FinansWatch

Balanceret kønsfordeling kan sende LB Forsikring i front på diversitet på andre områder

Halvdelen af lederne i LB Forsikring er kvinder. Det er med til at stille selskabet stærkt, når det kommer til at få diversitet til at handle om andet end køn, mener adm. direktør Anne Mette Toftegaard.

Adm. direktør i LB Forsikring Anne Mette Toftegaard. Foto: PR/LB Forsikring

Finanssektoren er langtfra i front, når det kommer til diversitet på lederniveau. Det er efterhånden blevet vist i flere undersøgelser.

Senest fik Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i marts udarbejdet en rapport, der giver nogle bud på, hvordan andelen af kvindelige ledere kan øges fra de 26 pct., der var status ved udgangen af 2018.

Men i forsikringsselskabet LB Forsikring har halvdelen af lederposterne de senere år været besat af kvinder.

Ifølge adm. direktør i LB Forsikring Anne Mette Toftegaard giver den ligelige fordeling mellem kønnene et godt udgangspunkt til at få indarbejdet endnu mere diversitet på lederpladserne.

"Mit personlige håb er, at vi bruger det til at snakke diversitet mere bredt. Diversitet er andet end køn," siger Anne Mette Toftegaard.

Diversitet på flere ledder

I løbet af 2019 implementerede LB Forsikring et nyt it-kernesystem, som det israelske firma Sapiens har udviklet. Implementering har Anne Mette Toftegaard tidligere fortalt om som lidt af en bøvlet omgang. En af udfordringerne har blandt andet været det engelske sprog.

Mit personlige håb er, at vi bruger det til at snakke diversitet mere bredt. Diversitet er andet end køn.

Anne Mette Toftegaard, adm. direktør, LB Forsikring

"Det har givet et blik for behovet for mangfoldighed, for selv om vores ansatte godt kan engelsk, så er det noget helt andet at forstå engelsk om it-implementeringer," siger Anne Mette Toftegaard.

En af vejene til mere diversitet kan derfor være at have fokus på en anden sproglig baggrund end dansk, men det kan også dreje sig om alder, uddannelse eller geografi.

Opfordring til medarbejderne

Da der for nyligt skulle vælges medarbejderrepræsentanter til LB Forsikrings bestyrelse, var Anne Mette Toftegaard medunderskriver sammen med personaleforeningsformanden på en fællesmail til virksomhedens i alt 750 medarbejder om at tænke diversitet med ind i valget.

"Jeg kan selvfølgelig ikke sige om, det var det, der gjorde et udslag, men vi opfordrede til at tænke både køn, alder, geografi ind. Tidligere var det tre mænd, der var medarbejderrepræsentanter. Men nu er det to mænd og en kvinde, og gennemsnitsalderen er faldet, så det var dejligt at opleve, vi kunne stå sammen her," siger Anne Mette Toftegaard.

Vi har ikke tænkt over det i løbet af årene og heller ikke gjort noget særligt, der skal fremme kønsdiversiteten, men vi har en kultur med fokus på fællesskab. Det er vores medlemmer, der er i centrum. Det er dem, der skal have succes. Vores antagelse er, at sådan et arbejdsmiljø både tiltrækker mænd og kvinder

Anne Mette Toftegaard, adm. direktør, LB Forsikring

At LB Forsikring er lykkedes med at have en større diversitet på ledelsesposterne end den gængse finansvirksomhed, tror Anne Mette Toftegaard skyldes virksomhedens kultur.

"Vi har ikke tænkt over det i løbet af årene og heller ikke gjort noget særligt, der skal fremme kønsdiversiteten, men vi har en kultur med fokus på fællesskab. Det er vores medlemmer, der er i centrum. Det er dem, der skal have succes. Vores antagelse er, at sådan et arbejdsmiljø både tiltrækker mænd og kvinder."

Af de 750 ansatte i LB Forsikring er 58 pct. kvinder. Det er lidt flere end de 47 pct., der er det gennemsnitlige tal for forsikringsbranchen ifølge Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

"Vi forfremmer dem, vi anser for at være bedst. Vi har generelt en inddragende kultur, hvor der er fokus på kompetencerne. Du bliver heller ikke forfordelt, fordi du er kvinde," siger Anne Mette Toftegaard og peger på, at i bredden er der masser af kvinder i forsikringsverdenen.

Bedre ideer

Om det giver kvindelige ansatte med ledelsesambitioner blod på tanden at kunne spejle sig i, at der på topposten sidder en person med et lige cpr-nummer, har hun ikke skænket mange tanker.

"Det ærlige svar er, at som udgangspunkt ved jeg ikke, om det betyder noget. Det er ikke noget, vi decideret har undersøgt. Men det viser selvfølgelig, at der er muligheder i LB Forsikring."

Resultatet af diversiteten i LB Forsikring er bedre diskussioner og nye ideer, mener hun.

"Vi har for nylig lanceret et nyt 'purpose'. At vi sammen vil gøre forsikring overflødigt. Vi vil hellere forhindre skader i at opstå end at udbetale erstatninger. Jeg tror, at diversiteten er med til at give os mod og forudsætninger for at komme med noget nyt," siger Anne Mette Toftegaard.

Skriv til navne@finanswatch.dk, hvis du har nyt om jobskift, forfremmelser og jubilæer i finansbranchen.

Samarbejdet mellem LB Forsikring og PFA Pension kom godt fra land – men så kom corona

Investeringsafkast sender årsresultatet i LB Forsikring op

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere