FinansWatch

Vores pensionsformue bygget på gæld

Det danske pensionssystem er berømmet i hele verden, men fundamentet er spinkelt.

De enorme danske pensionsformuer er i høj grad bygget op af gæld.

Denne kontante konklusion kommer i Finansredegørelsen, der netop er offentliggjort.

Den samlede pensionsformue i Danmark er op mod 4.000 mia. kr., og langt den største del af den er opstået, fordi danskerne enten via deres arbejde eller frivilligt selv indbetaler på pensionen.

Hel generation forgældet

Men det har haft store betydninger for vores gæld, og det kan få alvorlige konsekvenser.

"Gælden kan i en årrække stige mere end pensionsformuen for den enkelte generation," lyder en af konklusionerne i Finansredegørelsen.

Den massive opbygning af de private pensionsformuer tog fart i 1990'erne.

Da gik det op for danskerne, at det kunne betale sig at spare op til alderdommen. I mange tilfælde kunne man fratrække 60 pct. af indbetalingerne i skat.

Spekulation i pension

Men da ikke mindst boligejerne i samme periode øgede deres gæld, får pensionsopsparingen et mere spekulativt element:

  • Den er baseret på skattetænkning.
  • rådighedsbeløbet til indbetalingen kommer i høj grad fra lån i boligen.

"Den øgede låntagning sker ofte forholdsvist tidligt i livet, mens den øgede pensionsformue opbygges mere gradvist over arbejdslivet. Så længe pensionssystemet er under opbygning, vil der på makroniveau være en tendens til øget gældsætning," hedder det.

Også Finansministeriet er opmærksom på det skattemæssige aspekt af pensionsopsparingen.

"En bagvedliggende årsag til udviklingen kan findes i skattesystemet, hvor pensionsopsparing med en skat på det løbende afkast på godt 15 pct. er skattemæssigt begunstiget i forhold til gældsnedbringelse eller anden fri opsparing, idet skatteværdien af rentefradraget er ca. 33½ pct.  Dermed kan der, specielt for yngre aldersgrupper eller for personer med positiv nettokapitalindkomst, være et skattemæssigt incitament til fx at belåne boligen for at øge pensionsindbetalingerne," hedder det.

Kåret til verdens bedste

Det danske pensionssystem er flere gange kåret til verdens bedste, og et hovedargumenterne er netop den store frivillige indbetaling.

Siden 2009 har The Melbourne Mercer Global Pension Index vurderet pensionssystemerne i 20 lande med fokus på, om systemerne er indrettet hensigtsmæssigt i dag og i forhold til udfordringerne i fremtiden.

I den seneste er Danmark det bedst placerede land med en score på 80,2 ud af 100 og er som det eneste land placeret i gruppe A.

Således scorer det danske pensionssystem højt i forhold til at sikre et højt opsparingsniveau og dermed bedre indkomstsikring for pensionisterne gennem arbejdsmarkedspensionerne.

Samtidig er der en høj grad af fleksibilitet i systemet, f.eks. i forbindelse med skift af pensionsselskab ved jobskifte og mulighed for delvis påbegyndelse af pensionsudbetalinger som supplement til fortsat arbejde på nedsat tid. Af lande, som vi normalt sammenligner os med

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs