, jf. ovenfor, mindst én gang om året. Overvågningen vil også finde sted, når der sker en belåning i Nationalbanken af udlånene. Overvågningen vil blandt andet have fokus på, om de udlån, der indgår i instituttets låneliste, lever op til ordningens krav om at være udlån i bonitetskategori 3 og 2a efter Finanstilsynets bonitetskategorier".

Omkring belåningsgrundlaget skriver Nationalbanken, at det "...beregnes som restgæld på udlån samt 90 pct. af træk på kassekreditter fratrukket eventuel modregning og 3 pct. hair-cut ved lån og kassekreditter denomineret i euro. Belåningsværdien beregnes som belåningsgrundlag fratrukket haircut på 25 pct. og margin på 10 pct."

Endelig skriver Nationalbanken, at bankerne skal stille yderligere sikkerhed, hvis værdien af udlånsporteføljen falder mere end 5 pct.

Lang udlånsfacilitet

Den anden nyhed fra Nationalbanken handler om, at banken udvider det pengepolitiske instrumentarium med en lang udlånsfacilitet, hvor de pengepolitiske modparter kan optage 6-måneders lån mod sikkerhed i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag.

"Faciliteten tilbydes månedlig, og første gang fredag den 28. oktober 2011. Renten på 6-måneders-faciliteten er variabel, fastsat til Nationalbankens 7-dages pengepolitiske udlånsrente ved de ugentlige markedsoperationer," skriver banken.

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs