FinansWatch

Regnskab: Nørresundby nærmer sig en bundlinje på 100 mio. kr.

Banken kan fremvise det bedste regnskab i fem år med et nettoresultat på 89,3 mio. kr. Udlånet vokser med 5 pct. og der betales udbytter på 23 mio. kr. (Opdateret)

Nørresundby Bank vil formodentlig se tilbage på 2013 med stor tilfredsstillelse efter banken tirsdag formiddag landede det bedste regnskab i fem år, hvor der er fremgang på samtlige væsentlige poster i regnskabet, hvis man ser bort fra toplinjen.

Måske vigtigst af alt så har banken fået løftet udlånet, der har drillet bankdirektør Andreas Rasmussen i de senere år, hvor "lillebror" i Aalborg til Spar Nord har haft svært ved, ligesom sektoren i øvrigt, at løfte udlånet.

Udlånet lå i 2009 i underkanten af de 6 mia. kr., men over de næste år blev der skåret mere end 11 pct. af udlånsmassen i takt med at krisen sad fast i dansk økonomi. Men 2013 blev året, hvor vækstinitiativerne bar frugt for Nørresundby Bank, der landede året med et udlån på godt 5,5 mia. kr. - det er et løft over de seneste 12 måneder på en kvart mia. kr. Det svarer til en vækst på 5 pct.

Faldende toplinje

Banken skriver i ledelsesberetningen, at fremgangen skyldes, at man på erhvervsområdet har etableret to nye erhvervscentre, som har betyder, at man har fået nye kunder ind. På privatkundesiden har implementeringen af et nyt rådgivningssystem betydet, at man har øget forretningsomfanget med eksisterende kunder men også fået nye kunder ind i folden.

Regnskabet er af den absolut solide slags, hvor de næsten alle væsentlige poster levere en fin fremgang. Nørresundby Bank har ligesom de fleste andre banker problemer på toplinjen, hvor renteindtægterne dykker en del fra 371 mio. kr. til 334 mio kr. Heldigvis er også renteudgifterne faldende, med 17 mio. kr. til 60,7 mio., kr,. så nettorenteindtægterne fremviser i alt er dyk på 21 mio. kr. Til gengæld går gebyrerne frem med 15 mio. kr. til 155 mio. kr.

Bankens kursreguleringer går tilbage med 9 mio. kr. til 22,4 mio. kr. På omkostningssiden er der også positive tegn fra Nørresundby Bank, hvor de samlede udgifter til personale- og administration falder med 10 mio. kr. til 246,4 mio. kr.

Velpolstret med egne penge

Nedskrivningerne tager også et solidt dyk - fra 88 mio. kr. i 2012 til 59,6 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,8 - et niveau som banken erklærer sig tilfreds med.

Samlet munder det ud i en bundlinje på 89,3 mio. kr. - det er mere end 15 mio. kr. bedre end året før. Egenkapitalprocenten i Nørresundby Bank er på

På kapitalsiden erklærer Nørresundby Bank sig klar til nu at opfylde CRD4-direktivet og banken er da også velpolstret på den "gode" måde med masser af egne penge på balancen. Det induviduelle solvensniveau er 10,6 pct., mens solvensen er på 19 pct. Kernekapitalprocenten er 18,9.

Udbyttebetalingen bliver på 50 pct., svarende til 23 mio. kr. af årets overskud.

I forhold til 2014 forventer Nørresundby Bank en fortsat begrænset efterspørgsel efter udlån og en faldende rentemarginal. Omkostningerne forventes at ligge flade i 2014 og banken forventer et resultat før nedskrivninger og kursreguleringer i lejet 150-170 mio. kr.

 

Regnskab: Markant fald i nedskrivninger bag solid fremgang for Nørresundby 

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs