FinansWatch

"Floskelsnak" og "bankbashing": Blå partier langer ud efter minister i kølvandet på konkurrencerapport

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder ny rapport om konkurrencesituationen på bankmarkedet for ”alarmerende læsning”. Det kalder på yderligere uddybning, hvis ikke det skal falde i kategorien bankbashing, mener Venstre og Nye Borgerlige, der læser rapporten noget anderledes end regeringen og et af dens støttepartier.

Lars Boje Mathiesen, erhvervsordfører i Nye Borgerlige, ser ikke behov for politisk handling i kølvandet på ny konkurrencerapport. | Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Erhvervsministeren bør uddybe, hvorfor han finder ny rapport om konkurrencen i den danske banksektor for ”alarmerende”.

Det mener erhvervsordførerne i Venstre og Nye Borgerlige, der ikke selv kan finde en rygende pistol i rapporten og bl.a. kalder ministerens udmelding for ”floskelsnak”.

”Jeg vil gerne vide, hvad det helt konkret er, ministeren finder alvorligt i det her. Eller er det her ikke bare endnu en omgang klassisk socialdemokratisk bankbashing?” siger Lars Boje Mathiesen, erhvervsordfører i Nye Borgerlige.

Vi har et problem, når så mange danskere ikke kan gennemskue, hvad de betaler til deres bank, og når så få danskere skifter bank

Erhvervsminister, Simon Kollerup

Rapporten bekræfter omvendt regeringens støtteparti SF i, at der er problemer med konkurrencen i sektoren.

”Jeg synes rapporten peger på nogle problemer for konkurrencen i sektoren og for forbrugerne,” siger Lisbeth Bech-Nielsen, SF’s erhvervsordfører.

Tirsdag formiddag landede en længeventet rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om konkurrencen på det danske bankmarked.

Styrelsen konkluderer, at konkurrencen ”kan styrkes”, dog uden at rapporten indeholder konkrete forslag.

Allerede mandag aften kaldte erhvervsminister Simon Kollerup (S) rapportens indhold for ”alarmerende læsning” i en artikel i B.T, hvad han tirsdag gentog i et skriftligt svar til FinansWatch.

Men den melding møder ringe forståelse hos oppositionen.

Uenighed om konklusioner

Blandt andet hos erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen.

”Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad ministeren mener, og hvad han tænkt sig at gøre, eller om det bare er bankbashing,” siger han.

Det samme mener Lars Boje Mathiesen, erhvervsordfører i Nye Borgerlige.

”Det skal være en saglig kritik, hvis man kommer med noget. Det her har tendens af klassisk floskelsnak fra erhvervsministeren,” siger han.

Hvad rapporten egentlig viser, afhænger tilsyneladende af øjnene, der ser.

Siden offentliggørelsen tirsdag har bl.a. den tidligere mangeårige direktør i Konkurrencestyrelsen Finn Lauritzen i FinansWatch spalter peget på, at rapporten i overvejende grad frifinder bankerne for beskyldningen om manglende konkurrence. Det samme mener Nicholas Rohde, der er direktør i Bankresearch, ligesom bankernes brancheorganisation står fast på, at der ikke er udfordringer med konkurrencen.

Erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen, undrer sig over danskernes manglende viden om de priser, de betaler i banken. | Foto: Jens Dresling
Erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen, undrer sig over danskernes manglende viden om de priser, de betaler i banken. | Foto: Jens Dresling

Hos Forbrugerrådet Tænk savner man konkrete anbefalinger og håndfaste konklusioner, men cheføkonom Morten Bruun Pedersen mener overordnet set, at rapporten bekræfter Forbrugerrådets syn på sagen: Der er konkurrenceudfordringer på det danske bankmarked.

Fra hestens egen mund, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, lyder det, at det ikke skal anses som en teoretisk betragtning, når styrelsen konkluderer, at ”konkurrencen kan styrkes”.

”Det ville være til gavn for samfundet som helhed og for den enkelte forbruger, hvis konkurrencen bliver styrket,” sagde Niels Enemærke, kontorchef i styrelsen, tirsdag til FinansWatch.

Få bankskift og forvirring om priser

Hos SF vil erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen ikke gå så langt som til at kalde rapporten for alarmerende læsning, men den bestyrker hende alligevel i, at konkurrencen i sektoren lader en del tilbage at ønske.

”Nye banker, som kan bidrage til konkurrencen, har ikke en chance for at opstå, mens forbrugerne ikke rigtig kan finde ud af, hvad de betaler og på hvilke vilkår,” siger hun.

Hun henviser til de samme tal fra rapporten, som fik erhvervsminister Simon Kollerup til at reagere på konkurrencesituationen.

Ifølge rapporten ved 42 pct. af bankkunderne ikke ved, hvad deres omkostninger til banken er. En konklusion, der bygger på et eksperiment, som styrelsen har foretaget, og som viser, at folk overestimerer deres udgifter.

Samtidig har kun fem pct. af danskerene skiftet bank i løbet af det seneste år.

”Vi har et problem, når så mange danskere ikke kan gennemskue, hvad de betaler til deres bank, og når så få danskere skifter bank,” udtalte Simon Kollerup i den skriftlige kommentar til FinansWatch.

Lars Boje Mathiesen er enig i, at det er et problem. Han mener dog ikke, at ansvaret for problemet kan placeres hos bankerne.

”Vi skal også passe på, at vi ikke umyndiggør borgerne fuldstændig, så man bare forventer, at alt falder ned i turbanen. Det tager ikke lang tid at sende en mail til sin bank og finde ud af, hvad man betaler, hvis man er i tvivl,” siger han.

Finansielle supermarkeder gør det svært for udfordrere

Manglen på udfordrerbanker, kundemobilitet og kendskab hos forbrugerne til deres omkostninger i banken, er imidlertid ikke de eneste problemer, som rapporten berører.

Også de såkaldte ”finansielle supermarkeder” bliver fremhævet i rapporten. På realkreditområdet nævnes det bl.a. som et problem, at bankerne tilbyder ét produkt, hvorfor kunderne ikke får ”hjælp til at finde bedre alternativer hos konkurrerende leverandører”, som det formuleres i rapporten.

At tro at man kan have en branche uden udfordringer med konkurrencen, anser jeg som et udtryk for naivitet

Erhvervsordfører for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen

Udbredelsen af de finansielle supermarkeder bekymrer også Lisbeth Bech-Nielsen, selvom hun mener, at det samtidig giver nogle stordriftsfordele samt rabatter og muligheder for kunderne, når virksomhederne er i stand til at tilbyde en vifte af produkter inden for f.eks. realkredit, pension, forsikring og investeringsområdet.

”Men det gør det også mere uigennemskueligt for kunderne og omkostningsfuldt at søge andre steder hen,” siger hun.

Samtidig er de finansielle supermarkeder også med til at gøre det svært for nye virksomheder, der ikke på samme måde har flere produkter på hylderne, mener hun.

”Jeg vil sige, at det er også meget svært at være aktør i sektoren, hvis du kun tilbyder et produkt, når det er på et marked præget af finansielle supermarkeder. De har stordriftsfordele og en enorm mængde data om kunderne, hvor det sidste er et lidt underbelyst område,” siger erhvervsordføreren.

Ingen grund til at søge nye græsgange

Mens rapporten altså forstærker Socialdemokratiet og SF’s bekymringer, kommer ordførerne fra Venstre og Nye Borgerlige frem til en noget anden læsning.

Torsten Schack Pedersen mener ikke, at rapporten viser et alarmerende problem med konkurrencen på det danske bankmarked.

Han fremhæver blandt andet, at 70 pct. af danskerne ifølge rapporten er tilfredse eller meget tilfredse med deres bankrådgiver ligesom over halvdelen af rapportens adspurgte vil anbefale deres bank til andre.

”Hvis man er meget tilfreds med sin bankforbindelse, så er der måske en årsag til, at man ikke har så stor lyst til at søge nye græsgange,” siger ordføreren.

Torsten Schack Pedersen fremhæver derudover, at rapporten viser, at kundemobiliteten er større i Danmark end på andre europæiske bankmarkeder, omend den er mindre end i andre brancher.

”Det tyder på, at der er konkurrence,” siger han.

Det samme mener Lars Boje Mathiesen.

”Jeg har aldrig hørt om et marked, hvor der ikke kan være udfordringer med konkurrencen. Det vil der altid være på et marked,” siger han og uddyber:

”At tro at man kan have en branche uden udfordringer med konkurrencen, anser jeg som et udtryk for naivitet. Hvis ministeren prøver at opstille et sådan billede, så er det efter min opfattelse, fordi han ikke forstår det,” siger han.

FinansWatch har tidligere forhørt erhvervsministeren om, hvorvidt kundetilfredshed kan forklare de få bankskift.

”Det er godt, hvis bankkunderne får en god service. Men det er også godt, hvis de har mulighed for nemt at undersøge, om de kunne få en endnu bedre service et andet sted. Ifølge analysen kan fire ud af ti bankkunder i dag ikke gennemskue, hvad de betaler til deres bank. Derfor er der mange danskere, der ikke ved, om de ville være bedre tjent med at skifte til en anden bank,” sagde han ifølge det skriftlige svar til FinansWatch.

Intet behov for regulering

Selvom Simon Kollerup altså er bekymret for konkurrencen i sektoren, har han ikke umiddelbart nogen forslag til at forbedre den. I stedet er holder han ”alle døre åbne”, som han formulerer det i det skriftlige svar til FinansWatch.

Forslag har Lisbeth Bech-Nielsen imidlertid. Hun vil have konkurrencelovgivning, der forhindrer finansielle supermarkeder, siger hun. Og hun er ikke bleg for at kigge på, om det kan være nødvendigt at splitte koncerner op i mindre enheder.

Derudover ønsker hun bedre forbrugeroplysning, og her støtter hun ideen om en Fair Finans Guide, som bl.a. er introduceret i Sverige og Norge, og som Oxfam Ibis og Forbrugerrådet Tænk tidligere har turneret med.

Ideen er at give forbrugerne et redskab, der gransker bankerne og giver dem en rating ud fra en række parametre på det etiske og bæredygtige område.

Erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech-Nielsen, vil have styrket konkurrencelovgivningen i banksektoren og foreslår bl.a. opsplitning af koncerner. | Foto: Jens Dresling
Erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech-Nielsen, vil have styrket konkurrencelovgivningen i banksektoren og foreslår bl.a. opsplitning af koncerner. | Foto: Jens Dresling

Mens rapporten altså har bekræftet SF i en række sygdomme i den danske finanssektor, stiller Lars Boje Mahiesen fra Nye Borgerlige en noget anden diagnose. Faktisk bliver patienten stort set sendt hjem med en raskmelding.

”Jeg ser ikke noget, som skulle indikere alvorlig problemer, og som kræver politisk handling,” siger ordføreren.

Hos Torsten Schack Pedersen vækker konklusionen om den manglende viden om priserne undren. Han er villig til at få undersøgt, om der kan gøres noget politisk for at imødegå problemet.

”Det er en konklusion, som overrasker mig, og det ville være naturligt at komme et spadestik dybere i den diskussion og finde ud af, om det er et reelt problem, og om det kan gøres smartere,” siger Torsten Schack Pedersen.

Noget alle ansvarlige politikere bør tage seriøst

FinansWatch har forsøgt at få erhvervsminister Simon Kollerup til at uddybe sine argumenter om konkurrencen i sektoren. Det har ikke været muligt, da ministeriet mener, at de allerede afgivne skriftlige citater er dækkende.

Ministeren vil dog gerne svare på kritikken om mulig bankbashing fra Torsten Schack Pedersen og Lars Boje Mathiesen i et nyt skriftligt citat:

“Analysen af bankmarkedet taler et meget tydeligt og alvorligt sprog. Det mener jeg, at alle ansvarlige politikere bør tage seriøst. Det handler for mig om, at de danske forbrugere fortjener at stå stærkere end i dag, hvor alene fem pct. skifter bank. Og nu har vi så en analyse i hånden, som tydeligt viser, at der er plads til forbedringer. Her taler vi både om, at mange bankkunder ikke kan finde hoved og hale i relevante oplysninger, som f.eks. prisen på deres bankforretning, og at få danskere skifter bank.”

”Samlet set synes jeg, at det er alarmerende, og det er det, som jeg vil se nærmere på nu,” lyder det ifølge citatet.

FinansWatch har også uden held forsøgt at få en kommentar til rapporten og erhvervsminister Simon Kollerups udtalelser fra Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Det har ikke været muligt inden deadline.

Få aktører og stor regning ved udtrædelse: Konkurrencerapport retter kritisk lys på datacentraler

Eks-direktør i Konkurrencestyrelsen: Rapport frifinder bankerne

Forbrugerrådet savner anbefalinger og håndfaste konklusioner i ny konkurrencerapport

Længe ventet konkurrencerapport: Bankers konkurrence om privatkunder ”kan styrkes”

Branchedirektør revser rapport om konkurrencen i bankmarkedet

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs