FinansWatch

Klumme: Klimaændringer stiller større krav til risikoanalyse og stresstest i den finansielle sektor

De fleste, ikke mindst banker og andre finansielle aktører, er klar over, at klimaændringer medfører direkte økonomiske risici. Imidlertid er ikke alle risici indlysende. Det øger kravene til analyser og stresstest. Derfor er der behov for mere fokus på analyser og nye analysemetoder til styring og imødegåelse af klimaforandringernes indvirkning på økonomien på kort og lang sigt, skriver Joanna Nørholm, Risk Advisor Nordics hos SAS Institute.

Foto: PR

Det er indlysende, at der er direkte økonomiske risici som følge af klimaændringer. For banker og andre finansielle aktører kan f.eks. naturkatastrofer som oversvømmelser og skovbrande gøre kundernes sikkerhed - såvel som deres kapital - mere udsat. I værste fald fører det til konkurser, der igen medfører økonomiske tab for bankerne. Dette gælder både for erhvervskunder og privatkunder.

Det er svært helt at forstå de overgangseffekter eller konsekvenser, som klimaforandringer giver anledning til. Et eksempel kunne være ændring af adfærd blandt forbrugere, såsom øget efterspørgsel efter bæredygtigt producerede varer. Det er per definition godt, set fra et bæredygtighedsperspektiv, både på kort og lang sigt. Men det kan samtidig føre til, at nogle bankkunder på virksomhedssiden bliver tabere, hvis de ikke kan tilbyde bæredygtige produkter - med alt hvad det betyder for bankerne i form af finansielle risici.

En kendsgerning, der yderligere komplicerer analyserne er, at direkte risici og overgangsrisici normalt er forbundet. Et eksempel er, at strengere miljølovgivning kan reducere de direkte risici på lang sigt, men øge overgangsrisikoen på kort sigt. Miljøet bliver bedre, men nogle virksomheder vil have lavere rentabilitet på grund af højere miljøafgifter.

Hertil kommer, at det ikke kun er et spørgsmål om direkte påvirkning af bankerne når det gælder de forskellige typer risici. Regeringer, EU og andre offentlige organisationer forstår også de potentielle implikationer og handler i overensstemmelse hermed. Derfor kræver de, at aktører i den finansielle sektor indfører nye og mere avancerede risikoanalyser og stresstest.

Positivt formål

I en nyligt offentliggjort artikel beskriver Luis de Guindos, næstformand for Den Europæiske Centralbank, et projekt der gennemfører en kæmpe stresstest, der involverer fire millioner virksomheder verden over - og to tusind banker i EU. Det vil sige næsten alle. Testen klarlægger, hvad der kan ske efter 30 år.

Der er dog ingen grund til at forvente, at regeringer eller særlige organisationer vil udføre alt arbejdet. Der vil helt sikkert være seriøse lovgivningsmæssige krav til virksomheder i den finansielle sektor om selv at udføre denne type analyser baseret på strenge regler. Formålet med sådanne krav er positivt, men det kræver arbejde og investering at opfylde dem.

De fleste involverede, såsom Luis de Guindos, peger på manglen på data som en stor hindring for at udføre denne type risikoanalyse og stresstest. Men øget og bedre adgang til data er ikke nok. Nye metoder, modeller, værktøjer og ny teknisk infrastruktur er nødvendige for at udføre de krævede, nye analyser. I sidste ende er det derfor nødvendigt med nye forretningsmodeller, ny viden og en ny forståelse af forskellige typer virksomheder samt nye kompetencer og organisering.

En god måde at få hold på de kommende udfordringer er at kigge på Luis de Guindos beskrivelser af de analyser, som Den Europæiske Centralbank arbejder på. For at enkeltaktører, såsom banker, skal kunne håndtere disse, kræves et grundlæggende fokus på dataanalyse. Ikke kun som en hurtig metode til at øge rentabiliteten med et par procent i løbet af et kvartal, men som et permanent element i den daglige drift.

Klumme: Gode takter i offentlige vejledninger om ansvarlig långivning  

Klumme: Fra skadesbehandling til forhindring gennem adfærd 

Mere fra FinansWatch

Banker frygter hvidvasksager med betalingsinstitutter i folden

Det er vanskeligt at navigere mellem betalingsloven og hvidvaskloven. Sådan lyder det fra Sydbank i kølvandet på en ny afgørelse om, at banken har brudt betalingsloven ved at afvise betalingsinstitut. Vejledning fra myndigheder er ikke nok, mener Gert Jonassen, adm. direktør i Al Bank. Styrelse ser ingen regelkollision.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs