FinansWatch

Sparekasse overvurderede eget hus med 20 mio.

Middelfart Sparekasse havde vurderet bankens hovedsæde alt for højt, lyder det fra Finanstilsynet.

Middelfart Sparekasse mente, at kassens spritnye hovedsæde var 171 mio. kr. værd i 2010. Den vurdering delte Finanstilsynet dog ikke, da man kom på besøg i sommer.

Så nu er sparekassens regnskab for 2010 rettet, og hovedsædet skrevet ned til 152 mio. kr.

"Situationen er den, at vi har bygget nyt hovedkontor. Det projekt har strukket sig over ganske lang tid – det blev besluttet i 2005, men det blev først færdigt i 2010 – og i forbindelse med byggeriet iværksatte vi også en nedskrivningsplan for det, som vi har fulgt. Så vi fik vi i sommer besøg af Finanstilsynets ejendomsinspektør, der gerne ville foretage en fornyet vurdering. Sidst de havde gjort det var bygningen jo stadig under opførelse," siger adm. direktør Hans Erik Brønserud til FinansWatch og fortsætter:

"Og så ved jeg ikke, om de har ændret på deres principper for forrentning af bygninger i mellemtiden, men det fandt i hvert fald ud af, at de mente vi havde bogført den lidt for højt, og at vi skulle nedskrive. Og det mente de så også, at vi skulle have gjort allerede i 2010-regnskabet, så det måtte vi så tilbageføre."

Arkitektonisk årsag

Direktøren mener, at værdiforskellen måske har arkitektoniske årsager.

"Det er et meget specielt hus. Det har en helt unik arkitektur. Så det er måske årsagen til, at det har været lidt dyrere at bygge, end hvis man bare havde bygget et traditionelt hus. Og det er måske årsagen til, at nedskrivningen også bliver lidt større."

20 millioner er vel et anseeligt beløb for banken?

"Ah. Alt er jo relativt. Men vi har en fornuftig kapital, og et fornuftigt indtægtsniveau. Det er da rigtigt, at det er en pæn del af et enkelt års indtjening. Men hvis du ser det i forhold til egenkapitalen er det så ikke meget. Og det er det, vi forholder os til. Men vi retter os altid efter hvad Finanstilsynet foreslår. Og det gør vi også i den her situation."

Banken har over de sidste tre år sammenlagt tabt ca. 140 mio. kr. uden korrigeringen for hovedsædet.

Og i følge Finanstilsynet var de små 20 mio. kr., man havde overvurderet ejendommen med en "væsentlig forskel":

25 pct. af resultatet

"Sparekassen havde i årsrapporten for 2010 værdiansat en domicilejendom til 171,1 mio. kr. Det var Finanstilsynets vurdering, at ejendommens værdi pr. 31. december 2010 udgjorde 152 mio. kr. Forskellen mellem de 171,1 mio. kr, ejendommen var indregnet med i årsrapporten for 2010, og den af Finanstilsynet vurderede dagsværdi på 152 mio. kr. udgjorde 19,1 mio. kr. svarende til 25,2 pct. af sparekassens resultat før skat og 3,2 pct. af sparekassens egenkapital. Der var derfor tale om en væsentlig forskel," skriver Finanstilsynet i en redegørelse og uddyber:

"Det vil sige, at sparekassen har fraveget regnskabsreglerne i et omfang, som Finanstilsynet vurderer, kunne have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet. Som følge heraf har sparekassen modtaget et påbud vedrørende værdiansættelsen af domicilejendommen i årsrapporten 2010. "

Et påbud, sparekassen altså allerede har fulgt.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs