FinansWatch

Bankinvestering booster bundlinje hos forsikringsselskab

Vestjyllands Forsikring kom ud af 2017 med næsten en fordobling af bundlinjen. Det kundeejede forsikringsselskab oplever en bredt funderet fremgang og fik færre skader, men også en investering sidste år i den lokale bank slår kraftigt ud på årets resultat.

Jørgen Ladekjær, direktør i Vestjylland Forsikring. | Foto: PR

2017 bød på næsten en fordobling af bundlinjen hos Vestjyllands Forsikring, som dermed har fortsat sidste års vækst i både kunder og præmier. Især investeringerne har bidraget positiv, og her er det især en urealiseret kursgevinst fra sidste års investering i Vestjysk Bank, hvor det kundeejede forsikringsselskab var en af de investorer, der trådte til, da staten solgte sine aktier i banken.

"Det er jo ikke et realiseret overskud, da vi stadig har aktierne. Det viser os dog, at det var en god beslutning, at vi gik med i den gruppe af investorer, der købte statens aktier i banken. Desuden glæder det os, at vi har været med til at sikre en samarbejdspartner og et pengeinstitut med stor lokal betydning," siger Jørgen Ladekjær, adm. direktør i Vestjyllands Forsikring til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Bruttopræmierne steg i 2017 med 7 pt. til 262 mio. kr. og skyldes ifølge regnskabet en netto tilgang af kunder på 6,9 pct.

Store reserver til skader

Skaderne resulterede i en bruttoerstatningsprocent på 57,1 pct. mod 62,7 pct. i 2016, mens afløbsresultatet brutto påvirker positivt med 26,1 mio. kr.

"Afløbsresultatet stammer primært fra ulykkesforsikringerne, hvortil der i tidligere år har været afsat for store reserver i forhold til de realiserede udbetalinger. I 2017 har selskabets kunder ikke været udsat for væsentlige vejrrelaterede skader. Desuden har skadeudviklingen for ulykkesforsikringer været bedre end forventet," fremgår det af regnskabet.

Samlet gav det for 2017 en forbedring af en combined ratio – forsikringsnøgletallet der måler udgifter i forhold til præmieindtægter – til 82,9 mod 86,8 i 2016, primært som følge af færre skader.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg til 50,2 mio. kr. fra 46,2 mio. kr., og det resulterer i, at omkostningsprocenten er steget til 19,2 pct. Fra 18,2 pct.

"Omkostningsprocenten har været positivt påvirket af selskabets præmievækst, mens øgede udgifter til IT (primært i form af engangsudgifter), gager, pensioner og lønsumsafgift har haft en negativ påvirkning," fremgår det af regnskabet.

Det fører til en fremgang i det forsikringsmæssige resultat til 45,1 mio. kr. fra 31,0 mio. kr. i 2016.

Vestjysk Bank bidrager positivt

Investeringsvirksomheden opnåede et positivt resultat på 56,8 mio. kr. efter forsikringsteknisk rente, og dermed landede afkastet 31,9 mio. kr. bedre end i 2016, hvilket som nævnt især skyldes den urealiserede kursregulering fra investeringen i Vestjysk Bank, der specifikt bidrager med 43 mio. kr.

Vestjyllands Forsikring kom sidste år til at eje 2,8 pct. af aktierne i Vestjysk Bank efter at forsikringsselskabet sammen med en række investorer anført af Nykredit købte statens aktier og samtidig gennemførte en aktieemission for at styrke bankens egenkapital.

Dermed lander den endelige bundlinje, årets resultat efter skat, på 80,8 mio. kr. mod 45,2 mio. kr. i 2016.

For 2018 har Vestjyllands Forsikring en målsætning om en combined ratio på 95,0 , eksklusiv afløbsresultater.

"Målsætningen skal sikre, at eventuelle gunstige udviklinger i forsikringsforretningen kommer kunderne til gode i form af lavere præmie eller bedre dækninger på forsikringer," lyder det fra det kundeejede selskab.

Det indebærer samtidig bruttoerstatningsprocenten gerne skal holde sig omkring 70 pct., omkostningerne forblive omkring de 19 pct., mens netto genforsikringsprocenten skal ligge på cirka 6 pct.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at regnskabet for 2017 mangler endelig godkendelse på året generalforsamling.

Danskerne skifter forsikringsselskab som aldrig før 

Vestjysk Bank får fuldtegnet aktiesalg

Vestjysk forsikringsselskab hæver kerneresultat markant 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs