FinansWatch

Regnskab: Markant fald i nyudlån hos DLRKredit

DLRkredits nettoudlån er i løbet af årets første ni måneder faldet med 80 pct. sammenlignet med året før. Det samlede nettoudlån er på 0,5 mia. kr. Opdateret.

De danske realkreditinstitutter mærker krisen, og DLRKredit er ingen undtagelse. Realkreditinstituttet har således oplevet et fald i nyudlånet på 80 pct. i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode året før.

Det fremgår af det netop offentliggjorde kvartalsregnskab.

"Nettoudlånet lå med 0,5 mia. kr. (nominelt) 80 pct. lavere i de første tre kvartaler af 2011 end i tilsvarende periode af 2010. Der er tale om et markant, men også forventet fald i nettoudlånet. Nettoudlånet var fordelt med 25 pct. til jordbrugsejendomme, 15 pct. til ejerboliger (boliglandbrug) og 60 pct. til byerhvervsejendomme, herunder andelsboliger," står der i regnskabet.

Tilfredsstillende resultat

Det samlede udlån opgjort til dagsværdi udgjorde 133,2 mia. kr. pr. 30 september 2011.

Resultatet for de første tre kvartaler ender på 230,5 mio. kr. før skat. Det er et fald fra 292,6 mio. kr. sammenlignet med samme periode året før, men betegnes i regnskabet som tilfredsstillende. Faldet skyldes blandt andet posten kursreguleringer, der sammenlignet med sidste år er faldet fra 58,3 mio. kr. til 5 mio. kr. Også i forhold til netto rente- og gebyrindtægterne oplever instituttet et mindre fald fra 462,2 mio. kr. til 453,8 mio. kr.

DLRkredit oplever samtidig svagt stigende nedskrivninger.

Fastholder udmeldte forventninger

"Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. påvirker regnskabet for 1. januar til 30. september 2011 negativt med 100,2 mio. kr. Der noteredes en udgift på 99,7 mio. kr. i tilsvarende periode af 2010," fremgår det af regnskabet.

På baggrund af regnskabet fra 3. kvartal fastholder DLRkredit forventningerne til helåret.

"Forventningen til resultat før nedskrivninger og skat for hele 2011 er budgetteret til at ligge i intervallet 350-400 mio. kr. Forventningen er uændret i forhold til den, der fremgik af årsrapporten samt årsregnskabsmeddelelsen for 2010."

 

Opdateret 13.56.

 

Mere fra FinansWatch

Fagboss indkalder til krisemøde for at ”afklare forhold” om privatliv

Hovedbestyrelsen i 3F er lørdag blevet indkaldt til et krisemøde af formand Per Christensen, efter at B.T. fredag aften kunne fortælle, at fagbossen har levet et dobbeltliv. Per Christensen, der har tunge bestyrelsesposter i finanssektoren, skal blandt andet forklare, om han har brugt ressourcer fra forbundet på at dække over sit dobbeltliv.

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs