FinansWatch

Klumme: Bankbestyrelser bør have det store it-kørekort

Det går får langsomt med at få it-kompetencer ind i bankernes bestyrelser, og uden de nødvendige kompetencer risikerer bestyrelserne for eksempel fejlinvesteringer, mener Klaus Jensen, Banking Lead hos Accenture.

Klaus Jensen er Banking Lead hos Accenture. | Foto: PR / Accenture

Som bestyrelsesmedlem i de danske banker er der fra EU's side krav om visse kompetencer – både regulatoriske og regnskabsmæssige. Det giver mening, for bankforretning er ikke såre simpelt, og det kræver specifikke kompetencer at kunne bidrage til udvikling i bankerne. Men når det kommer til it-kompetencer, er der ingen krav. Mit ærinde er ingenlunde at få indført flere krav til bankerne, dem har de så rigeligt af, men jeg vil opfordre til eftertanke.

Fremtiden er digital, og det ved bankerne godt. Bankerne skal mestre ekstrem digitalisering for at få succes fremadrettet og øge deres lønsomhed. Det kræver fx modige beslutninger om retningen for anvendelse af Skyen, brugen af data til personaliserede services samt om hvilke opgaver, der er nødvendige at have internt, og hvilke der med fordel kan løses af strategiske samarbejdspartnere.

Alt sammen beslutninger, hvor anvendelse af ny teknologi spiller en helt afgørende rolle og vil have stor betydning, ikke alene for bankernes forretningsmodeller og services, men også for deres organisering og medarbejdernes kompetencesammensætning.

Dette stiller igen høje krav til bestyrelsernes evner. For hvordan kan bestyrelserne – med al respekt – udfordre bankernes direktion på retningen for en teknologisk supertanker, hvis de ikke har det store it-kørekort og en dybere forståelse for teknologi?

Ifølge Accentures seneste undersøgelse på området, så er det faktisk kun 6 pct. af de danske bankbestyrelser, der har professionel teknologisk kompetence. Og med det mener vi, at medlemmerne i bestyrelsen enten i deres nuværende stilling eller tidligere har haft en it-rolle, eller at vedkommende har haft en seniorrolle i en teknologivirksomhed.

Det er ganske langt fra de 25 pct., vi anbefaler, at der bør være i en bankbestyrelse. Og selvom det kan virke som en høj procentfordeling, så er det ganske langt fra fordelingen i teknologivirksomhedernes bestyrelser, hvor 50 pct. af bestyrelsesmedlemmerne typisk har it-erfaring.

Samtidig er det måske lidt overraskende, at vi i Danmark ligger så lavt på denne parameter, da vi generelt er godt med i forhold til digitalisering. Vi er dog gået frem siden 2015, hvor vi gennemførte en tilsvarende undersøgelse. Her var procentsatsen sølle 2 pct. Fremgangen er dog ikke imponerende.

Duksene i klassen på dette område er Storbritannien med 26 pct. og Finland med 23 pct., mens gennemsnittet for hele Europa er på blot 9 pct. Min tese er, at Finland er så skrap til denne disciplin, fordi finnerne kommer ud af en teknologi-tradition med arven fra Nokia og andre succesfulde it-virksomheder.

London har længe været hjemsted for det førende finansielle marked i Europa og er generelt en smeltedigel for nye trends. Kompetencerne søger hen, hvor mulighederne er, og det har længe været i London, og derfor er de også godt med, når det kommer til digitale kompetencer.

Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så er it-kompetencer forudsætningen for at træffe de rette beslutninger for fremtiden i bankerne. Bestyrelser, der mangler it-kompetencer, risikerer at lave graverende fejlinvesteringer og overse vigtige udfordringer, når bankens teknologiske strategi udvikles, samarbejdspartnere evalueres, eller der rulles nye systemer ud. For ligesom viden om lovgivning og regnskab kræver en særlig baggrund, så gør it-transformation det også.

Det bør tages mere alvorligt i de danske bankbestyrelser, og der findes ikke nogen gode lappeløsninger på udfordringen. Heldigvis går udviklingen den rigtige vej; den går bare for langsomt.

Mere fra FinansWatch

Grøn brintkomet ligner et drømmehug for ATP og kapitalfond

For landets største pensionsselskab og hardtech-fonden Nordic Alpha Partners kan børsnoteringen af Green Hydrogen Systems blive en ekstraordinær god investering. En rigtig god rejse, men også en risikofyldt investering, siger ATP's aktiechef Claus Wiinblad.

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs