FinansWatch

Open Banking – hvad går det ud på og hvorfor er det vigtigt?

KLUMME: Hvad er "open banking", og hvilke muligheder og udfordringer er der i begrebet for bankerne, iværksættervirksomheder og ikke mindst forbrugerne? Det belyser Tobias Holger Hansen, juridisk chef i fintechselskabet Cardlay, i denne nye klumme.

Foto: /ritzau/AP/Shizuo Kambayashi

Har du hørt begrebet ”open banking”, men er du ikke helt sikker på, hvad det dækker over? Så er du sandsynligvis ikke den eneste. Begrebet ”open banking” er på det seneste blevet et buzzword i den finansielle sektor, herunder i Fintech sektoren.

Open banking dækker over, at banker giver adgang til deres åbne API’er, som gør det muligt for tredjepartsudbydere at bygge applikationer og services på baggrund af bankens data. Dette giver mulighed for at skabe nogle helt nye tjenester, og det forventes især at blive udnyttet af fremadstormende Fintech-selskaber.

Centralt i begrebet ”open banking” er således adgangen til åbne API’er. API er en forkortelse for Application Programming Interface og er en softwaregrænseflade til computerprogrammer. Et API gør det muligt for forskellige programmer at ”tale” sammen, og i en nøddeskal betyder det, at man med et API kan udveksle data på tværs af programmer. Ved et åbent API gør man altså hele eller store dele af en software infrastruktur tilgængelig for andre, så de kan begynde at integrere med den, tage fra den og udvikle oven på den.

Mange banker er allerede begyndt at eksperimentere med API'er og samarbejde med Fintech-selskaber på dette punkt. Nogle banker opretter endda innovationsværksteder for at få fart i udviklingen, ligesom det er blevet almindeligt for banker at arrangere diverse hackathons, da det gør det muligt for bankerne at få udviklet nye kreative løsninger med relativt lave omkostninger.

Tyske Fidor Bank er et eksempel på en bank, der tidligt erkendte, at de måtte gå nye veje, hvis de skulle overleve konkurrencen i markedet. De har i dag baseret hele deres bankforretning på et åbent API, hvor samarbejdspartnere kan integrere deres data og services med Fidor Banks data og services.

Open banking bør altså være sød musik i ørene for Fintech-selskaber, da det skaber mulighed for nye produkter gennem de API’er som bankerne skal stille til rådighed. Det vil fx være lettere at lave services, som sammenligner priser på finansielle produkter fra forskellige banker. Andre nye produkter kan give forbrugerne en ny form indsigt i deres forbrug, gennem analyse, monitorerings og anbefalelsestjenester.

Hvorfor er open banking særligt relevant nu?

Ifølge Payment Services Directive (PSD2), er banker forpligtet til at give alle tredjepartsudbydere gratis adgang til deres åbne API’er, forudsat at indehaveren af bankkontoen giver samtykke. Adgangen skal gives på objektive, ikke-diskriminerende og proportionelle vilkår og det er ikke et krav at tredjepartsudbyderen har en kontrakt med banken.

Reglerne bliver implementeret i dansk ret ved den nye Lov om Betalinger, der træder i kraft den 1. januar 2018. Det fremgår således af PSD2, at kundernes kontoinformation tilhører kunden og ikke banken.

Hidtil har mangel på API’er fra bankerne været en hæmsko, for Fintech-selskaber, som gerne vil udvikle nye finansielle tjenester, men med de nye regler bliver det muligt at bygge finansielle tjenester oven på bankernes data- og infrastruktur. Med PSD2 i hånden kan Fintech-selskaber altså fravriste bankerne den konkurrencefordel, som det er at sidde på kundens kontoinformation.

PSD2 er altså årsagen til, at flere og flere banker allerede nu er begyndt at eksperimentere med deres API’er og at nogle banker allerede har åbnet deres API’er. PSD2 har således skabt en regulatorisk revolution og kan blive et strategisk springbræt for Fintech-selskaber.

I England har man taget skridtet videre. Her har Competition and Markets Authority defineret rammerne for open banking. Målet i England er at skabe en fælles standard for åbne API’er hos banker, for at sikre en ensartethed på tværs af de forskellige banker.

Konsekvenser af open banking?

Open banking medfører formentlig, at konkurrencen i den finansielle sektor bliver øget. Dette skyldes at lovgivningen har fjernet nogle adgangsbarrierer til det finansielle marked, hvorfor det må formodes, at der kommer flere nye aktører. Dette skulle gerne komme forbrugerne til gavn og det vil blive lettere for forbrugerne at vælge nye udbydere af finansielle tjenester.

Det er dog også relevant at stille spørgsmålet, hvorvidt open banking kan have en bagside for forbrugerne. I den forbindelse kan open banking rejse nogle problemstillinger i forhold til IT-sikkerhed.

Nye former for betalingsanmodninger fra tredjepartsudbydere vil skabe nye måder, hvorpå cyberkriminelle kan stjæle penge eller data. Åbne API’er og de tjenester som bygger herpå, vil kun komme forbrugerne til gavn, forudsat de er godt designet, af høj kvalitet og såfremt IT-sikkerheden er i top.

Det er ikke kun IT-sikkerheden hos bankerne som skal være i top, men i ligeså høj grad hos de nye tredjepartsudbydere. Hvis ikke dette er tilfældet, vil forbrugerne hurtigt miste tilliden til de nye tjenester.

Manglende IT-sikkerhed kan således underminere open banking. Forbrugerne skal foretage en afvejning af på den ene side fordelene ved open banking og nye tredjepartsudbydere, og på den anden side de risici som er forbundet hermed.

For bankerne vil der være omkostninger forbundet med udvikling af API’et, den løbende drift og supportfunktioner, hvilket betyder øgede IT-omkostninger. Omvendt vil open banking også give bankerne en mulighed for at skabe nye indtægtskilder via deres åbne API’er. Herudover vil åbne API’er også give bankerne mulighed for at indgå en række nye partnerskaber.

En anden mulig konsekvens af open banking er, at vi bevæger os mod en platformificering af banksektoren. Hidtil har den traditionelle måde at anskue bankvirksomhed på været, at banker er den primære udbyder af finansielle tjenester.

Med open banking bevæger bankerne sig mod at blive en platform, som kunderne kan navigere rundt i, og frit vælge mellem bankens egne produkter samt finde links til produkter fra tredjeparter såsom Fintech-selskaber.

For bankerne gælder det om at blive den foretrukne platform blandt forbrugerne. Fremtidens bank vil altså i højere grad være en markedsplads, hvor kunderne har adgang til en række forskellige produkter fra forskellige udbydere.

Kunderne vil ikke på samme måde som i dag være bundet til en enkelt bank. Kunderne vil forsat have konti hos en bank, men de vil også kunne benytte sig af andre udbydere af finansielle produkter gennem en enkelt app.

Det er naturligvis svært at spå om konsekvenserne af open banking, men sikkert er det, at der er opstået en mulighed for at revolutionere måden, som vi håndterer penge og benytter banker på.

Tobias Holger Hansen er Chief Legal Officer / General Counsel hos Cardlay A/S. Tobias har tidligere været advokat hos Bech-Bruun, hvor han i en årrække beskæftigede sig indgående med Bank og Finans.

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs