FinansWatch

Topdanmark: Vi har afsat penge til tabt skattesag

Det får ingen regnskabsmæssige konsekvenser for Topdanmark, at forsikringsselskabet har tabt en 14 år gammel skattesag i Højesteret.

Det siger kommunikationsdirektør Steffen Heegaard til Ritzau Finans.

"Det er en sag, der er fuldt ud reserveret i regnskabet. Det er det, vi kan sige om sagen," siger Heegaard.

Sagen stammer fra indkomståret 2000, hvor Topdanmark gennem nogle datterselskaber afviklede en stribe modsatrettede, kortfristede valutaterminsforretninger med Jyske Bank.

Det ene af Topdanmarks datterselskaber fik tab, mens det andet fik en stort set modsvarende gevinst. Som følge af tabene gennemførte Topdanmark kapitalforhøjelser i de tabsgivende datterselskaber, der derefter blev solgt, og moderselskabet selvangav et tab.

Tab nedskrives

Men den går ikke, fastslår Højesteret. Topdanmark må ikke medregne de to kapitalforhøjelser på henholdsvis 15 og 25 mio. kr. i sit tab.

"Den del af tabet på aktierne / anparterne, som modsvares af kapitalforhøjelserne som følge af terminsforretningerne, kan ud fra en helhedsvurdering ikke anses som reelle tab, men må anses for tab, der er konstrueret alene med henblik på at opnå et fradragsberettiget tab," skriver Højesteret.

Topdanmarks fradrag for tab på aktier i det ene datterselskab ændres til 534.796 kr. fra mere end 13 mio. kr. I det andet datterselskab nedsættes tabet til knap 48.000 kr. fra mere end 25 mio. kr.

/ritzau/

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs