Tab på investeringer skar over halvdelen af Finansiel Stabilitets overskud

To nye opgaver på Finansiel Stabilitets bord har ikke overbebyrdet det statslige selskab i et år, hvor overskuddet gik baglæns.
Karsten Biltoft tiltrådte som adm. direktør for Finansiel Stabilitet i 2021 efter en årelang karriere i Danmarks Nationalbank. | Foto: Carsten Andersen
Karsten Biltoft tiltrådte som adm. direktør for Finansiel Stabilitet i 2021 efter en årelang karriere i Danmarks Nationalbank. | Foto: Carsten Andersen

Et negativt afkast på trekvart milliarder kroner var med til at lægge en dæmper på Finansiel Stabilitets overskud i 2022. Det landede på 402 mio. kr. mod 1052 mio. kr. året forinden, viser det statslige selskabs årsrapport.

”Det har været et udfordrende år. Der var pæne rentestigninger, som har medført kursfald. Det har ramt vores portefølje. Vi kommer ud af året med et negativt afkast på 749 mio. kr. svarende til omkring 3,7 pct. af de samlede midler,” siger Karsten Biltoft, adm. direktør for Finansiel Stabilitet.

Det negative afkast på 3,7 pct. i 2022 er lavt i forhold til andre selskaber, som forsøger at få penge til at yngle. Forklaringen er, at Finansiel Stabilitet har en del af formuen placeret kontant, og de penge bliver ikke ramt af den modvind, som har blæst over de finansielle markeder.

Finansiel Stabilitet gør sine regnskabstal op i tre kasser: Garantiformuen, afviklingsformuen og bankpakke-aktiviteter.

Garantiformuens primære opgave er at sikre indskydergarantien. Den betyder, at indskud i eksempelvis pengeinstitutter er sikret op til cirka 745.000 kr.

En del af garantiformuen er investeret i obligationer. Med de rentestigninger, som 2022 bød på, har det givet lavere obligationskurser. Og det slår igennem på resultatet i garantiformuen, som blev et minus på 516 mio. kr.

Det andet store ben i Finansiel Stabilitet er afviklingsformuen. Den har som formål at udvikle og vedligeholde de planer, der er lagt for at håndtere en situation, hvor en finansiel virksomhed går nedenom og hjem. Den del af Finansiel Stabilitet gav et overskud i 2022 på 907 mio. kr. primært takket være bidrag på godt 1,1 mia. kr. fra de selskaber – primært penge- og realkreditinstitutter – som bidrager til formuen.

Det tredje og sidste ben er bankpakke-aktiviteterne, som i meget grove træk dækker over oprydningsarbejdet efter finanskrisen, herunder de retssager, som Finansiel Stabilitet har ført mod tidligere ledelsesmedlemmer. Den del af Finansiel Stabilitet gav i 2022 et overskud på 12 mio. kr.

Statsgaranti og rådgivning af minkavlere

Ud over de opgaver, som Finansiel Stabilitet hidtil har løst, er to nye opgaver landet på selskabets bord: Økonomisk rådgivning af tidligere minkavlere, der er blevet tvunget til at forlade erhvervet, og statsgarantiordningen på boliglån i landdistrikter.

”Jeg er glad for, at vi kan bringe vores kompetencer i spil på andre områder, end vi normalt beskæftiger os med,” siger adm. direktør Karsten Biltoft.

Det forholder sig dog ikke sådan, at Finansiel Stabilitet er blevet overrendt af tidligere minkavlere og boligkøbere, der vil købe en bolig med en statsgaranti på en del af lånet. Statsgarantiordningen er blevet brugt ved et enkelt boligkøb. Garantien er på 242.000 kr.

Det er formelt set långiverne – altså typisk penge- og realkreditinstitutter – som laver fodarbejdet med at få statsgarantien i hus. Det kræver en såkaldt vilkårsaftale med Finansiel Stabilitet, og sådan en har omkring 40 långivere indgået.

Ifølge Karsten Biltoft er den ene ydede garanti ”nok mindre, end vi havde troet på” for ordningen, der trådte i kraft 1. juli 2022.

”Men det har hele tiden været uklart, hvor meget den vil blive brugt. Tingene ændrer sig jo også hele tiden. Huspriserne har sat sig noget, og boligmarkedet er et helt andet i dag end for et år siden. Det, vi hæfter os ved, er långivernes store interesse for at indgå en vilkårsaftale. Så må vi se hen ad vejen, hvordan og hvor meget ordningen bliver brugt,” siger han.

Den anden nye opgave – rådgivning af tidligere minkavlere – er endnu helt ubrugt. Men det har sin naturlige forklaring.

”Kompensationerne fra staten mangler jo at blive udbetalt, så minkavlerne har ikke rigtigt haft mulighed for at have en disputs med deres bank, efter de har fået deres erstatning. Og det er dén situation, rådgivningsopgaven er møntet på,” siger Karsten Biltoft.

Nødlidende banker i udlandet er ”specielle tilfælde”

Den finansielle stabilitet, som selskabet er med til at værne om, har fået fornyet fokus i begyndelsen af 2022. Særlig opmærksomhed har der været om kollapset i Silicon Valley Bank og om Credit Suisse, som bliver indlemmet i konkurrenten UBS.

Uroen får ikke Karsten Biltoft til at frygte for den danske banksektors ve og vel.

”Vi er kommet i gang med noget rummel rundt omkring. Men det, vi har set i Silicon Valley Bank og Credit Suisse, er ret specielle tilfælde. Den danske banksektor er et helt andet sted,” siger han.

Karsten Biltoft peger på ét overordnet hovedformål for Finansiel Stabilitet.

”Succeskriteriet for os er, at hvis en bank kommer i problemer over weekenden, skal kunderne kunne tilgå deres konti mandag morgen. Det lyder nemt, men det kræver store forberedelser, og der ligger altid et stort arbejde i at udvikle og vedligeholde afviklingsplaner,” siger han og understreger, at dén opgave som sådan ikke er blevet mere overhængende med den seneste tids uro som bagtæppe:

”Det er vores hovedopgave, uanset hvornår du spørger mig.”

Finansiel Stabilitet blev stiftet i 2008 og havde i 2022 i gennemsnit 41 fuldtidsansatte medarbejdere.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også