FinansWatch

Finansielle ledere har brug for at forstå generation Z og skal flytte fokus fra drift til udvikling

Mange forandringer i den finansielle sektor, anderledes forventninger fra generation Z og en tiltagende digitalisering kræver nye kompetencer hos lederne i sektoren. Derfor ser Finanssektorens Uddannelsescenter behov for, at ledere slipper driftsledelse til fordel for udviklingsledelse. Og så skal de brænde for ledelse frem for at være faglige fyrtårne.

Chefkonsulent Pernille Bech Hansen fra Finanssektorens Uddannelsescenter har konstateret stigende efterspørgsel på lederudvikling i den finansielle sektor. Foto: PR

Lederrollen i den finansielle sektor ændrer karakter på grund af de mange forandringer i metoder og arbejdsgange, der skyller ind over sektoren parallelt med en gennemgribende digital omstilling.

Samtidig efterspørger de yngre ansatte fra generation Z – det vil sige personer født mellem midten af 1990'er til midten af 2000'erne – frem for alt en motiverende ledelse.

I den virkelighed oplever Finanssektorens Uddannelsescenter en voksende efterspørgsel på lederudviklingskurser og vurderer, at de finansielle ledere må flytte fokus fra traditionel driftsledelse til udviklingsledelse.

"Når vi siger, at lederrollen må bevæge sig fra driftsledelse til udviklingsledelse, betyder det ikke, at man skal helt væk fra det gamle. Det er ikke, fordi det har fejlet. Men vi har set et behov for, at ledere gør ledelse til deres fag. De skal være mere bevidste om, at de er ledere og skal bedrive ledelse," siger chefkonsulent Pernille Bech Hansen fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Fremtidens ledere i finanssektoren skal se ledelse som deres primære fag – et fag, de hele tiden skal dygtiggøre sig i

Pernille Bech Hansen, chefkonsulent hos Finanssektorens Uddannelsescenter

Centret, der ligger i Skanderborg, har i over 50 år udbudt kurser og andre uddannelsesaktiviteter til ansatte i primært pengeinstitutterne. Og i den seneste tid har efterspørgslen fra pengeinstitutterne gået i retning af mere lederudvikling.

Ledelsesevner frem for faglig kunnen

"Kravet fra sektoren er, at ledere skal kunne eksekvere på virksomhedens strategi. Det er blevet et eksplicit krav," siger Pernille Bech Hansen og peger på, at det kan rokke ved, hvem man udnævner til ledere.

"I vores sektor har der ligesom mange andre steder været en tilbøjelighed til at forfremme de fagligt set bedste medarbejdere, uden at disse ledere måske har været bevidste om, hvorvidt ledelse var noget for dem. Men der er en spirende erkendelse i sektoren af, at ledere skal brænde for ledelse. Det er det, der skal være det spændende for dem. Så kan det komme til, at man skal slippe kravet om, at de skal være de bedste fagligt set," siger hun og tilføjer:

"Samtidig ser vi ofte, at lederen efter sin udnævnelse fortsætter med at have store, tidkrævende kundeporteføljer. Fremtidens ledere i finanssektoren skal se ledelse som deres primære fag – et fag, de hele tiden skal dygtiggøre sig i. En 'ufaglært' leder vil fremover få sværere ved at løfte ledelsesopgaven. I andre fag skal man også være uddannet og videreudvikle sig for at lykkes bedst," siger hun og nævner som et eksempel bankrådgiveren, der hele tiden skal dygtiggøre sig via uddannelse og praktisk træning.

"Vi lader for eksempel heller ikke ikke-uddannede læger operere," pointerer hun.

Pernille Bech Hansen understreger, at når finansielle ledere skal brænde for ledelse, indebærer det, at de skal prioritere deres tid efter det og reflektere over, hvad det vil sige at være en god leder, og hvad det konkret kræver af dem.

Generation Z vil motiveres

Hvis ikke lederne og deres arbejdsgivere i den finansielle sektor prioriterer lederudvikling højt, vil det blandt andet blive vanskeligt at tiltrække og fastholde nye generationer af medarbejdere.

Ifølge en undersøgelse fra rekrutteringsbureauet Moment baseret på svar fra 4.000 unge i alderen 18-31 år er egenskaben "motiverende" klar topscorer efterfulgt af "involverende", når de unge skal udpege de vigtigste kompetencer hos ledere.

Chefkonsulent Pernille Bech Hansen peger derfor på, at lederne i den finansielle sektor nødvendigvis må tage bestik af, at de nye generationer af medarbejdere har andre krav til deres job og arbejdsplads.

"Generation Z forventer at blive inddraget og taget alvorligt. De forventer, at man anerkender, at de har noget at bidrage med. Det kan man også se på uddannelsesinstitutionerne, hvor mange flere forventer at blive selvstændige eller i hvert fald at drive deres eget projekt. De forventer selv at forme deres arbejdsliv," siger hun.

En faktor er også, at de unge medarbejdere gerne skifter job. Som udgangspunkt regner mange unge ikke med at være i samme job i mere end et par år.

"Og har de ikke en leder, som er i stand til motivere, sætte en klar retning og er engageret i sine medarbejdere, vil mange hurtigt søge videre mod en ny arbejdsplads. Det bedste svar på den tendens er dygtiggørelse og uddannelse af lederne,” siger Pernille Bech Hansen.

Hos Finanssektorens Uddannelsescenter søger man at imødekomme behovet for lederudvikling med ledelseskurser henvendt til mange målgrupper – både til før man bliver leder, til den nye leder og til det højeste niveau, en toårig masteruddannelse.

Skriv til navne@finanswatch.dk, hvis du har nyt om jobskift, forfremmelser og jubilæer i finansbranchen.

Relaterede

Finansjob

Se flere

Se flere

Jobskift

 • Sonia Khan

  Ny titel: Head of Advisory
  Ny arbejdsgiver: Danske Bank
 • Jesper Henriksen

  Ny titel: Filialdirektør, Roskilde
  Ny arbejdsgiver: Spar Nord
 • Ingelise Kristensen

  Ny titel: Supportrådgiver, Risskov
  Ny arbejdsgiver: Djurslands Bank
 • Kristina Blankholm

  Ny titel: Supportrådgiver, Aarhus
  Ny arbejdsgiver: Djurslands Bank
 • Mads Bang Zindorff

  Ny titel: Investeringsrådgiver, Finansafdelingen
  Ny arbejdsgiver: Djurslands Bank
 • Erik Mørck Jensen

  Ny titel: Erhvervsrådgiver, Randers
  Ny arbejdsgiver: Vestjysk Bank
 • Palle Sørensen

  Ny titel: Kunderådgiver, Sønderborg
  Ny arbejdsgiver: Danske Andelskassers Bank A/S
 • Michael Werenberg

  Ny titel: Privatassurandør
  Ny arbejdsgiver: Thisted Forsikring A/S
 • Lars Riber-Bruun

  Ny titel: Privatkundechef, Støvring
  Ny arbejdsgiver: Spar Nord
 • Jan Nørbjerg

  Ny titel: Souschef, Viborg
  Ny arbejdsgiver: Danske Andelskassers Bank
 • Lars Peter Lilleøre

  Ny titel: Obligationschef, Renteinstrumenter
  Ny arbejdsgiver: Sampension
 • Casper Christensen

  Ny titel: Finansieringskonsulent
  Ny arbejdsgiver: AL Finans A/S
 • Caroline Arends

  Ny titel: Partnerdirektør
  Ny arbejdsgiver: Alm. Brand
 • Mette Juul-Nyholm

  Ny titel: Ejendomsmedarbejder
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Louise Graae

  Ny titel: Teamleder
  Ny arbejdsgiver: Sampension
 • Lars Knudsen

  Ny titel: Privatdirektør
  Ny arbejdsgiver: Ringkjøbing Landbobank
 • Jens Erik Stausholm

  Ny titel: Privatkunderådgiver, Brovst
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Anja Skov Johansen

  Ny titel: Kunderådgiver, Esbjerg
  Ny arbejdsgiver: Danske Andelskassers Bank
 • Henrik Hjorth

  Ny titel: Privatkunderådgiver, Aalborg Vest
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Mette Andersen

  Ny titel: Privatrådgiver, Lemvig
  Ny arbejdsgiver: Vestjysk Bank

Indsend jobskifte

Se alle