FinansWatch

Tryg får næsten blank tilsynspåtegning

Der er overordnet set styr på sagerne i Tryg, mener Finanstilsynet.

Foto: LEIF TUXEN

Finanstilsynet har været på inspektion hos Tryg Forsikring. Det kom der kun ganske få løftede pegefingre ud af. Ordnet set er der rigeligt med kapital og styr på risici, mener Finanstilsynet.

"Det er Finanstilsynets vurdering, at der er en tydelig styring af de enkelte forretningsområders risiko og kapitalbelastning, og at risikoappetit og kapital er nøje afstemt," skriver tilsynet i sin redegørelse.

Faktisk lader Tryg til at være overforsigtige på enkelte områder. Tilsynet mener, at der er risiko for, at Tryg hensætter for mange penge til udbetalinger på arbejdsskadeforsikringer. Det er teknisk set meningen, at man efter bedste evne skal ramme det præcise hensættelsesbehov. Derfor skal Tryg nu revurdere hensættelserne.

Og så får Tryg et påbud i forbindelse med outsourcing.

"På kapitalforvaltningsområdet har selskabet indgået aftale om anvendelse af et eksternt porteføljestyringssystem til registrering og hosting af købs- og salgstransaktioner vedrørende handel med investeringsaktiver. Finanstilsynet betragter dette som en væsentlig outsourcet aktivitet. Selskabet fik derfor påbud om at indberette aftalen til Finanstilsynet, ligesom bestyrelsen skal tage stilling til, hvad den opfatter som væsentlige aktiviteter," skriver Finanstilsynet.

 

 

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs