FinansWatch

Banklobby: "Der er ikke tale om uafhængig rådgivning"

Bankernes ejerskab af investeringsforeninger kan sagtens fungere under kommende Mifid II-regler. Det mener Finans Danmark, som dermed er uenig med Forbrugerrådet. Ifølge Finanstilsynet forbyder Mifid II-reglerne ikke et sådant ejerskab, men tilsynet vil holde øje med bankernes ageren.

Anders Klinkby, direktør investering og opsparing i Finans Danmark.

Yder en bank uafhængig rådgivning, når den rådgiver en kunde til at investere i en investeringsforening, som den selv har økonomiske interesser i?

Nej. Det gør den ikke. Men det er heller ikke noget problem.

"Nogle gange kommer vi til at diskutere dette på en måde, hvor det bliver et tabu, at det er en kommerciel model. Det martrer nogle gange debatten. Der er ingen tvivl om, at man skal sætte kundens interesser i centrum, og samtidig må man være ærlig og sige, at det foregår på kommercielle vilkår, hvilket faktisk er godt, for det driver konkurrencen i markedet," siger Anders Klinkby, direktør investering og opsparing i Finans Danmark, i et interview med FinansWatch.

Mener at udbytter er omfattet af Mifid II

Udmeldingen falder i kølvandet på FinansWatchs artikel for nylig, hvor både Morningstar og Forbrugerrådet Tænk pegede på, at ejerforholdet mellem banker og investeringsforeninger er i konflikt med de kommende Mifid II-regler. EU-direktivet har blandt andet til formål at give forbrugerne øget gennemsigtighed om omkostninger og forhindre eventuelle interessekonflikter.

Forbrugerrådet Tænks seniorøkonom, Troels Holmberg, mener, at EU-direktivets begreb "tredjepartsbetalinger" omfatter mere end blot betaling for rådgivning, og han ser derfor den udbyttebetaling, som bankerne modtager via deres ejerskab af investeringsforeninger som en tredjepartsbetaling.

"Det er min opfattelse af direktivet, at udbyttebetalingerne er omfattet, da de skaber præcist den form for interessekonflikt, som EU forsøger at gøre op med. Ejerskabet skaber selvfølgelig en interessekonflikt i sig selv på grund af de pengestrømme, der foregår – uanset om der er tale om provisionsbetaling eller udbyttebetalinger," lød det fra Troels Holmberg.

Men det er Anders Klinkby ikke enig i.

"Jeg synes ikke, at man skal ikke køre den holdningsmæssige diskussion sammen med Mifid II, for der står ikke noget i Mifid II om, at en bank ikke må eje en kapitalforvalter. Det har ikke noget med Mifid II at gøre," siger han til FinansWatch.

Udlodder udbytter

Uanset ejerstruktur er det dog bankens ansvar at sikre, at den finansielle lovgivning er overholdt, og Finanstilsynet fører tilsyn med dette.

Birgitte Søgaard Holm, vicedirektør i Finanstilsynet.
Flere af landets omkring 35 investeringsforeninger er ejet via banker, som ejer deres investeringsforvaltningsselskaber.

Således har eksempelvis Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nordea deres egne investeringsforeningsselskaber, mens Bankinvest-koncernens moderselskab BI Holding A/S er ejet af 37 banker, og Sparinvest ligeledes har en lang række af banker i ejerkredsen. For Bankinvest og Sparinvest sker udlodning af udbytte i forhold til de enkelte bankers andel af det samlede salg af deres investeringsfonde.

Et blik på regnskaberne viser, at bankejede investeringsforeninger som hovedregel sender mere end halvdelen af deres gebyr- og provisionsindtægter videre til de banker, der sælger foreningens fonde, hvorefter hovedparten af årets resultat udloddes til ejerkredsen som udbytte.

Økonomisk interesse

Bør kunderne gøres opmærksom på, at der er et ejerforhold?

"Transparens er generelt en god ting. På spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om uafhængig rådgivning eller ej, så er det i Mifid II-sammenhæng klart, at der ikke er tale om uafhængig rådgivning. Det vil sige, at der bliver rådgivet om ting, som banken har økonomisk interesse i," siger Anders Klinkby og tilføjer derefter:

"Uanset om man væger en bank eller en selvstændig rådgiver, koster det noget, og der er samtidig tale om virksomheder, som lever af at have tilfredse kunder."

På dele af implementeringen af Mifid II bliver Danmark frontløber, idet de danske politikere har besluttet, at dele af direktivet skal træde i kraft allerede om en måned, mens resten kommer sammen med det øvrige EU fra 3. januar 2018.

Fra 1. juli må bankerne ikke længere modtage formidlingsprovision fra investeringsforeningerne i forbindelse med porteføljeplejeordninger. Det betyder, at banken umiddelbart mister denne indtægt. Formidlingsprovision vil dog fortsat være tilladt uden for porteføljeplejeordninger.

Bankens ansvar

Den senere implementering i resten af Europa betyder også, at der er dele af den kommende lovgivning, som man endnu ikke har helt styr på. Danmark har valgt en såkaldt direktivnær implementering, men samtidig kan det også skabe problemer, hvis de danske regler lander for langt væk fra de andre lande, og dermed må det også forventes, at stregerne først bliver trukket endeligt op, når resten af EU kommer med.

FinansWatch har bedt Finanstilsynet udlægge sin fortolkning af, hvorvidt Mifid II skaber problemer i forhold til problematikken omkring bankejerskabsmodellen, og her udtaler vicedirektør i Finanstilsynet Birgitte Søgaard Holm følgende via mail:

"Reglerne i MiFID II adresserer på forskellig vis risikoen for interessekonflikter mellem investorer og de finansielle virksomheder, der yder investeringsrådgivning eller tilbyder porteføljepleje. Reglerne forbyder ikke, at en bank helt eller delvist ejer forvaltningsselskabet bag en investeringsforening. Uanset ejerstruktur er det dog bankens ansvar at sikre, at den finansielle lovgivning er overholdt, og Finanstilsynet fører tilsyn med dette.”

Bankers ejerskab af investforeninger spænder ben for Mifid II

Forbrugerrådet frygter omvendt Mifid-effekt: Højere priser til kunderne

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere