Alle advarselslamper blinkede for Aarhus Lokalbank

Den 30. september sidste år sendte Finanstilsynet en redegørelse på gaden, der i meget direkte toner advarede mod bankens store og risikable udlånsengagementer.
Foto: PEDERSEN TOBIAS N¯RGAARD
Foto: PEDERSEN TOBIAS N¯RGAARD

Allerede for fire måneder siden hejste Finanstilsynet et advarsels-flag efter en inspektion i Aarhus Lokalbank. I en redegørelse, som blev offentliggjort den 30. september, skrev tilsynet bl.a. følgende:

”Banken har en høj andel af erhvervsengagementer og en høj risikoprofil på erhvervsengagementerne, hvoraf en stor andel består af udlån til ejendomsselskaber og til kommanditselskaber. Finanstilsynet vurderer, at banken har relativt mange store engagementer med svaghedstegn. Banken har endvidere en høj andel af udlån i forhold til egenkapital. Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er behov for at nedbringe bankens risici. Det understreges også af bankens lave tabskapacitet”.

Yderligere negativ udvikling

Længere nede i redegørelsen står der endvidere:

”Banken har opgjort solvensbehovet pr. 30. juni 2010 til 11,16 procent. Den faktiske solvens var pr. 30. juni 2010 17,2 procent. Finanstilsynet fandt, at bankens solvensbehov skulle øges fra de 11,16 procent. Banken har efterfølgende meddelt Finanstilsynet, at det individuelle solvensbehov er øget til 12,1 procent. Finanstilsynet vurderer, at opgørelsen tager højde for bankens risici, men en yderligere negativ udvikling på de svage engagementer kan få en negativ indvirkning på det individuelle solvensbehov”.

Opdatere forretningsgange

I redegørelsen rejses også en kritik af, at banken ikke i tilstrækkelig grad har styr på de regler og forretningsgange, der skal sikre, at bankens ledelse og bestyrelsesmedlemmer ikke får eksempelvis lånetilsagn på gunstigere vilkår end markedsvilkårene.

Men store dele af redegørelsen handler om, at banken har ført en særdeles lempelig kreditpolitik – og at der er store tabsrisiko forbundet med bankens udlånsportefølje.

Bl.a. skriver Finanstilsynet:

”Desuden har banken fået påbud om at opdatere forretningsgangene på kreditområdet. Finanstilsynet meddelte endvidere banken, at den fremover bør præcisere vilkårene for ejendomsfinansiering og udarbejde handlingsplan for svage engagementer…Banken har modtaget en risikooplysning om, at ledelsen i god tid skal forholde sig til indfasningen af den såkaldte tilsynsdiamant med grænseværdier, som banken bør ligge indenfor fra ultimo 2012. Herunder særligt, at den samlede ejendomseksponering bør nedbringes, så den udgør mindre end 25 procent af de samlede udlån. Pr. 30. juni 2010 var bankens ejendomseksponering på 34,2 procent af udlånene,” skriver Finanstilsynet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også