FinansWatch

Finansielle ledere har brug for at forstå generation Z og skal flytte fokus fra drift til udvikling

Mange forandringer i den finansielle sektor, anderledes forventninger fra generation Z og en tiltagende digitalisering kræver nye kompetencer hos lederne i sektoren. Derfor ser Finanssektorens Uddannelsescenter behov for, at ledere slipper driftsledelse til fordel for udviklingsledelse. Og så skal de brænde for ledelse frem for at være faglige fyrtårne.

Chefkonsulent Pernille Bech Hansen fra Finanssektorens Uddannelsescenter har konstateret stigende efterspørgsel på lederudvikling i den finansielle sektor. Foto: PR

Lederrollen i den finansielle sektor ændrer karakter på grund af de mange forandringer i metoder og arbejdsgange, der skyller ind over sektoren parallelt med en gennemgribende digital omstilling.

Samtidig efterspørger de yngre ansatte fra generation Z – det vil sige personer født mellem midten af 1990'er til midten af 2000'erne – frem for alt en motiverende ledelse.

I den virkelighed oplever Finanssektorens Uddannelsescenter en voksende efterspørgsel på lederudviklingskurser og vurderer, at de finansielle ledere må flytte fokus fra traditionel driftsledelse til udviklingsledelse.

"Når vi siger, at lederrollen må bevæge sig fra driftsledelse til udviklingsledelse, betyder det ikke, at man skal helt væk fra det gamle. Det er ikke, fordi det har fejlet. Men vi har set et behov for, at ledere gør ledelse til deres fag. De skal være mere bevidste om, at de er ledere og skal bedrive ledelse," siger chefkonsulent Pernille Bech Hansen fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Fremtidens ledere i finanssektoren skal se ledelse som deres primære fag – et fag, de hele tiden skal dygtiggøre sig i

Pernille Bech Hansen, chefkonsulent hos Finanssektorens Uddannelsescenter

Centret, der ligger i Skanderborg, har i over 50 år udbudt kurser og andre uddannelsesaktiviteter til ansatte i primært pengeinstitutterne. Og i den seneste tid har efterspørgslen fra pengeinstitutterne gået i retning af mere lederudvikling.

Ledelsesevner frem for faglig kunnen

"Kravet fra sektoren er, at ledere skal kunne eksekvere på virksomhedens strategi. Det er blevet et eksplicit krav," siger Pernille Bech Hansen og peger på, at det kan rokke ved, hvem man udnævner til ledere.

"I vores sektor har der ligesom mange andre steder været en tilbøjelighed til at forfremme de fagligt set bedste medarbejdere, uden at disse ledere måske har været bevidste om, hvorvidt ledelse var noget for dem. Men der er en spirende erkendelse i sektoren af, at ledere skal brænde for ledelse. Det er det, der skal være det spændende for dem. Så kan det komme til, at man skal slippe kravet om, at de skal være de bedste fagligt set," siger hun og tilføjer:

"Samtidig ser vi ofte, at lederen efter sin udnævnelse fortsætter med at have store, tidkrævende kundeporteføljer. Fremtidens ledere i finanssektoren skal se ledelse som deres primære fag – et fag, de hele tiden skal dygtiggøre sig i. En 'ufaglært' leder vil fremover få sværere ved at løfte ledelsesopgaven. I andre fag skal man også være uddannet og videreudvikle sig for at lykkes bedst," siger hun og nævner som et eksempel bankrådgiveren, der hele tiden skal dygtiggøre sig via uddannelse og praktisk træning.

"Vi lader for eksempel heller ikke ikke-uddannede læger operere," pointerer hun.

Pernille Bech Hansen understreger, at når finansielle ledere skal brænde for ledelse, indebærer det, at de skal prioritere deres tid efter det og reflektere over, hvad det vil sige at være en god leder, og hvad det konkret kræver af dem.

Generation Z vil motiveres

Hvis ikke lederne og deres arbejdsgivere i den finansielle sektor prioriterer lederudvikling højt, vil det blandt andet blive vanskeligt at tiltrække og fastholde nye generationer af medarbejdere.

Ifølge en undersøgelse fra rekrutteringsbureauet Moment baseret på svar fra 4.000 unge i alderen 18-31 år er egenskaben "motiverende" klar topscorer efterfulgt af "involverende", når de unge skal udpege de vigtigste kompetencer hos ledere.

Chefkonsulent Pernille Bech Hansen peger derfor på, at lederne i den finansielle sektor nødvendigvis må tage bestik af, at de nye generationer af medarbejdere har andre krav til deres job og arbejdsplads.

"Generation Z forventer at blive inddraget og taget alvorligt. De forventer, at man anerkender, at de har noget at bidrage med. Det kan man også se på uddannelsesinstitutionerne, hvor mange flere forventer at blive selvstændige eller i hvert fald at drive deres eget projekt. De forventer selv at forme deres arbejdsliv," siger hun.

En faktor er også, at de unge medarbejdere gerne skifter job. Som udgangspunkt regner mange unge ikke med at være i samme job i mere end et par år.

"Og har de ikke en leder, som er i stand til motivere, sætte en klar retning og er engageret i sine medarbejdere, vil mange hurtigt søge videre mod en ny arbejdsplads. Det bedste svar på den tendens er dygtiggørelse og uddannelse af lederne,” siger Pernille Bech Hansen.

Hos Finanssektorens Uddannelsescenter søger man at imødekomme behovet for lederudvikling med ledelseskurser henvendt til mange målgrupper – både til før man bliver leder, til den nye leder og til det højeste niveau, en toårig masteruddannelse.

Skriv til navne@finanswatch.dk, hvis du har nyt om jobskift, forfremmelser og jubilæer i finansbranchen.

Relaterede

Finansjob

Se flere

Se flere

Jobskift

 • Malene Rasmussen

  Ny titel: Privatrådgiver, Hadsten
  Ny arbejdsgiver: Vestjysk Bank
 • Dan Albrechtsen

  Ny titel: Udvikler
  Ny arbejdsgiver: Festina Finance
 • Lasse Gade Christiansen

  Ny titel: Kommunikations- og marketingdirektør
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Ole Madsen

  Ny titel: Direktør for kommunikation og marketing
  Ny arbejdsgiver: Formuepleje A/S
 • Majbrit Storgaard

  Ny titel: Erhvervsrådgiver, Horsens
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Kronjylland
 • Mette Sondrup Jensen

  Ny titel: Erhvervsrådgiver, Silkeborg
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Kronjylland
 • Gorm Ruge

  Ny titel: Kommunikations- og marketingchef
  Ny arbejdsgiver: Danske Andelskassers Bank
 • Jonas Askjær Ryom

  Ny titel: Privat assurandør
  Ny arbejdsgiver: Thisted Forsikring A/S
 • Jan Vejlø

  Ny titel: Privat assurandør
  Ny arbejdsgiver: Thisted Forsikring A/S
 • Peter Agesen

  Ny titel: Privat assurandør
  Ny arbejdsgiver: Thisted Forsikring A/S
 • Tonny Langhoff Wilms

  Ny titel: Afdelingsdirektør, Erhverv København
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Karoline Ilum Vindnæs

  Ny titel: Afdelingsdirektør, Afdelingen på Rådhuspladsen
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Anders Guldborg

  Ny titel: Afdelingsdirektør, Dronninglund
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Lasse Møller Nielsen

  Ny titel: Afdelingsdirektør, Hjallerup
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Kirsten Fog Hansen

  Ny titel: Afdelingschef i Produktion Erhverv, Vrå
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Torbjørn Lange

  Ny titel: Chef for ejendomme og infrastruktur
  Ny arbejdsgiver: Sampension
 • Peter Steenstrup

  Ny titel: Salgs- og marketingdirektør og partner
  Ny arbejdsgiver: Secure Capital
 • Mads Hedegaard

  Ny titel: Rådgiver, Silkeborg
  Ny arbejdsgiver: Folkesparekassen
 • Mette Holmquist

  Ny titel: Teamleder for privatlån
  Ny arbejdsgiver: AL Finans
 • Charlotte Astrup

  Ny titel: Privatkunderådgiver, Struer
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Simone Pedersen

  Ny titel: Privatkunderådgiver, København
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • James Hansen

  Ny titel: Privatkunderådgiver, København
  Ny arbejdsgiver: Sparekassen Vendsyssel
 • Tomas Kirk

  Ny titel: Filialdirektør, Aabenraa
  Ny arbejdsgiver: Frøs Sparekasse

Indsend jobskifte

Se alle