FinansWatch

Klumme: Mens vi venter på ensartet ESG-rapportering i hele verden

Hos T. Rowe Price ønsker man sig en mere ensartet ESG-rapportering og har - mens man venter på politisk handling - taget sagen i egen hånd.

Jan Eggertsen er chef for Nordeuropa og Mellemøsten hos T. Rowe Price. | Foto: T. Rowe Price/PR

Ansvarlige investeringer buldrer frem. Det er kun godt, at flere forholder sig til ansvarlighed, fordi det skaber bedre samfund, stærkere virksomheder og mere stabile investeringsvilkår. I takt med investeringsverdenen har taget ansvarlige investeringer til sig, ser vi imidlertid en stigende tendens til, hvad der i værste fald er decideret green washing og i bedste fald dårlig kommunikation. Selvom det er et problem hos et begrænset antal virksomheder og kapitalforvaltere, er det vigtigt at forhindre green washing, fordi det mindsker tilliden til udmeldinger om ansvarlighed.

Vi ser et stort behov for fælles retningslinjer for, hvordan man rapporterer og kommunikerer om ansvarlige investeringer. Det kan være med til at øge tilliden til virksomheder, der åbent fortæller om arbejdet med ansvarlighed. Den nuværende situation skaber desværre kun forvirring for forbrugere, virksomheder og investorer. Der er behov for ensartede krav i hele verden.

Regionale løsninger tydeliggør et behov for global løsning

Al begyndelse er svær, men vi er heldigvis kommet langt med hensyn til at regulere kommunikation om ansvarlige investeringer. Senest har EU med vedtagelsen af den såkaldte disclosure-forordning skabt mere klarhed om, hvordan virksomheder og kapitalforvaltere kommunikerer om ansvarlige investeringer. Formålet er, forenklet sagt, at styrke informationen om bæredygtige forhold på det finansielle område for at forbedre investor- og forbrugerbeskyttelsen.

Vi støtter op om et stærkt og klart regelsæt for kommunikation om ansvarlige investeringer. Vi er dog bekymrede over, at der mangler global ensretning på området. Problemet er, at hvis hvert land eller region har deres egen unikke tilgang til, hvordan virksomhederne rapporterer og kommunikerer om ESG-forhold, kan det blive svært for eksempelvis en global aktiefond at rapportere korrekt og fair om porteføljens samlede ESG-aftryk.

Er der forskellige standarder for rapportering for virksomhederne i porteføljen, medfører en risiko for, at det samlede billede af en fonds ESG-forhold bliver uklart. For hvad der rapporteres på en måde i en virksomhed inden for EU, rapporteres måske anderledes for en virksomhed i USA og på en helt tredje facon for en virksomhed i Japan.

Den situation er uholdbar for virksomheder, investorer, kapitalforvaltere og i sidste ende forbrugerne.

Men hvad gør vi så?

Der er ingen grund til at sidde på hænderne, mens vi venter på globale løsninger. Derfor går vi aktivt til værks og arbejder sammen med de virksomheder, vi investerer i, om at anvende fælles globale standarder samt altid at rapportere om særligt vigtige ESG-forhold som klimapåvirkning og diversitet. Det gør vi i tre spor.

For det første opfordrer vi vores porteføljevirksomheder til på årlig basis at fortælle om de ESG-forhold, som har størst betydning for selskabets ve og vel. Det må meget gerne sættes i relation til de finansielle nøgletal, så betydningen af ESG-forhold for forretningen bliver forklaret.

For det andet arbejder vi for, at man anvender internationale rapporteringsstandarder såsom Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som begge er globalt anerkendte rammer for ESG-rapportering. Det sikrer det bedst mulige sammenligningsgrundlag globalt.

Endelig arbejder vi for, at virksomhederne altid rapporterer om diversitet og klimaaftryk. Det er vigtige problemstillinger, som er relevante for investorerne, uanset hvilken branche virksomheden opererer i. Mens klimaforandringerne typisk har domineret, når det kommer til ansvarlige investeringer, er diversitet kommet i særligt fokus i løbet af det seneste år. I lyset af corona-pandemien har mange virksomheder genovervejet deres tilgang til medarbejdersammensætningen. Det er opmuntrende, at vi, selv om der er et stykke vej igen, ser mange virksomheder gøre en endnu mere målrettet indsats for at opnå større diversitet i hjørnekontorerne.

Vi forventer, at vi i år og årene fremover vil se yderligere lovgivningsmæssige tiltag rundt om i verden, der skal forbedre kommunikation og rapportering om ESG. Det er der bestemt et reelt behov for, men lovgiverne må ikke glemme, at finansmarkederne er globale, og at de derfor også med fordel kan udforme og fastlægge regelsæt, der i videst muligt omfang skaber fælles globale standarder og ikke alene lokale løsninger.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs