FinansWatch

Regnskab: Nykredits resultat halveret

Nykredit er mere end dobbelt så dårlige som i samme periode sidste år, men bankforretningen er markant forbedret. Opdateret.

1,29 mia. kr. på tre kvartaler. Sådan blev resultatet før skat for Nykredit, der dermed falder kraftigt tilbage i forhold til samme periode sidste år, hvor koncernen tjente 2,72 mia. kr.

"Der er tale om et robust resultat med fortsat faldende tab. Basisindtjeningen fra drift udgør 1,6 mia. kr. Det samlede resultat har de sidste måneder været påvirket af uroen på de finansielle markeder. Den samlede aktivitet er dog lavere end i 2010 og noget lavere end forventet. Nykredit fortsætter derfor den reduktion af omkostningerne til et niveau fra 2010, som blev meddelt efter 1. halvår," skriver koncernchef Peter Engberg i meddelelsen.

Til gengæld kan man glæde sig over, at der nu for alvor er ved at komme penge ind på bankforretningen efter nogle år præget af tunge nedskrivninger, hvoraf mange havde adresse i købet af Forstædernes Bank.

Banken står nu for en basisindtjening efter nedskrivninger på 859 mio. mod bare 99 mio. kr. i de første tre fjerdedele af 2010.

Til gengæld er beholdningsindtjeningen vendt på hovedet, og står nu kun for et bidrag på 53 mio. kr. mod 1,89 mia. kr. sidste år.

"Beholdningsindtjeningen er negativt påvirket af stigende risikopræmier på beholdningen af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og  højtratede kreditobligationer. Hertil kommer negativ kursregulering på efterstillede kapitalindskud primært i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank," skriver Nykredit.

Forventer 2 mia.

Koncernen venter ca. 2 mia. kr. på basisindtjening for hele året, men vil ikke komme med et skøn om hvilket resultat, man præsterer før skat.

"Basisindtjeningen og nedskrivninger på udlån forventes i 4. kvartal at følge tendenserne fra de tre første kvartaler. Nykredit forventer fortsat stigende markedsandele i et udlånsmarked med lav aktivitet. Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 2 mia. kr. (...) Beholdningsindtjeningen forventes at være positiv, men uroen på de finansielle markeder har i 2011 været så betydelig, at det ikke er muligt at give et skøn for resultatet før skat."

Basisindtægterne på realkreditudlånet er ifølge Nykredit stort set uændret, og står for 5,8 mia. kr. Nyudlånet på realkreditsiden er til gengæld faldet med 32 pct. til 100 mia. kr., mens markets og asset management står for indtægter på 941 mio. kr. mod 1,3 mia. kr. sidste år.

Nedskrivninger på udlån går 37 pct. tilbage til 898 mio. kr., hvoraf realkreditten tegner sig for 760 mio. kr., mens banken står for 138 mio. kr. Det er en marktant forbedring i forhold til de 774 mio. kr., man måtte trække fra på den front sidste år.

Mere fra FinansWatch

Fagboss indkalder til krisemøde for at ”afklare forhold” om privatliv

Hovedbestyrelsen i 3F er lørdag blevet indkaldt til et krisemøde af formand Per Christensen, efter at B.T. fredag aften kunne fortælle, at fagbossen har levet et dobbeltliv. Per Christensen, der har tunge bestyrelsesposter i finanssektoren, skal blandt andet forklare, om han har brugt ressourcer fra forbundet på at dække over sit dobbeltliv.

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs