FinansWatch

Toprevisor i dobbeltrolle

Amagerbank-krakket: Det kan få stor betydning for kommende erstatningssager, at en af de mest anerkendte bank-revisorer fra Deloitte stod både for at forsvare banken over for Finanstilsynet og for at give årsregnskabet en pletfri påtegning.

Foto: /ritzau/Ehrbahn Jacob

Den samme person var både uafhængig revisor og tjente et millionbeløb hjem til Deloitte på at forsvare den nu krakkede Amagerbanks interesser overfor Finanstilsynet.

Det er ellers et centralt princip i dansk regnskabslovgivning, at der skal bruges en uafhængig revisor til at revidere regnskabet. Derfor er en sådan dobbeltrolle problematisk, lyder det fra flere eksperter.

I den yderste konsekvens kan dobbeltrollen betyde, at Deloitte må betale erstatning i et kommende sagsanlæg fra aktionærerne, som i to omgange skød 2 mia. kr. ind i banken i tillid til, at der var styr på tingene, forklarer professor i selskabsret, børsret og markedsret ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Paul Krüger Andersen:

Forbud mod dobbeltrolle

"Det er et centralt princip i revisorloven at sikre revisorernes uafhængighed. Og det er der en række midler til, f.eks. med forbud mod egentlige dobbeltroller. Det er Deloitte selvfølgelig klar over, og derfor har de formentlig ikke overtrådt loven. Alligevel giver det et troværdighedsproblem, som vil kunne spille ind på en juridisk vurdering i en erstatningssag."

Paul Krüger Andersen mener, at det er oplagt, at sagsøger bruger dobbeltrollen over for Deloitte, når aktionærerne anlægger den retssag, som bl.a. storaktionæren Karsten Ree har bebudet. Her er revisoren interessant at gå efter, fordi Deloitte har underskrevet Amagerbankens børsprospekter og årsregnskab og samtidig har en forsikring.

Den svære uafhængighed

Også jura-professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet finder det problematisk, at Deloitte både bruger samme ekspert som part i en sag og som uafhængig revisor:

"Når en revisor optræder som part i en sag og argumenterer for eksempelvis Amagerbankens synspunkter, tyder meget på, at man ikke længere kan betragtes som uafhængig. Derfor ville det klart have været at foretrække, hvis Deloitte havde fået en anden revisor til at tage sig af den uafhængige revision," siger Lars Bo Langsted.

Statsautoriseret revisor Henrik Priskorn har tidligere haft problemer med at finde ud af at være uafhængig. Sidste år fik han en bøde på 50.000 kr. af Revisornævnet i en sag om BankTrelleborg. Nævnet kaldte blandt andet sagsforløbet for "egnet til at svække tilliden til de indklagedes habilitet."

Følelsesbetonet sag

I Amagerbanken opstod Henrik Priskorns dobbeltroller for alvor i efteråret 2009, da Deloitte blev hyret til at hjælpe Amagerbanken med at forsøge at få ændret Finanstilsynets meget kritiske syn på bankens situation og risici. Det var meget alvorligt, for allerede på det tidspunkt var Amagerbanken ifølge Finanstilsynet insolvent.

Det fik Amagerbanken til at køre en overraskende følelsesbetonet og aggressiv sag mod Finanstilsynet i Erhvervsankenævnet. Et forløb, hvor Henrik Priskorn stillede sig på Amagerbankens side f.eks. til møder mellem parterne, hvad der i 2009 var med til, at banken betalte godt 5 mio. kr. til Deloitte.

Men det forhindrede ikke Henrik Priskorn i at stå som den første uafhængige revisor på den pletfrie påtegning, som Deloitte og KPMG udførte på Amagerbanken ved årsregnskabet 2009.

Behov for andre øjne

En sådan situation bør principielt undgås, mener ekspert i revision fra CBS Kim Klarskov Jeppesen:

"For at beskytte revisors uafhængighed i en sag kan man som firma sørge for, at det ikke er den samme person, der både advokerer for virksomheden og samtidig reviderer regnskabet. Det er en af de sikkerhedsforanstaltninger, som man har, og den sikrer desuden, at der kommer nogle andre - friske - øjne på en sag."

Hos Deloitte har Henrik Priskorn ikke ønsket at kommentere sagen. I stedet henviser han til Jan Bo Hansen, der er partner og ansvarlig for Deloittes Reputation & Risk-afdeling. Herfra lyder meldingen, at man skam overvejede, om de to opgaver til den samme person kunne give anledning til habilitetsproblemer:

Meget overbeviste

"Når vi påtager os rådgivningsopgaver for revisionskunder, er vi altid meget opmærksomme på, om opgaven kan true vores rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det har vi også gjort med den konkrete rådgivningsopgave, og det er vores bestemte opfattelse, at denne opgave, hvor vi - blandt andet over for Finanstilsynet - har kommenteret den model, som Amagerbanken benyttede til opgørelse af solvensbehovet, er i fuld overensstemmelse med såvel lovgivning som gældende praksis på området."

Eksperter peger på, at en sådan dobbeltrolle kan få betydning ved et eventuelt sagsanlæg mod jer som revisor efter Amagerbankens krak. Hvad er jeres kommentar til det?

"Vi er meget overbeviste om, at den pågældende rådgivningsopgave var i overensstemmelse med såvel lovgivning som gældende revisorpraksis."

Det er ikke første gang, at Henrik Priskorn har sammenblandet interesser. Han har f.eks. fået en bøde for inhabilitet i BankTrelleborg-sagen. Får disse sager konsekvenser for hans virke?

"Nej - det er vores opfattelse, at Henrik Priskorn har ageret i overensstemmelse med vores interne regler og med gældende praksis."

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs