FinansWatch

Politiets forsikringsselskab nærmer sig vigtigt strategisk mål

I 2019 udbetalte Popermo mere i erstatning, end der kom ind. Men sidste år vendte tendensen, viser nyt regnskab, hvor ledelsen glæder sig over fremgang i kundebasen.

Politiets forsikringsselskab er gået i plus på forsikringsdriften i 2020. | Foto: Jens Dresling

Forsikringsselskabet Popermo for ansatte i Politiet og ved domstolene tog i 2020 et skridt i retning mod at indfri et vigtigt strategisk mål.

Det centrale nøgletal combined ratio, der måler udgifter til erstatninger og drift op mod præmieindtægter, faldt til 96,5 mod 107,0 i 2019, når man fratrækker udgifter til bonusser.

Hvis combined ratio er over 100 udbetaler et forsikringsselskab mere i erstatning, end det får ind i kassen, og det har været et erklæret mål for Popermos ledelse at bringe tallet ned.

"Forventningen til niveauet for combined ratio i årene fremover er, at combined ratio vil falde og nærme sig 95, som er bestyrelsens styringsmål," fremgår det af selskabets årsrapport.

Samlet kom Popermo ud af 2020 med et overskud på 10,1 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 2019.

Zoomer man ind på forsikringsforretningen, er bruttopræmieindtægterne steget med 3,9 pct. til 241,7 mio. kr., mens der er sket et fald i udbetalte erstatninger på 6 pct. til 199,9 mio. kr.

Det forsikringstekniske resultat ender i minus 5 mio. kr., men det skyldes, at en del af overskuddet bliver udbetalt til forsikringsselskabet kunder - eller medlemmer - gennem ordningen Popermo Bonus. Uden bonusordningen, der i 2020 sendte 12,6 mio. kr. ud til medlemmerne, ville overskuddet i forsikringsforretningen være endt på 7,7 mio. kr.

Kigger man på indtægterne fra Popermos investeringer, som primært består af obligationer, kunne selskabet notere sig et investeringsresultat på 17,43 mio. kr. Tallet var primært drevet af renter og udbytter i et coronaår, der startede med en kraftigt negativ kursudvikling, men i løbet af sommeren og efteråret endte med pæne afkast, som det bliver beskrevet i årsrapporten.

Langt størstedelen af Popermos 24.420 kunder er ansat i politiet. I 2020 steg antallet af kunder med 1,6 pct, hvoraf 18.056 er politiansatte.

"Der er tale om en samlet fremgang i medlemsgrupperne, og særligt positivt er det, at antallet af medlemmer ved politiet er steget, og vi kan således mærke effekten af det øgede antal af politielever. Også fremgangen i de nye medlemsgrupper, der er kommet til i løbet af de seneste år, er på et tilfredsstillende niveau," hedder det i årsrapporten.

I 2019 besluttede Popermo at hjemtage it-driften, hvilket sendte administrationsomkostningsprocenten i vejret til 12,8 pct. Den faldt i 2020 til 10,3 pct. I kroner og ører har Popermo sparet 4 pct. på it-området.

Politiets forsikringsselskab hæver udvalgte priser efter dyrt år

Politiets forsikringsselskab drev ulovlig virksomhed i årevis 

Mere fra FinansWatch

Banker frygter hvidvasksager med betalingsinstitutter i folden

Det er vanskeligt at navigere mellem betalingsloven og hvidvaskloven. Sådan lyder det fra Sydbank i kølvandet på en ny afgørelse om, at banken har brudt betalingsloven ved at afvise betalingsinstitut. Vejledning fra myndigheder er ikke nok, mener Gert Jonassen, adm. direktør i Al Bank. Styrelse ser ingen regelkollision.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs