FinansWatch

Regnskab: Stigende nedskrivninger hos Vestjysk Bank

Nedskrivninger stiger i Vestjysk Bank. Banken må nedskrive 101 mio. kr. efter 3. kvartal i år. Efter tredje kvartal sidste år var det tal 48. mio. kr. Opdateret.  

Nedskrivningerne ser ud til at gå den helt forkerte vej for Vestjysk Bank.

Mens banken i tredje kvartal sidste år nedskrev 48 mio. kr., lyder posten i dag på 101 mio. kr. Isoleret set er det en stigning fra 89 mio. kr. efter årets andet kvartal. Samlet er der siden regnskabsårets begyndelse foretaget nedskrivninger for 258 mio. kr.

"Nedskrivningerne kan ikke relateres til enkelte store engagementer og er foretaget bredt på alle brancher. Der har ikke været sammenfald af kunder med Fjordbank Mors eller Max Bank, hvorfor disses overgang til Finansiel Stabilitet ikke påvirker vestjyskBANKs nedskrivninger på udlån," står der i regnskabet.

Samlet set forventer banken nu en større tabsprocent.

Stigende usikkerhed

"Med udgangspunkt i den stigende markedsmæssige usikkerhed og den igangsatte reduktion af udlån og garantier forventes årets nedskrivninger på udlån og garantier at ligge i niveauet 400 mio. kr., svarende til ca. 1,5 pct. af udlån og garantier, mod tidligere i niveauet 1 pct. Forventningerne er dog fortsat forbundet med usikkerhed henset til konjunkturerne," står der i regnskabet.

Banken lander et kvartalsresultat før skat på 8 mio. kr. mod 35 mio. kr. efter tredje kvartal sidste år og 12 mio. kr., hvis man ser på andet kvartal i år.

Ud over nedskrivningerne er det posten øvrige kursreguleringer, der især er med til at trække resultatet ned. Posten viser et minus på 44 mio. kr. mod et plus på 19 mio. kr., sammenligner man med samme periode sidste år.

Reduktion af udlån

Mens nettorenteindtægterne stiger en smule fra 210 mio. kr. sidste år til 220 mio. kr. efter 3. kvartal i år, står nettogebyrindtægterne for et lille fald fra 51 mio. kr. til 50 mio. kr.

Basisresultatet på 146 mio. kr. er en stigning fra 130 mio. kr. sammenlignet med sidste år, og det bedste banken har præsteret i to år, fremgår det af regnskabet.

Banken har i løbet af året reduceret sine udlån.

"De samlede udlån er siden regnskabsårets begyndelse reduceret med 903 mio. kr., eller knapt 4 pct., til 22,6 mia. kr. Alene i tredje kvartal 2011 er udlånene reduceret med 567 mio. kr., svarende til 2,5 pct., hvilket kan henføres til den kontrollerede tilpasning af bankens udlån til erhvervskunder, som blev annonceret i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for første halvår 2011," skriver banken.

Opdateret

 

 

Opdateres.

 

Mere fra FinansWatch

Topdanmark holder udbyttefest

Ved den kommende generalforsamling vil Topdanmark foreslå at uddele, hvad der svarer til 145 pct. af årets overskud. Det er mere, end analytikerne havde regnet med.

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs