FinansWatch

Finanssektoren skruer ned for varmen og lyset: "Vi leverer en pakke med tæpper så ingen fryser"

Bredt i finanssektoren bliver der taget initiativ til at imødegå energikrisen. Juletræet bliver ikke tændt, kaffemaskiner slukkes og temperaturen bliver sænket. FinansWatch har foretaget en rundspørge om, hvilke energieffektive tiltag de enkelte selskaber har gennemført.

Foto: SYDBANK

Termostaterne i flere hundrede af lokationer landet over bliver i disse dage justeret til at tilpasse sig energikrisen og spare på varmen. Det gælder også i finanssektoren.

I alle Topdanmarks lokaler, i Alm. Brand Groups hovedbygning i København, i samtlige af Arbejdernes Landsbanks filialer, i Spar Nords 67 bygninger, på Nykredits og Danske Banks kontorer, på Jyske Banks 80 lokationer og i hele Sydbank bliver temperaturen sænket.

Også belysningen bliver der skruet ned for. Sydbank, Jyske Bank, Danske Bank, Nykredit, Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank og Alm. Brand Group har alle på den ene eller anden måde indført tiltag, der skal spare på strømmen ved at slukke for lyset.

FinansWatch har spurgt rundt i branchen for at skabe et overblik over de konkrete tiltag, de forskellige selskaber har indført eller pønser på at indføre.

Sydbank: Vi har brugt pæren

Fra 1. oktober skruer Sydbank varmen ned fra 23 grader til 21 grader på alle deres 55 lokationer, begrænser tiden, hvor ventilationsanlægget er tændt, og slukker alle lysskiltene og udendørsbelysning på hovedkontoret i Aabenraa fra kl. 20.

”Som virksomhed med mange bygninger, afdelinger og cirka 2.100 medarbejdere kan vi godt være med til at spare på energien og dermed skrue ned for varmen og spare på strømmen – uden at det går ud over vores arbejdsmiljø,” siger Sydbanks økonomidirektør, Jacob Stig Blomberg.

Tiltagene skal give en besparelse på både varme- og elforbrug på 5 pct. i vinterperioden, skriver selskabet i en meddelelse til FinansWatch.

Fremadrettet fortsætter Sydbank sin udskiftning af af elpærer til LED-lamper og intelligent lysstyring udløst af bevægelser, der har været i gang i omkring to år.

”Når det gælder strømforbruget til lyskilderne, har vi ”brugt pæren” og sat ind for et stykke tid siden,” slutter Jacob Stig Blomberg.

Alm. Brand Group: Lys i hver tredje lampe

Temperaturen ryger hos Alm. Brand Groups hovedbygning på Midtermolen i København ned på 19-20 grader, skriver selskabet til FinansWatch, mens der i weekenden bliver ekstra koldt på kontorerne. Selskabet slukker for både varme og ventilation i weekenden mellem fredag kl. 19 og mandag morgen.

”Der er meget få kolleger, der bruger bygningerne over weekenden. Derudover slukker vi loftslys i gangarealer i alle kontorafsnit alle ugens dage, ligesom der i visse fællesarealer kun vil være lys i hver tredje lampe,” skriver HR og Kommunikationsdirektør i Alm. Brand Group Claus Kappel Christensen.

Julelyset ryger også i år, skriver han yderligere.

”Det oplyste juletræ, vi har tradition for at sætte på taget af koncernbygningen på Midtermolen i København, bliver heller ikke til noget i år”.

Jyske Bank: Parkeringshus med LED-belysning

Også hos Jyske Bank gennemfører man initiativer.

”Vi har godt 80 lokationer rundt i landet, som vi kigger på med energikritiske øjne,” fortæller Hanne Møller, funktionsdirektør i Jyske Bank, til FinansWatch.

Banken har en ambition om at sænke energiforbruget med 15 pct. og har derfor sænket temperaturen til 19 grader, slukket for alt facadelys fra kl. 22 og reduceret tiden, skærmene i udstillingsvinduer er tændt, med to timer.

Men fremadrettet har banken også øjnene rettet mod særligt én strømsluger: Det oplyste parkeringshus ved hovedkvarteret i Silkeborg.

”Som et eksempel ud af mange har vi fundet ud af, at parkeringspladsen har et stort strømforbrug, så der vil vi udskifte lyset med LED-pærer,” siger Hanne Møller.

Da temperaturen sænkes til under 20 grader, vil selskabet tage stilling til andre forebyggende foranstaltninger for at holde medarbejderne varme som f.eks. indkøb af tæpper, når vejret bliver koldt nok til, at det bliver aktuelt, fortæller Hanne Møller.

Nykredit: Slukkede køleskabe og kaffemaskiner

Nykredit sænker temperaturen til minimum 20 grader på alle dens lokationer, sådan at selskabet holder sig inden for Arbejdstilsynets anbefalinger, skriver Martin von Horsten, vicedirektør i Nykredit, til FinansWatch.

Derudover har selskabet slukket for en del af deres kaffemaskiner, printere og køleskabe, mens al æstetisk facadebelysning også slukkes, herunder den udendørs julebelysning.

”Derudover har vi reduceret gangbelysning i ydertimerne i vores store lokationer, og vi fremrykker også nogle mere tekniske ændringer som f.eks. generationsfornyelse af pumper i vores varmesystemer,” skriver vicedirektøren, der også fremhæver tidligere indsatser for at spare på energien:

”Vi har udskiftet vores lys til LED på 70 pct. af vores lokationer, etableret 13 solcelleanlæg, udfaset tre ud af seks naturgasanlæg og skåret ned på antallet af printere”.

Spar Nord: Merchandise fra banken kan holde medarbejdere varme

Spar Nord Bank reducerer varmen til 20 grader i alle deres 67 lokationer, skriver kommunikationschef Neel E. Rosenberg.

Derudover slukkes alle udendørs skilte som noget nyt kl. 22, og alle infoskilte slukkes kl. 20. Spar Nord har på det seneste, i anledning af stigende energipriser, udskiftet lyskilder til LED-pærer samt automatiserede løsninger, der sikrer, at lyset slukkes automatisk.

Tidligere har banken været involveret i opførelsen af en ny solcellepark, der efter planen står klar fra 1. januar 2023 og skal forsyne banken med grøn el, oplyser Neel E. Rosenberg også.

Skulle medarbejderne fryse som følge af temperaturnedsættelsen, har banken også en plan for det.

”Derudover har mange afdelinger allerede merchandise fra banken såsom tæpper, trøjer, jakker mm. liggende, så der er ikke et behov for at foretage indkøb af tæpper og andet til samtlige medarbejdere. Skulle nogen fryse, finder man en løsning i den enkelte afdeling,” skriver Neel E. Rosenberg til FinansWatch.

AL: ”Vi leverer en pakke med tæpper til vores enheder”

Arbejdernes Landsbank har valgt at slukke alle skilte, ligesom banken sænker temperaturen til 19 grader. Derudover overvejer banken ”naturligvis hele tiden”, om den kan finde andre måder at reducere strømforbruget på, skriver branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund.

Da temperaturen ryger under de 20 grader, som Arbejdstilsynet anbefaler som et minimum, har banken sørget for, at medarbejderne ikke skal fryse.

”Vi leverer en pakke med tæpper med mere til alle vores enheder, således at ingen fryser,” skriver Peter Froulund til FinansWatch.

Topdanmark: ”Sænker temperaturen i dele af vores kontorer”

Forsikringsselskabet Topdanmark sænker som noget nyt temperaturen med 3 grader i de dele af deres kontorer, hvor det kan lade sig gøre. Derudover har selskabet en ide, de nu vil kigge nærmere på, skriver pressechef Troels Karlskov til FinansWatch:

”Derudover er vi ved at se på, om solenergi kan dække en endnu større del af vores forbrug. 24 pct. af Topdanmarks energiforbrug var sidste år dækket af strøm fra egne solceller på taget af vores bygning i Ballerup”.

Danske Bank: Slukker for aircondition uden for åbningstid

Danske Bank sænker som noget nyt temperaturen til 19 grader på bankens kontorer og i deres filialer. Derudover har Danske Bank i forvejen installeret lyssensorer og solpaneler, skriver Bankens ejendomschef, Taid Qazi, til FinansWatch.

Derudover gennemgår banken nu som følge af regeringens anbefalinger sine bygninger for at få nye ideer implementeret.

”Herudover justerer vi lys, ventilation og airconditioning og slukker for det uden for åbningstid. Det er selvfølgelig en balance, for alle skal trives på kontoret, så vi følger situationen nøje.”

Nordea: Undersøger muligheder

Nordea nævner ikke aktuelle og konkrete tiltag, der er blevet indført allerede. Men banken undersøger en række af muligheder for at nedbringe energiforbruget på kort sigt, herunder at sænke temperaturen, skriver banken i en mail til FinansWatch.

”Udover at undersøge mulighederne for at spare på energien på kort sigt, så ser vi også længere frem. Vi er i øjeblikket ved at implementere et nyt ”Energy Management System”, så vi nemmere kan overvåge vores energiforbrug, ligesom vi også arbejder med et projekt i vores storkøkkener, vi kalder ”fang fråserne”, der har til formål at mindske vores energiforbrug med mindst 10 pct. Vi er også i dialog med vores udlejer i Taastrup omkring etablering af solceller på tagfladerne på bygningerne der,” skriver Nordea til FinansWatch.

I forvejen samarbejder banken med Høje Taastrup Fjernvarme, hvor overskudsvarme fra Nordeas datacenter bliver sendt ud i fjernvarmenettet, skriver selskabet.

PKA: Ikke noget konkret endnu

PKA oplyser, selskabet er i gang med at se på, hvordan de kan sænke energiforbruget på driften.

Nationalbanken: Udmelding kommer i næste uge

”Nationalbanken har en masse tiltag i gang som følge af regeringens anbefalinger. Disse udmeldes konkret i begyndelsen af næste uge til medarbejderne, og derfor vil vi gerne vente med at svare på konkrete spørgsmål til det tidspunkt,” skriver pressemedarbejder Teis Hald Jensen til FinansWatch.

Nationalbankdirektør: Inflationen er vigtigste udfordring i dag

Organisationer kræver naturgas fjernet som grøn investering – retsopgør kan være forude

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs