FW Asset management

Her er de danske aktier ATP valgte til og fra i 2017

Den 769 mia. kr. store fælles danske pengetank i Hillerød har alle dage været en sværvægter på det danske aktiemarked. Her er listen over, hvilke børsnoterede danske aktier ATP reducerede i og satsede på i 2017.

ATP PR FOTO
Photo: PR.

Ved udgangen af 2017 ejede ATP danske børsnoterede aktier for 28,8 mia. kr. Det var 2,1 mia. kr. mere end i slutningen af 2016.

Men faktisk tjente ATP solide 4,2 mia. kr. på sine danske aktier. Så pengetanken i Hillerød har altså valgt at reducere sin samlede eksponering mod de børsnoterede danske aktier i løbet af sidste år.

Det var især aktieposterne i Ørsted, Novo Nordisk og DSV, som gav solide afkast sidste år, mens Pandora, ALK-Abelló og Genmab trak den modsatte vej.

Heldigvis for de danske lønmodtagere, så var Ørsted, det tidligere Dong Energy, ATP’s klart største danske aktieposition ved indgangen til 2016, hvor pensionskassen sad på knap 3,7 pct. af aktierne, til en værdi af 4,1 mia. kr.

Storudsalg af Ørsted-aktier i 2017

Men i løbet af året solgte ATP’s porteføljeforvaltere kraftigt ud af energiaktien. Faktisk var ATP’s aktiepost ved indgangen til 2018 reduceret med 56 pct., så man nu ejer 1,6 pct. af Ørsteds aktier, som er 2,3 mia. kr. værd, hvilket blot gør Ørsted til den fjerdestørste position i ATP’s danske aktieportefølje.

Den største position er Novo Nordisk, hvor ATP ejer 7,5 mio. aktier til en værdi af 2,5 mia. kr. Det svarer dog blot til et ejerskab på 0,4 pct. I løbet af 2017 solgte ATP knap 3 pct. af sine aktier.

Næststørste sats i porteføljen er A.P. Møller-Mærsk. Engang ejede ATP omkring en tiendedel af det syvtakkede stjerne-konglomerat, som var så stor en aktiepost, at det var svært at reducere den. Ved indgangen til 2017 ejede ATP blot 0,8 pct. af rederiet, men i løbet af 2017 blev der indkøbt 48.458 aktier, så ATP nu ejer knap 1,1 pct. til en værdi af 2,4 mia. kr.

Også en anden gammel kending i ATP’s portefølje er kommet ind i varmen igen. Historisk har ATP ejet 4-5 pct. af Danske Bank, men ejerandelen var ved indgangen til 2017 nede på 0,8 pct. Men i årets løb købte ATP 1,7 mio. Danske Bank-aktier, så ejerandelen er nu løftet med en femtedel til 1,1 pct., som er 2,4 mia. kr. værd. Altså den samme værdi og ejerandel som for A.P. Møller-Mærsk.

ATP solgte ud af DSV-vinderaktie sidste år

ATP nævner selv transportfirmaet DSV som en af vinderaktierne i 2017. Men alligvel solgte ATP’s porteføljeforvaltere i årets løb en fjerdedel af aktiebeholdningen, der dermed blev reduceret fra en ejerandel på 1,7 pct. til 1,3 pct. Men DSV’s kurshop gjorde, at den reducerede aktiepost alligevel var 1,2 mia. kr. værd eller ca. 200 mio. kr. mere end ved udgangen af 2016. Det skyldes ganske enkelt, at DSV-aktien i løbet af 2017 hoppede i vejret med hele 56 pct.

Omvendt synes ATP’s aktiefolk åbenbart, at ALK-Abelló fik en for hånd medfart på børsmarkedet i 2017. I hvert fald valgte de at øge ejerandelen med en tredjedel, fra 5,9 pct. til 7,8 pct. i årets løb, selv om aktien dykkede med en femtedel i kurs.

Også en anden kursskuffelse i 2017 har fortsat støtte hos pengetanken i Hillerød. Smykkevirksomheden Pandora faldt med knap 27 pct. i 2017, men alligevel valgte ATP at øge ejerandelen med hele 61 pct., fra 1,5 pct. til 2,4 pct. Dermed ejede ATP smykkeaktier for 1,9 mia. kr. ved indgangen til 2018.

Derimod valgte ATP at sælge ud af Genmab, hvor en femtedel af beholdningen blev solgt, så man nu ejer biotek-aktier for 1,4 mia. kr., eller 2,3 pct. af selskabet.

Blandt de mere interessante aktier for tiden er TDC, hvor ATP som bekendt er med i et konsortium, som gerne vil afnotere teleselskabet. Ved indgangen til 2017 ejede ATP i alt 4,5 mio. TDC-aktier til en værdi af 163 mio. kr., men i løbet af året købte ATP 49 pct. flere aktier, så man ved udgangen af 2017 ejede 6,7 mio. TDC-aktier.

Her forlod og ankom ATP som aktionær

Nogle selskaber blev dog helt valgt fra. Som ventet at ATP solgt alle sine aktier i betalingsformidleren Nets, som man ellers var med til at købe for 17 mia. kr. i 2014 sammen med to amerikanske kapitalfonde. Ved udgangen af 2016 var der Nets-aktier tilbage for godt 650 mio. kr., men nu er de alle solgt.

Også alle aktier i Dampskibsselskabet Norden, GPV Industri, Matas og Topdanmark blev solgt i løbet af 2017. Det var dog samlet set aktier for ret beskedne 105 mio. kr.

Til gengæld er ATP gået ind i en håndfuld nye børsnoterede selskaber. Største position er i Ambu, hvor ATP har en aktiepost, som er godt en kvart mia. værd, men som dog er mindre end 1 pct. af selskabet. ATP har også købt 1,7 pct. af bryggeriet Royal Unibrev, som nu er 325 mio. kr. værd, og har i øvrigt også øget sin position i Carlsberg med godt en tredjedel til 1,4 pct.

Så ejer ATP 11 pct. af den nynoterede køkkenproducent TCM, som nu er 108 mio. kr. værd, og endeligt har ATP købt 7,9 pct. af Asetek, som nu er 161 mio. kr. værd, og 3,4 pct. af Roblon, der er mere beskedne 18,4 mio. kr. værd.

Latest Asset Management

Related articles