FinansWatch

Banker sælger fonde med sløje afkast: "Kan være problematisk"

Fonde med milliarder under forvaltning har tabt til deres eget benchmark på kort-, mellem- og lang sigt. Alligevel bliver kunder rådgivet til at investere i dem, og det kan være problematisk, vurderer investeringsrådgiver.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er selvstændig investeringsrådgiver, ser det som potentielt problematisk, at banker sælger investeringsprodukter, der historisk ikke har slået deres eget benchmark. | Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Banker skal varetage kundens interesse og ikke vælge udbyder efter, hvem der betaler banken mest. Sådan lød det for nylig fra Finanstilsynets direktør Jesper Berg i en sjældent skarp advarsel til landets pengeinstitutter.

FinansWatch har på den baggrund analyseret afkasthistorikken i nogle af landets største investeringsforeninger, og her skiller særligt fem fonde sig ud. De har tilsammen mere end 17 mia. kr. under forvaltning, og det på trods af, at ingen af de fem har formået at slå deres eget benchmark på hverken kort-, mellem- eller lang sigt. Afdelingerne tilhører henholdsvis Sparinvest, PFA, Jyske Invest, Danske Invest og Handelsinvest.

Størrelsen på de fem fonde indikerer, at de bliver anbefalet vidt og bredt til kunder, selvom omkostningerne er høje og afkastene sløje, lyder det fra den selvstændige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen. Han mener, bankerne har et forklaringsproblem.

”I forhold til det skærpede fokus på god rådgivning og på at varetage kundernes bedste interesse kan det være problematisk at tilbyde sådan nogle fonde, da afkastene ikke taler for det,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Går glip af tocifret afkast

Særligt slemt står det til for investorerne i Handelsinvests Europaafdeling, der forvalter 2,4 mia. kr. Data fra analysefirmaet Morningstar viser, at fonden på tiårssigt har underpræsteret med 3,3 pct. om året i forhold til benchmark, og dermed er investorerne gået glip af samlet set 38 pct. i afkast i perioden. Det svarer til 384.917 kr. pr. investeret million.

”Når man ser på den akkumulerede underperformance, bliver det ret voldsomt. Man ville måske ikke have opnået den fulde difference med et passivt benchmark, men man ville utvivlsomt være bedre stillet i form af et betydeligt højere afkast efter ti år, til markant lavere omkostninger,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

FinansWatch har forelagt afkastet for Henrik Kragh, adm. direktør i Handelsinvest, og har blandt andet bedt om svar på, hvorfor han mener, at kunder, der ønsker eksponering mod europæiske aktier, bør vælge netop dette produkt. Direktøren ønsker ikke at stille op til interview, men anfægter i et skriftligt svar sammenligningen med benchmark, som, han mener, kræver en ”dybdegående analyse”.

FinansWatch har forsøgt at få en kommentar fra Handelsbanken, der er den største distributør af produktet, men også her afviser man at stille op.

”Vi har simpelthen ikke mulighed for at stille op til interview disse dage. Beklager,” skriver kommunikationschef Me Sophie Christensen til FinansWatch.

Jyske ser anderledes på Berg

I Jyske Invest, der ejes af Jyske Bank, udbyder man produktet Nye Markeder, der har 2,9 mia. kr. under forvaltning. Produktet har på tiårssigt underpræsteret med i alt 25,5 pct., men ligesom i Handelsinvest ønsker man heller ikke her at kommentere fondens afkast.

Henning Mortensen, der er områdedirektør i Jyske Capital, oplyser i et skriftligt svar, at man i Jyske Bank-koncernen løbende forholder sig til kvalitet, konkurrencekraft og efterspørgsel og retter til efter behov.

Det så man eksempelvis sidste år, da Jyske Bank gennemførte netop sådan en manøvre ved at fusionere seks aktiefonde og en obligationsfond, hvorved man samtidig også ”slettede” den dårlige afkasthistorik, der tidligere havde plaget fondene og forvalteren.

Henning Mortensen afviser også at kommentere på eventuelle overvejelser om fonden, men han vurderer ikke for nuværende, at der er noget i tilsynsdirektør Jesper Bergs udmelding, der giver anledning til overvejelser om produktet.

”Vi tolker, at Jesper Bergs udtalelser, når man ser dem i sit hele, har et fokus på modeller, der måtte søge at omgå reglerne omkring at modtage og beholde provisioner. Vi følger det regelsæt vi er underlagt og udtalelserne giver ikke anledning til ændringer hos os,” skriver Henning Mortensen.

Tilsyn vil undersøge interessekonflikt

Provisionsforbuddet indebærer, at det er forbudt for pengeinstitutter, fondsmæglere og andre distributører at modtage og beholde provisioner fra eksempelvis en investeringsforening, når de har fuldmagt til at investere på kundens vegne.

Det er imidlertid misforstået, hvis nogen skulle have fået den opfattelse, at Finanstilsynet udelukkende vil se på omgåelse af provisionsforbuddet.

”Den korte melding er, at Finanstilsynet både ser efter deciderede omgåelsesmodeller, men vi ser også efter, om både producenter og distributørerne håndterer interessekonflikter og varetager investorernes interesser,” oplyser Finanstilsynet, der henleder opmærksomheden på tilsynsdirektør Jesper Bergs tale ved årsmødet i foreningen for lokale pengeinstitutter, LOPI.

Her var et af budskaberne, at banker skal varetage investorernes interesser først, og ikke vælge udbyder efter, hvor mange penge banken kan tjene på at udbyde produktet.

Banker, der har etableret deres egen investeringsforening, skal konkret løbende overveje, om de selv er den bedste forvalter, om deres produkt er det mest konkurrencedygtige på pris, og om de selv er den mest stabile forvalter med kompetence og kritisk masse på langt sigt.

”Hvis I har valgt den dygtigste forvalter, og I kan vise, at det giver de resultater, er det fint. Hvis I ikke kan vise, at det giver resultater, så er det en omgåelse, og det er vi nødt til at komme efter,” sagde Jesper Berg ved årsmødet.

Tre afdelinger retter strategien

I PFA, Danske Invest og Sparinvest er man klar til at stå på mål for de lunkne historiske afkast. De tre udbydere oplyser alle, at de på baggrund af historikken har foretaget ændringer i strategien og/eller administrationen.

I PFA, der i fonden Globale Aktier har 3,3 mia. kr. under forvaltning, erkender aktiechef Klaus Ørtoft Madsen således, at fondens afkast hidtil har været udfordret.

Fonden har på femårssigt underpræsteret med 2,1 pct. i forhold til benchmark, hvilket ifølge aktiechefen primært kan henføres til pandemien og krigen i Ukraine. Men fonden har siden ændret strategi, og derfor skulle den nu være bedre positioneret til at levere gode afkast fremadrettet, vurderer aktiechefen.

”I dag har fonden en helt anden investeringsstrategi med strammere risikostyring og flere medarbejdere dedikeret. Den hidtidige performance i fonden siger derfor ikke noget om, hvordan den vil klare sig i fremtiden,” siger han.

Også i Danske Invest, der udbyder Nye Markeder med 2,6 mia. kr. under forvaltning, lægger man sig fladt ned og erkender, at det ikke er godt nok, at fonden har tabt 1,7 pct. om året i forhold til benchmark på tiårssigt.

”Vi har tilbudt Danske Invest Nye Markeder som en aktivt forvaltet aktiefond siden 1992. Historisk har det været en solid strategi, der har givet et markant merafkast siden start. Men det er også rigtigt, at afkastet på ti års sigt ikke har levet op til vores forventninger,” siger Robert Mikkelstrup fra Danske Invest.

Han tilføjer, at man i Danske Invest tog konsekvensen i 2019 og skiftede forvalter fra Aberdeen til Fidelity, som forvalter strategien i dag.

”Efter skiftet leverede fonden flot overperformance i de første år, men har sat en del til i det seneste år. Særlig 2022 har været udfordrende,” siger adm. direktør Robert Mikkelstrup fra Danske Invest.

Kunder skal ikke være forsøgskaniner

Med 5,6 mia. kr. under forvaltning er SICAV Equitas-afdelingen fra Sparinvest den største fond i opgørelsen, og også her har man været igennem en strategiforandring for nylig som følge af de lunkne afkast, oplyser Jørgen Søgaard-Andersen, der er adm. direktør i Sparinvest.

”(Fonden, red.) har haft en særlig investeringsstrategi, som i perioder har klaret sig bedre end sit benchmark og i andre har klaret sig dårligere - alt efter det økonomiske miljø,” siger Jørgen Søgaard-Andersen og fortsætter:

”Derfor blev strategien lagt om i starten af 2021, så den passede bedre ind i Sparinvest’s øvrige produktudbud, og til den anvendelse som fonden typisk har blandt vore investorer.”

Selvom de tre fonde har taget bestik af situationen og ændret strategi, er Nikolaj Holdt Mikkelsen ikke imponeret over håndteringen af de manglende resultater i fondene. Han mener ikke, det er tilstrækkeligt at lægge strategien om.

”Den eneste, der tager risiko her, er kunden, og man kan spørge sig, om det er rimeligt, at det er kunden, der skal være forsøgskanin, når forvalteren skal forsøge at vende den sløje performance. Når al empiri viser, at det ikke er lykkedes hidtil, var det måske bedre at sælge kunden et andet produkt,” siger han.

Finanstilsynet skærper tilsyn med investeringsforeninger efter divergerende brug af suspension

Finanstilsynet glæder sig over bred politisk forankring af nye fit & proper-regler

Jesper Berg åbner for undersøgelse af rådgivning om risikable lån

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs