PFA: Markedsrentekunder får flotte afkast i 2010

Der er en markant forskel i afkast afhængig af opsparingsform, fremhæver PFA, hvis kunder på markedsrente kan se frem til flot afkast.

De gode afkast fra sidste år fortsatte ind i 2010 for kunderne i markedsrente-produkter. De kommer samlet set ud af finanskrisen med pæne positive afkast, og der er en markant forskel i afkast afhængig af opsparingsform. Det viser en opgørelse fra PFA.

"Med mindre end en måned tilbage af 2010 kan pensionskunder, der sparer op til markedsrente, godt begynde at glæde sig til at se årsopgørelsen, der viser, hvor meget deres pension er vokset i år. For selvom, der har været turbulens undervejs, så har i særdeleshed aktier og kreditobligationer leveret nogle flotte afkast, hvilket kommer specielt de pensionskunder til gode, der sparer op til markedsrente," skriver PFA.

I de tre puljer med markedsafkast hos PFA - Lang, Mellem og Kort horisont - har der været afkast på mellem 12,5 og 17,1 pct. indtil videre i 2010 i de investeringspuljer, som PFA sammensætter. Det er sådanne puljer, som 9 ud af 10 markedsrentepensionskunder benytter, mens den sidste tiendedel selv vælger, hvilke fonde deres pension investeres i.

"2010 har udviklet sig til at blive et rigtig godt investeringsår, og hos PFA tror vi ikke, at det vil ændre sig i løbet af december. Stigende vækst og optimisme hos de fleste virksomheder har fået kurserne til at stige, hvilket kommer pensionskunder, der sparer op til markedsrente i eksempelvis PFA Plus direkte til gode. Konkret er årsagen til afkastene i PFA en kombination af høje afkast på såvel enkelt aktiver samt allokeringen mellem de forskellige aktivklasser, siger Jesper Langmack," direktør, PFA Kapitalforvaltning.

Markant forskel på afkast

Der er en markant forskel på de afkast, pensionskunderne får, afhængig af, om man sparer op til markedsrente og gennemsnitsrente. Eftersom depotrenten er på et historisk lavt niveau i mange selskaber, og mange år fremover næppe vil stige, så er forventningerne til afkast større i markedsrentemiljøet. fremhæver PFA.

Afkastet på pensionsordninger med gennemsnitsrente har indtil videre i 2010 været 3,5 pct., oplyser PFA.

"Efter en årrække med høje depotrenter, så vil depotrenterne med meget stor sandsynlighed forblive lave mange år fremover, hvilket blandt andet skyldes, at reserverne skal genopbygges, og kravene til pensionsselskabernes måde at investere på strammes markant. Så skal man have glæde af gode tider på de finansielle markeder og tænker langsigtet, så er det i markedsrente, man skal være," siger Jesper Langmack.

Markedsrente betyder, at kundens opsparing bliver forrentet med det afkast, som opnås ved at investere i for eksempel aktier og obligationer. Det enkelt enkelte år kan således være såvel positivt som negativt. I markedsrente vil aktieandelen typisk være forholdsvis høj. Risikoen for tab vil derfor være større, ligesom der også er gode chancer for et højt afkast, når det går godt på aktiemarkedet.

I en pension med gennemsnitsrente bliver opsparingen forrentet med vores kontorente, og kunden har ikke selv indflydelse på, hvordan pengene bliver investeret. Kontorenten er en gennemsnitsrente, hvor gevinster og tab udjævnes over en årrække til en stabil rente.

I modsætning til markedsrenteprodukterne er du garanteret en minimumsudbetaling fra din pensionsordning.

(RB-Børsen)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også