FinansWatch

Danskerne støtter strengere hvidvaskstraffe: Topledelser skal kunne smides på porten

Hovedparten af danskerne mener, at myndighederne skal kunne afsætte direktører, bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i finansvirksomheder, som overtræder hvidvaskreglerne. Faktisk bør banker i særligt grove tilfælde helt kunne lukkes, mener danskerne ifølge ny undersøgelse gennemført af Wilke for FinansWatch.

Foto: Colourbox

Der skal slås hårdt ned på bankledelser, der overtræder hvidvaskreglerne. Et stort flertal af danskerne mener således, at myndighederne skal have lov til at afsætte de ansvarlige, hvis finansielle virksomheder bryder hvidvaskreglerne.

I særligt grove tilfælde mener et flertal af danskerne endda, at myndighederne skal have ret til at fratage en finansiel virksomhed licensen og dermed reelt kunne lukke virksomheden.

Det viser en undersøgelse, som analysehuset Wilke har foretaget på vegne af FinansWatch blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år.

Hvidvask skal kunne medføre lukning

Konkret viser undersøgelsen, at hele 67,9 pct. af danskerne mener, at myndighederne skal kunne afsætte direktører og bestyrelsesmedlemmer i finansvirksomheder, som overtræder hvidvaskreglerne.

58,4 pct. mener, at myndighederne også skal kunne afsætte ledende medarbejdere udover direktion og bestyrelse, mens hele 64,2 pct. mener, at myndighederne i særligt grove tilfælde skal kunne inddrage en finansiel virksomheds licens, hvilket kort sagt vil lukke selskabet.

Dermed bakker danskerne op om en række tiltag i den aftale, som et flertal i Folketinget indgik i sommer, og som har til hensigt at bekæmpe hvidvask langt mere effektivt.

Aftalen skærper blandt andet det såkaldte egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper) hos ledelsen i blandt andet banker, hvorved medlemmer af en bestyrelse eller direktion kan blive draget til ansvar ved brud på hvidvasklovgivningen.

Derudover er det en del af aftalen, at det inden sommeren 2018 skal vurderes, om reglerne også skal omfatte ledende medarbejdere udover direktion og bestyrelse. Det mener et flertal af danskerne altså bør være tilfældet.

Danske Bank rullet ind i flere sager

Undersøgelsen kommer efter, at landets største bank, Danske Bank, er blevet rullet ind i flere sager om hvidvask via bankens estiske filial, hvor der er blevet sendt milliarder af kroner igennem fra blandt andet skattelyselskaber og ministerier i Aserbajdsjan til europæiske politikere og embedsmænd.

FinansWatch kunne torsdag fortælle, at et stort flertal af danskerne mener, at sagerne svækker Danske Banks troværdig, og hovedparten i den danske befolkning mener endda, at det svækker Danske Banks troværdighed i "høj" eller "meget høj grad."

"Vi er sådan set enige i, at den her sag ikke styrker vores omdømme og troværdighed. Det drejer sig om, at vi tilbage i tid i Estland ikke har været gode nok til sikre os mod, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask. Det er klart utilfredsstillende," sagde Kim Larsen, der er kommunikationschef i Danske Bank, torsdag til FinansWatch.

Bekæmpelse af hvidvask skal have høj prioritet

Kim Larsen i Danske Bank har det også fint med, at danskerne støtter op om en strammere hvidvasklovgivning.

"Jeg tror, at både vi, befolkningen og politikerne er helt enige om, at indsatsen for at bekæmpe hvidvask skal have meget høj prioritet. Derfor har vi selv gjort meget for at øge indsatsen betydeligt og har afsat flere ressourcer og styrket kontrollen," siger han til FinansWatch.

"Fra politisk hold har man også øget indsatsen, og det har vi det helt fint med. Vi overlader det til politikerne at gøre, hvad de kan for at forhindre det her i at ske. Vi er helt trygge ved, at de finder det rigtige niveau. Jeres undersøgelse tyder på, at der er opbakning i befolkningen til den aftale, der er vedtaget."

Minister: "Hvidvask er helt uacceptabelt"

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (V) har tidligere udtrykt skarpe holdninger til Danske Banks ageren i sagen om hvidvask af penge fra regimet i Aserbajdsjan. Ministeren har blandt andet udtalt, at Danske Bank har "groft forsømt sit ledelsesansvar" i sagen og sagt, at "ansvaret ligger ét sted, og det er hos Danske Bank."

I dag fortæller ministeren til FinansWatch, at han glæder sig over befolkningens støtte til de nye, strammere regler på hvidvaskområdet.

"Hvidvask er helt uacceptabelt, og et bredt udsnit af folketingets partier indgik derfor i juni en aftale, der skærper straffene for hvidvask. Befolkningsundersøgelsen antyder, at der er opbakning til den kurs, og det er kun godt, at der er enighed om, at vi som samfund markerer klart overfor banker, bankernes ledelser, advokater, revisorer, rådgivere mv., at de skal leve op til deres samfundsansvar og at det vil have meget alvorlige konsekvenser, hvis man ikke lever op til ansvaret," udtaler ministeren i en mail.

Bestyrelsesformand vil ikke svare

I kølvandet på den politiske aftale regeringen fremsætter til januar lovforslag om forhøjelse af strafferammen for grov hvidvask, oplyser Erhvervsministeriet. Til februar fremsættes så lovforslag, der bl.a. skal gennemføre en skærpelse af fit & proper-reglerne for ledelsesmedlemmer og give mulighed for at inddrage en virksomheds tilladelse.

FinansWatch spurgte torsdag Kim Larsen fra Danske Bank, om hvidvasksagerne skal have konsekvenser i bankens øvre ledelseslag, hvortil han svarede:

"Det er ren spekulation, men det er bestyrelsen og direktionen, som beslutter det."

FinansWatch har tidligere spurgt Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, om hvidvasksagerne skal konsekvenser for den øverste ledelse, men det ville han ikke svare på.

Undersøgelsen er gennemført af Wilke for FinansWatch fra den 19. september til den 27. september i år.

Den maksimale usikkerhed omkring et procenttal baseret på de 1023 besvarelser, som indgår i undersøgelsen, er plus/minus 3,06 pct. I metoden er der benyttet et 95 pct. konfidensinterval, hvilket vil sige, at undersøgelsen generelt kan ramme skævt én ud af 20 gange.

Hvidvasksager svækker Danske Banks troværdighed

Danske Banks formand vil ikke kommentere ledelsens ansvar

Danske Bank kan ikke afvise yderligere hvidvasksigtelser

Danske Bank sigtes for overtrædelse af franske hvidvaskregler

Bankforsker: Flere banker har begået Danske Banks fejl

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere