FinansWatch

Klumme: Kapitalforvalterens tre topprioriteter i 2022

Aktiemarkederne er kommet vanskeligt fra start i år, og set i det lys er der flere ting, kapitalforvalterne skal være gode til i 2022, skriver Jan Eggertsen, der er chef for Europa og Mellemøsten hos T. Rowe Price, i en klumme.

Jan Eggertsen er frem til sommer chef for Europa og Mellemøsten hos T. Rowe Price. | Foto: T. Rowe Price/PR

Langt om længe kan vi forhåbentligt lægge corona bag os. Men trods de gode udsigter er året startet uroligt på de finansielle markeder. Vi er gået fra en årrække med en forholdsvis udramatisk og overordnet gunstig udvikling til et mere udfordrende marked med store udsving. Det stiller krav til investorer, formue- og kapitalforvaltere, der forventes at kunne agere under de nye forhold samt levere resultater – trods lidt sværere vilkår.

Set i det lys vil jeg opstille det, vi hos T. Rowe Price mener, bliver vores tre vigtigste prioriteter i 2022. Det er temaer, som vi mener, alle i branchen bør have højt på listen både i år og årene fremover.

1. Ansvarlige investeringer

Det er næppe overraskende for de fleste – ansvarlige investeringer tager dagsordenen. De fylder mere og mere, og den udvikling kommer kun til at fortsætte. Det er ikke en tendens, men et paradigmeskifte. Vi kan allerede nu sige, at det bliver et af de vigtigste temaer for 2022 og ikke bare årene fremover, men nok hele dette århundrede.

I de næste par år får branchen forhåbentligt samtidig bedre redskaber til at investere ansvarligt, herunder mere ensartet rapportering fra selskaberne, bedre data samt et mere bredt forankret fokus på ansvarlighed blandt også de mindre selskaber og over hele kloden. Det giver nye muligheder for at integrere ESG i endnu højere grad og dermed at træffe bedre og mere ansvarlige investeringsbeslutninger.

Ansvarlige investeringer skal føre til noget, og her kommer et andet afgørende fokusområde ind i billedet, nemlig impact-investeringer. Eller på dansk: investeringer med påvirkning, der både giver godt afkast og skaber en positiv udvikling. Her kan aktive og engagerede investorer med en betydelig størrelse gøre en forskel.

For T. Rowe Price handler impact-investeringer om tre ting: De skal have betydning (materiality). De skal være målbare (measurability). Og de skal være robuste (resilience).

Betydning (materiality) handler om at skabe et positivt klima-, miljømæssigt eller socialt aftryk. Her holdes faktorer som omsætning, indtjening og aktiestruktur op mod grundige analyser af den impact eller påvirkning, som den pågældende virksomhed skaber.

Det fører naturligt til næste punkt – measurability eller målbarhed. Hver investering starter med en analyse, baseret på en specifik forventet effekt. Her opstilles KPI’er, og der tages højde for negative eksterne faktorer og risici.

Det sidste punkt er modstandsdygtighed (resilience). For at opfange og omfavne forandringer skal en virksomheds løsninger være baseret på holdbare principper og anvende fremadskuende indsigt, især i en tid med disruption og meget høje krav til resultater.

2. Markedet skal forstås via indsigt og tæt dialog

Starten på 2022 har vist, at vi ser ind i mere volatile markeder præget af tiltagende inflation og stigende renter. Det giver helt andre forudsætninger for at investere i årene fremover. Det betyder også, at investorerne vil møde situationer, hvor man skal have været i branchen i endda mange årtier, før man har prøvet noget lignende. Derfor er kravet for T. Rowe Price og alle andre kapitalforvaltere klart; man skal være i endnu tættere dialog med sine kunder for kunne hjælpe dem med at nå deres mål i 2022.

For T. Rowe Price handler det om at sætte vores styrker og kompetencer i spil. I usikre tider er der et ubegrænset behov for at forstå, hvordan ens investeringer bliver påvirket af for eksempel stigende inflation – helt ned til hvert aktiv eller hvert enkelt selskab i porteføljen. Det handler om at forstå det, man er investeret i - lige fra om det har reel pricing power til, hvordan de bliver påvirket af for eksempel stigende renter, knaphed og råvarepriser.

3. One size that fits only you

Der er et stigende krav om, at porteføljer og investeringsløsninger bliver stadig mere skræddersyede. Investorer har forskellige behov lige fra at ekskludere sektorer eller selskaber til at prioritere SDG’er (FN’s verdensmål, red) eller specifikke aktivklasser.

Som kapitalforvalter eller udbyder af investeringsløsninger kan man ikke blive låst i vanetænkning og produktfokus. Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så er den tid, hvor kapitalforvaltning var en stangmetervare, forbi. Kapitalforvaltning kræver en skræddersyet tilgang.

Selvom vi i 2022 står overfor for en på mange måder ny situation på de finansielle markeder, er temaerne velkendte. Derfor er den tredje og sidste prioritet for investorer og kapitalforvaltere at lytte og prioritere en tæt dialog. Kun ved at forstå partnere og kunders behov kan man alvor sætte sine kompetencer i spil på en værdiskabende og langtidsholdbar måde.

I den forbindelse er det vigtigt at tage afsæt i, at ansvarlige investeringer – ikke mindst i Norden - er og fortsat fremover bliver grundstenen.

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs