FinansWatch

Regnskab: FIH tjener på dollaren men får tæsk fra Pandora

FIH Erhvervsbank tabte 55 mio. kr. før skat i første kvartal. Regnskabet af præget af en opbremsning i farten af nedskrivninger, den positive dollarkurs - men også den børsnedtur, der har ramt Pandora.

Smykketfirmaets Pandora styrtdyk på børsen gennem de seneste måneder gør ondt i den måske kommende ATP-bank, FIH. Koncernen oplever dog samtidig en uventet gevinst - de store obligationslån, man har taget med statsgaranti er nemlig hentet i dollar.

Det har ladet FIH købe obligationer for næsten en halv milliard hjem - med en fortjeneste på over 50 mio. kr. til følge.

"I første kvartal 2011 er der foretaget tilbagekøb af egne udstedte obligationer for i alt 442,6 mio. kr., hvilket giver en indtægt under kursreguleringer på 52,6 mio. kr. (fjerde kvartal 2010: 6,2 mio. kr.). Valutakursreguleringer ud-gør -49,3 mio. kr. (fjerde kvartal 2010: -9,8 mio. kr.), hvilket bl.a. skyldes ændringer i dollarkursen, da FIHs provision vedrørende statsgarantien på obligationsudstedelser afregnes i US dollar," skriver banken.

Resultatet før skat udgør -54,8 mio. kr. mod fjerde kvartals minus på -230,6 mio. kr. Det negative resulat stammer blandt andet fra en kursregulering på -131,7 mio. kr. på Axcel III-fonden, der indeholder FIH's ejerandel af Pandora

Henter på renten

Netto renteindtægterne lander på 212,3 mio. kr. mod fjerde kvartals 182 mio. kr., en stigning på 17 procent.

Ifølge regnskabet skyldes stigningen, at renteindtægterne på obligationsbeholdningen udviklet sig positivt, mens tilbagekøbet af bankens egne obligationer samtidig har sænket renteudgifterne.

Samtidig afslører periodemeddelelsen, at FIH tilsyneladende har haft fået et rap over fingrene i forbindelse med Amagerbankens krak.

"Kursreguleringer eksklusive kursregulering af Axcel III-fonden påvirker periodens resultat positivt med 137,2 mio. kr. (fjerde kvartal 2010: 5,2 mio. kr.). Heri er indeholdt en negativ kursregulering på 46,0 mio. kr. på et finansielt instrument som følge af Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet," skriver banken.

Nedskrivninger falder

FIH Erhvervsbank kan dog glæde sig over, at bankens nedskrivninger efterhånden har antaget et mere tåleligt niveau end tidligere.

"De samlede nedskrivninger udgør 171,3 mio. kr. i første kvartal 2011 (fjerde kvartal 2010: 1.205 mio. kr.). Heraf udgør nedskrivninger i forbindelse med den endelige afregning af betalingen for deltagelse i Bankpakke I 2,0 mio. kr. mens nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i Banking udgør 169,3 mio. kr.," skriver banken.

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs