FinansWatch

Penge- og Pensionspanelet anbefaler ny basispension

Arbejdsgruppen under Penge- og Pensionspanelet er klar med sin rapport om, hvordan den optimale arbejdsmarkedspension bør se ud.

En ekspertgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet har siden 2011 arbejdet på en rapport om, hvordan en arbejdsmarkedspensionsordning i udgangspunktet bør se ud.

Udvalget skulle tage udgangspunkt i, at kunderne ikke deltager aktivt i pensionsordningen, og at der derfor skal træffes færrest mulige beslutninger, samtidig med at købekraften bevares bedst muligt.

”Arbejdsmarkedspensionerne har et særligt ansvar. De er obligatoriske, og derfor skal de være den automatiske løsning, som de fleste medlemmer kan regne med giver dem en fornuftig pension,” siger formanden for ekspertudvalget professor Torben M. Andersen i en meddelelse.

Ekpertgruppen består ud over Torben M. Andersen af de fire pensionschefer Cristina Lage (Unipension), Peter Melchior (PKA), Torben Möger Pedersen (PensionDanmark) og Lars Rohde (ATP).

Arbejdet er mundet ud i otte konkrete anbefalinger, som selskaberne ifølge ekspertgruppen bør begrunde, hvis de vælger at afvige fra:

  1. Det skal være let for medlemmerne at forstå, hvilke pensions- og forsikringsdækninger de har.
  2. Investeringspolitikken skal sikre et højt afkast, med en risikoprofil der tager højde for det enkelte medlems alder.
  3. Pensionsydelsen bør være en livsvarig ydelse (livrente).
  4. Købekraften gennem pensionstilværelsen skal fremgå klart, for eksempel hvis pensionsydelserne giver større forbrugsmuligheder i de første pensionsår end i de senere år.
  5. Ordningen skal indeholde forsikringsdækning i forhold til invaliditet, sygdom og død, men omkostninger til dækningerne må ikke overstige 20 procent af bidragene.
  6. Betingelserne for tildeling og udbetaling af pensioner og forsikringsdækninger skal være sammenfaldende med betingelserne for tilsvarende offentlige ydelser (f. eks. førtids- og folkepension).
  7. Omkostningerne skal være væsentligt lavere end i tilsvarende individuelle og frivillige ordninger
  8. Rapportering om investeringsresultater, udgifter til forsikringsdækninger samt omkostninger skal ske på en forståelig måde.

Kilde: Penge- og Pensionspanelet

Herudover er der en række anbefalinger, som arbejdsmarkedspensionsselskaberne bør følge. Det gælder blandt andet om at sikre en mobilitet på arbejdsmarkedet, så mennesker også reelt kan skifte job i en sen alder. Det skal blandt andet ske ved at holde sig fra helbredsundersøgelser og karens.

Også incitamentsstrukturerne påtales:

"I fastlæggelsen af produkter- og servicetilbud i arbejdsmarkeds-pensionerne, skal der tages hensyn til, at dækningerne ikke får en størrelse og en karakter, der giver uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer i forhold til at fastholde personer på arbejdsmarkedet. Det er særligt vigtigt at undgå negative incitamenter ved at fastsætte fx dækninger ved tab af erhvervsevne på et sådant niveau, at summen af offentlig førtidspension og supplerende førtidspension fra pensionsordningen fjerner incitamentet til at indgå i revalidering/arbejdsprøvning og fleksjob," skriver gruppen i rapporten.

Det store spørgsmål for eller imod garantier bliver også omtalt, uden at der dog fældes en klar konklusion for eller imod garantier:

"Især i lyset af de kommende solvensregler vil det være afgørende, at nye gennemsnitsrenteprodukter med en eller anden form for nominel garanti, meningsfyldt skal kunne dækkes af vha. gængse finansielle instrumenter. Alternativet er markeds-rentebaserede livscyklusprodukter, hvor risikoen aftrappes frem mod pensionsalderen, med udjævning af udbetalingerne (baseret på gældende rentekurve og markeds-forhold) i pensionisttilværelsen."

Mere fra FinansWatch

Pensionister i pengenød - her er hele artikelserien

I en stribe artikler har FinansWatch sat spot på det faktum, at landets pensionister og pensionselskaber på vidt forskellig vis håndterer en situation, hvor markedsrenteprodukterne er hårdt udfordrede og vil levere markant lavere udbetalinger end tidligere. Få overblikket her.

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs