FinansWatch

Amagerbank-udbetaling slået fast

Dividenden til de seniorgældsholdere og andet godtfolk i Amagerbanken er nu endelig, melder Finansiel Stabilitet, efter banksektoren har opgivet sin retssag. Opdateret.

Foto: /ritzau/Ehrbahn Jacob

Den endelige udbetaling for Amagerbankens ikke-efterstillede kreditorer ender på 84,4 pct. Det er samme tal, som Finansiel Stabilitet rykkede sin vurdering til tidligere på året. Men indtil nu har udbetalingen været stoppet på 58,8 pct., efter finanssektoren i skikkelse af Indskydergarantifonden havde anlagt retssag for at få tid til at vurdere, om man syntes dividenden var for høj.

Den retssag er nu opgivet, oplyser Garantifonden og Finansiel Stabilitet i separate meddelser.

"Vurderingsrevisorerne satte værdien af Amagerbankens udlån ca. 3 mia. kr. eller ca. 30 pct. højere end den foreløbige værdiansættelse af aktiverne, Finansiel Stabilitet foretog ved bankens konkurs i februar 2011. Hvis aktiverne i Amagerbanken A/S er vurderet for højt, øges risikoen for tab ved afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S. Et sådant tab skal dækkes af Garantifonden, og fonden har derfor en forpligtelse til at sikre sig, at vurderingen er korrekt. Det var ikke muligt for fonden indenfor lovens frist på 14 dage at indhente de nødvendige oplysninger til at vurdere revisorernes værdiansættelse. For at undgå risiko for tab indbragte Garantifonden derfor værdiansættelsen for retten," skriver fonden i en meddelelse og gør klart, at man ved nærmere eftersyn ikke er uenige nok med statens afviklingsselskab til, at det er værd at føre retssag.

Nye kendsgerninger

"Garantifonden har siden sagsanlægget undersøgt årsagerne til, at vurderingsrevisorerne vurderede Amagerbankens udlån ca. 3 mia. kr. højere end vurderingen i februar 2011. Dette er blandt sket andet gennem spørgsmål til vurderingsrevisorerne. Vurderingsrevisorerne har endvidere i samarbejde med Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 2011 A/S søgt at afklare årsagerne til forskellen mellem de to værdiansættelser af udlånene. En væsentlig del af forskellen kan tilskrives efterfølgende begivenheder samt objektivt konstaterbare kendsgerninger, som Finansiel Stabilitet A/S ikke havde kendskab til i februar 2011. Når disse forhold tages med i betragtning, reduceres forskellen mellem Finansiel Stabilitets foreløbige vurdering og vurderingsrevisorernes værdiansættelse meget betydeligt," skriver man således, og konkluderer:

Penge den tredje

"Garantifonden har vurderet, at den resterende forskel mellem værdiansættelserne er af en sådan størrelse – og sandsynligvis skyldes en sådan forskellig udøvelse af et revisionsfagligt skøn – at vurderingsrevisorernes værdiansættelse ikke kan forventes tilsidesat af domstolene. Garantifonden har på dette grundlag besluttet at hæve retssagen."

Det betyder ifølge Finansiel Stabilitet, at de pågældende kreditorer kan forvente 84,8 pct. af deres penge tilbage senest d. 3 oktober:

"I lyset af at Garantifonden for Indskydere og Investorer har besluttet at hæve retssagen om værdiansættelse af aktiver i Amagerbanken, skal det hermed oplyses, at Amagerbanken af 2011 har meddelt, at udbetalingen af supplerende dividende på 84,4 pct. er afsluttet senest den 3. oktober 2011," skriver adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen i en meddelelse.

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Mere fra FinansWatch

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs