FinansWatch

Skyggebanker kan få comeback

Øget regulering stiller store krav til den traditionelle banksektor. Det åbner op for et comeback til skyggebankerne.

Generelle stramninger af lovgivningen har gjort råderummet mindre for banker i den mest regulerede del af den finansielle sektor. Omvendt giver det mulighed for skyggebanker. De kan måske levere et mere attraktivt produkt og kan dermed lokke kunder væk fra de traditionelle banker.

Det skriver New York Times på basis af en rapport fra Standard & Poor’s.

Rapporten skriver at den stramme lovgivning begrænser bankernes mulighed for at udnytte områder der traditionelt har bidraget med stor indtjening til bankerne.

Således nævnes det såkaldte Dodd-Frank Act som blev gennemført sidste år, og som implemeterede lovstramninger i forbindelse med bankers ageren på ejendomshandel, realkreditudlån og derivathandel. Desuden stilles der løbende højere krav til kapitalforhold og likviditet.

Skyggebanker har frit spil

Mens den nye lovgivning virker stærkt begrænsende på bankernes profitskabende aktiviteter, så er skyggebankerne fritaget for store dele af både lovgivningen, overvågningen og dokumentationskravene.

”Disse forskelle gør både indlånere og udlånere i stand til at opspore de billigste og mindst transparente kilder til kapital,” skriver Standard & Poor’s blandt andet og det har tidligere givet problemer.

Store udsving

Mens skyggebankerne har været kilde til store profitter i perioder med høj vækst, så gik det stik modsat under finanskrisen. Uden mulighed for statsstøtte faldt mange skyggebanker til jorden og det havde store omkostninger – både for de involverede enkeltindivider, men også for økonomien i overordnet forstand.

Det er en sådan gentagelse rapporten advarer om kan opstå, hvis man ikke i bedre grad formår at holde et skarpt øje med skyggebankerne.

Mere fra FinansWatch

De grønne bæredygtige fonde er også sorte

I Danmark har 109 ud af de i alt 244 grønne såkaldte artikel 9-fonde placeret kundernes penge i selskaber, der baserer dele af sin forretning på fossil energi eller flyindustrien, skriver Børsen.

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs