FinansWatch

Strategi og Arkitektur i Fremtidens Pensionsselskab

KLUMME: Lars Albert Beck Thomsen fra konsulentfirmaet TrustWorks har interviewet en række topledere fra pensionsselskaberne og samlet sine observationer som forretningsarkitekt på projekter i pensionsbranchen.

Foto: TRUSTWORKS

Nedenstående er et uddrag fra en længere artikel, som Lars Albert Beck Thomsen fra konsulentfirmaet TrustWorks har skrevet på baggrund af interviews med topledere fra pensionsselskaberne og sine observationer som forretningsarkitekt på projekter i pensionsbranchen.

Den digitale økonomi tvinger pensionsselskaberne til at gentænke deres forretningsmodel for at øge deres relevans hos kunderne.

Det nuværende pensionsmarked i Danmark er mættet – kundemassen er konstant, og de væsentligste konkurrenceparametre, der flytter kunder i markedet, er prisen på syge- og livsforsikringer samt historisk afkast.

I status quo er det ikke noget problem, da en stram lovgivning holdt op imod det relativt lille danske pensionsmarked udgør en enorm indgangsbarriere for nye spillere i markedet.

Men med den digitale økonomis fremmarch vil pensionsselskaberne blive presset af konkurrence fra andre aktører i kunderejsen end de aktuelle pensionsselskaber. Som en naturlig effekt, vil de opleve øget konkurrence, som forstærker behovet for nytænkning, omstillingsparathed og digital transformation.

Udfordringen ligger dog i, at pensionsselskaberne ikke har tradition for at arbejde med innovation og digital forretningsudvikling, og siden introduktionen af markedsrenteprodukterne, er der ikke sket større ændringer af den generelle pensions-forretningsmodel. Der er derfor behov for et nyt og bredere perspektiv.

Et bredere perspektiv igennem en værdibaseret arkitektur

For at gentænke deres forretningsmodel, bør pensionsselskaberne overveje at ramme bredere end kundens basale behov for sikkerhed i tilfælde af sygdom, dødsfald og pensionering.

Men udvikling udenfor den traditionelle kerneforretning stiller øgede krav til, at strategiarbejdet bliver rodfæstet i arkitekturen. Her må fokus skifte fra et inside-out til et outside-in perspektiv, hvilket tydeliggøres i den værdibaserede arkitektur, som er et simpelt approach, der belyser samspillet imellem forretningsarkitektur og strategi.

En værdibaseret arkitektur kan benyttes til:

  • At indgå strategiske alliancer med aktører, der leverer en del af den holistiske kunderejse, som supplerer pensionsprodukterne på en bedre eller billigere måde end pensionsselskaberne selv kan gøre det.
  • At blive i stand til at udnytte digitale platforme og APIer til at overlade meget af især den udforskende udvikling til 3. parter.
  • At etablere en stærk digital platform for at omstille pensionsrådgivnings-setuppet til at kunne kontakte kunden proaktivt såvel som reaktivt i life-events.
  • At muliggøre effektivisering og omkostningsreduktion ved at simplificere egen udvikling af IT – det er dyrt, og jo ældre og mere omfattende det er, desto dyrere er det.

Fremtidens pensionsselskab skal både drives som en effektiv digital maskine, og på samme tid følge et mindset, der dikterer; ”if it ain’t broke, fix it anyway”.

Arkitekturen er ikke længere kun IT-direktørens domæne,
 men et så centralt element i forretningsmodellen, at det er nødvendigt at bryde med det traditionelle dogme, hvor man separerer forretningen og IT.

Strategiarbejdet skal rodfæstes i en værdibaseret arkitektur, således at forretningsudvikling indenfor pension kommer til at handle 
om mere end trinvise ændringer i produkter, processer og drift. I stedet skal pensionsselskaberne opbygge konkurrenceparametre ved at innovere forretningsmodellen gennem en værdibaseret arkitektur.

Lige nu er tiden moden til, at man som pensionsselskab benytter en værdibaseret arkitektur til at træde ind i det nye digitale pensionsparadigme.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere