FinansWatch

Amagerbank-aktionærer: Forklar jer

Klokken 10 vil den nye ledelse redegøre for krakket over for de tabsramte aktionærer.

70.000 aktionærer mistede deres investering i Amagerbanken efter krakket forrige søndag.

Langt fra alle af de 70.000 møder her til formiddag op, når dagens aktionærmøde i den kollapsede bank gennemføres. Men der er ingen tvivl om, at stemningen alligevel kan blive hed, når små og store aktionærer kræver forklaringer fra den nye ledelse på, hvad der er sket i banken.

Det er ikke mere end fem måneder siden, at der blev sendt yderligere 750 mio. kr. ind i den kriseramte bank, som i november på en ekstraordinær generalforsamling også valgte en ny bestyrelse og der samtidig også blev skiftet ud i ledelsen.

Vil stå sammen

Dansk Aktionærforening har efter sidste uges krak indledt en offensiv for at samle Amagerbankens aktionærer, så de kan stå sammen, hvis opgøret ender i en retssag.

Da BankTrelleborg og Roskilde Bank krakkede i 2008, gik aktionærerne også sammen for at stå stærkere i en retssag.

Aktionærerne i BankTrelleborg anlagde faktisk en retssag mod fonden for banken, Sydbank, som overtog BankTrelleborg, og Finanstilsynet. Den sag blev afgjort i Østre Landsret for to måneder siden. Aktionærerne der fik medhold, men ikke den krævede erstatning på 200 mio. kr.

Nyt redningsforsøg måtte opgives

Amagerbanken har gennem en længere periode været kriseramt og gennem flere runder med redningsforsøg. Men forrige søndag aften måtte Amagerbanken give op, da den nye ledelse fandt det nødvendigt at foretage nedskrivninger på mere end 3,1 mia. kr. for fjerde kvartal 2010.

Dermed var egenkapitalen væk, og banken kunnen ikke længere leve op til de lovkrav som stilles om økonomien. Derfor går den oprindelige Amagerbanken konkurs olg kunderne overføres til et nystiftet selskab under Finansiel Stabilitet.

Amagerbankens nye ledelse, advokat Niels Heering som bestyrelsesformand og Steen Hove som adm. direktør, overog magten i november. 98 dage brugte de til at gennemgå kreditbøgerne meget grundigt. Alle engagementer over 15 mio. kr. kom under kritisk lup.

»Vi er meget overraskede over det, vi har fundet," sagde Niels Heering på en pressebriefing, da krakket var en realittet.

Gammel bestyrelse skyder igen

Ansvaret for udviklingen blev klart placeret i retning mod Amagerbankens tidligere ledelse - daværende bestyrelsesformand N. E. Nielsen og adm. direktør Jørgen Brændstrup.

Niels Heering har sagt, at der i Amagerbanken har manglet en ordentlig kredithåndtering og været alt for stor satsning på en enkelt sektor - nemlig ejendomsinvesteringer.

Omvendt har N.E. Nielsen og den tidligere bestyrelse efter tavshed siden krakket netop taget kampen op. Sent mandag sendte den et brev til økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), hvori der opstilles otte punkter, som en uafhængig undersøgelse af forløbet om Amagerbanken bør omfatte.

Det gælder eksempelvis den viden, som de to bestyrelsesmedlemmer udpeget af Finansiel Stabilitet, bl.a. Steen Hove - der blev adm. direktør - var i besiddelse af. I brevet argumenteres nemlig for, at de to allerede i juli 2010 fik detaljeret viden om bankens 50 største og de mest problemfyldte engagementer.

Tab i milliardklassen

Uanset det kommende efterspil ser de 70.000 Amagerbank-aktionærer dog ud til at have tabt deres investerede penge i aktierne.

Samlet har der været vurderinger om, at Amagerbanken når et samlet tab på et større milliardbeløb. Det er i hvert fald den foreløbige vurdering af krakkets størrelse som en gruppe, der har haft til opgave at undersøge banken i ugerne op til kollapset, nåede frem til.

I det særlige værdiansættelsesråd sad Danske Bank-topchef Peter Straarup, Nordea-landedirektør Peter Schütze, Spar Nord-topchef Lasse Nyby og Ringkjøbing Landbobankdirektør Bent Naur.

Beløbet dækker over statens umiddelbare direkte tab gennem bankpakkerne også de øvrige bankers tab gennem indskydergarantien.

Langt de fleste privatkunder holdes skadesløse, hvis deres indeståenede er under 750.000 kr. Men en mindre gruppe kunder - ca. 700 - står også til at miste det indestående i Amagerbanken, som ligger over den fastsatte beløbsgrænse i garantien.

Denne artikel er leveret af FinansWatchs samarbejdspartner epn.dk

Mere fra FinansWatch

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs