FinansWatch

Færre end hver fjerde er flyttet med jobbet

Hver tredje udflyttede institution oplever problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Samtidig med at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag fremlagde anden runde udflytninger, offentliggjorde Finansministeriet en "erfaringsopsamling" fra første udflytningsrunde.

Den blev lanceret i 2015 og udflytter 3900 arbejdspladser. Heraf er over 2500 indtil videre blevet flyttet.

Regeringen udflytter Energitilsynet og statsligt gasselskab

Overordnet peger rapporten på, at institutionernes drift under flytningen påvirkes negativt, men at der efterfølgende sker en gradvis normalisering. Få et overblik over erfaringerne her:

Løsning af kerneopgaver

Gennemsnitligt angiver institutionerne, at produktiviteten og kvaliteten i løsningen af opgaver ligger på 2,62 på en skala fra 1-5. 3 angiver, at niveauet er uændret i forhold til før flytningen. 1 angiver, at niveauet er væsentligt under og 5 væsentligt over.

Jesper slap igen for at flytte: Føler med ekskolleger

Ud af 21 institutioner angiver 13 et fald i produktivitet og kvalitet - eksempelvis i form af stigende sagsbehandlingstid. Fem angiver en forbedring, mens tre vurderer, at situationen er uændret.

Medarbejderfastholdelse

24 procent af de flyttede stillinger er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med arbejdspladsen eller pendler.

Institutionerne har samlet set oplevet en stigning i antallet af kvartalsvise opsigelser på 32 procent i forhold til før flytningen, når opgørelsen vægtes efter, hvor mange arbejdspladser institutionen har flyttet.

Rekruttering

Institutionerne har oplevet en gennemsnitlig stigning i antallet af ansøgere per opslået stilling. Det dækker dog over, at få institutioner har oplevet en stor stigning, mens flertallet har oplevet et fald.

Hver tredje institution oplever problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

15 institutioner angiver, at der gennemsnitligt har været færre ansøgere per stilling end før flytningen blev udmeldt. 9 angiver, at der har været flere.

Sygefraværet

Sygefraværet er i gennemsnit steget med cirka 14 procent - vægtet efter, hvor mange arbejdspladser den enkelte institution har flyttet.

Men det dækker over store forskelle. 20 institutioner har oplevet et stigende sygefravær, mens 19 har oplevet et faldende.

Sygefraværet er højere under flytningen end efter endt flytning.

Kilde: "Erfaringsopsamling Bedre Balance", Finansministeriet.

Forsiden lige nu

Jyske Bank siger farvel til 200 ansatte på et år

Henover det seneste år er der blevet flere end 200 færre medarbejdere i Jyske Bank-koncernen. Til FinansWatch siger topchef Anders Dam, at fleksible medarbejdere ikke skal frygte for deres job i fremtiden.

Salling Bank øger overskuddet i første halvår

Mens der er pres på toplinjen, trækker kursreguleringer og tilbageførsler af nedskrivninger Salling Banks bundlinje frem. Banken fastholder forventningerne til helåret, men regner nu med at lande i det øvre interval (Opdateret).

Nationalbanken: Kapitalkrav skal sikre realkreditten

Det var en fejl, at realkreditinstitutterne ikke blev underlagt NEP-kravene sammen med bankerne, lyder det fra Nationalbanken. I Finans Danmark påpeger man dog, at realkreditinstitutterne hviler på en sikrere forretningsmodel.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere