Er du forvirret: Så tjek din pensionskonto

Klumme: Det er rigtig godt, at der generelt er blevet mere fokus på pension. Bl.a. Finanswatch har bidraget til at sætte gang i debatten. En debat, der er yderst central, da pensionsopsparingen – ved siden af boligen - er danskernes væsentligste investering.
Foto: Lene K
Foto: Lene K
AF TORBEN MÖGER PEDERSEN, adm. direktør, PensionDanmark

Desværre oplever vi gentagne debatter, der er mere misvisende end oplysende for læserne – og dermed pensionskunderne. Det gælder især, når selskabernes investeringsafkast bliver ligestillet med kundernes afkast. Problemet er, at selskabernes afkast langt fra er det samme som det, kunderne reelt får ind på deres egen pensionskonto.

Hvis du vil have en forklaring på, hvorfor et givent selskabs afkast ikke nødvendigvis kan ligestilles med dit eget pensionsafkast, så kan du læse videre. Men det mest enkle er nu at tjekke sin egen pensionsoversigt.

Selskabet i centrum

Forskellen mellem selskabernes officielle investeringsafkast, som det skal vises i regnskabet, og det selskaberne giver videre til kunderne, er bl.a., at en del af det opnåede afkast anvendes til opbygning af reserver. Behovet for opbygning af reserver varierer i betydeligt omfang selskaberne imellem. Det samme gør behovet for anvendelse af renteafdækninger. Det faldende og lave renteniveau har de seneste år tvunget selskaber med mange kunder på høje ydelsesgarantier til at gennemføre betydelige renteafdækninger for at leve op til det lovpligtige solvenskrav.

Mange pensionsselskabers omfattende brug af renteafdækninger samt opbygning af reserver har over en årrække bevirket, at Finanstilsynets nøgletal for investeringsafkast bliver mindre og mindre relevant for kunderne.

Selvom renteafdækninger pga. rentefaldet de seneste år har givet et højt afkast i regnskabsmæssig forstand, er det ikke direkte kommet den enkelte pensionskunde til gode. Det kan enhver kunde med rentegarantier konstatere ved et hurtigt kig på pensionsoversigten.

Det skyldes, at gevinsten på renteafdækningen ved et rentefald modsvares af en stigning i selskabets forpligtelser. Og vice versa: Når renten på et tidspunkt igen stiger, vil der være tab på renteafdækningen; til gengæld falder værdien af selskabets forpligtelser også.

Kunden i centrum

Flere medier undlader desværre at undersøge, hvilken forrentning selskaberne rent faktisk har givet deres kunder. Man glemmer at fortælle, at den del af afkastet, der skyldes renteafdækninger, ikke forbedrer de pågældende selskabers evne til at give kunderne en høj forrentning.

For markedsrenteprodukter bliver hele det årlige afkast direkte tilskrevet medlemmernes konto. Kunderne vil opleve større udsving i deres afkast i gode og mindre gode år, men det balanceres ved en stærk investeringsdisciplin, stor gennemsigtighed og livscyklusprodukter til kunderne, hvor risikoen aftrappes med alderen.

PensionDanmark har valgt markedsrente på alle former for pensionsopsparing – kapital- og ratepension såvel som livrente. Det har vi valgt, fordi vi hermed kan overføre hele årets forrentning til medlemmernes konto – og kunden kan dermed direkte forholde sig til, om de mener, vi som pensionsselskab har gjort det godt nok.

Vi kan blot konstatere, at kunderne i PensionDanmark fra 1993 og frem til i dag har fået en af branchens højeste forrentninger. Og det kan kunderne konstatere på deres pensionsoversigt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også